Duurzamer boeren met een steuntje in de rug

Wil je graag duurzamer gaan werken met je bedrijf? Met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE) kun je binnenkort weer een voucher aanvragen waarmee je met subsidie advies kunt ontvangen van een erkende bedrijfsadviseur of de Verdiepingscursus stikstof in de landbouw kunt volgen.

De regeling is momenteel tijdelijk gesloten, maar gaat binnen afzienbare tijd weer open. De definitieve datum is helaas nog niet bekend. In elk geval zullen twee nieuwe aanvraagperiodes volgen dit jaar, waarvan er één binnenkort en één aan het einde van dit jaar zal plaatsvinden. Om voor deze mooie subsidie in aanmerking te komen, moet je er snel bij zijn. Daarom informeren we je nu alvast nader.

Voor wie?

De SABE is voor agrarisch ondernemers die bij de KVK staan ingeschreven, met in elk geval één van de volgende SBI codes als hoofdactiviteit: 011, 012, 013, 014, 015 of 016. Het heeft geen zin de codes nu nog aan te passen. Dit wordt niet gehonoreerd. Bij de aanvraag wordt uitgegaan van de huidige SBI-codes.

Budget

Je kunt straks, als de regeling weer open gaat, bij RVO een voucher aanvragen voor maximaal € 1.500. Hiermee kun je je adviseur of opleidingsinstelling betalen. Voor de eerste aanvraagperiode is in totaal € 3 miljoen beschikbaar. Er komen nog meer openstellingen. De SABE loopt van 2020 tot en met 2023.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de voucher gelden de volgende voorwaarden:
Je krijgt per jaar één keer een voucher voor advies of cursus. Gebruik je de voucher voor advies? Dan kan deze alleen verzilverd worden bij een erkende bedrijfsadviseur. Als je het advies in een groep krijgt, dan heeft deze groep niet meer dan 15 deelnemers.

Voucher voor een cursus

Als je de voucher voor een cursus in wil zetten, dan dien je deze te volgen bij één van de volgende opleidingsinstellingen:
• Wageningen University & Research
• Aeres Hogeschool
• HAS Hogeschool
• Van Hall Larenstein
• Hogeschool Inholland

In de eerste aanvraagperiode was er alleen de mogelijkheid de Verdiepingscursus stikstof in de landbouw te volgen. Je leert daarin hoe je met je bedrijf duurzamer werkt en minder stikstof uitstoot. De voucher geeft recht op een bedrag van € 1.250,00 voor deze cursus. Wellicht volgen ook andere cursussen met nieuwe onderwerpen in de toekomst, daar is wel sprake van.

Waarover advies?

Als je de voucher gebruikt voor advies, dan kun je momenteel kiezen uit 9 onderwerpen. Bij volgende openstellingen kunnen deze veranderen. Je kiest zelf één van de volgende onderwerpen (onder voorbehoud) waarover je meer wil weten:

1. Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht;
2. Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem;
3. Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen;
4. Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan die bijdragen aan hergebruik of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en –bronnen;
5. Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwondernemingen;
6. Precisielandbouw door inzet van gegevens, software en autonome- en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen;
7. Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van de landbouwonderneming. Deze vaardigheden moeten te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf;
8. Stimuleren samenwerking tussen landbouwondernemingen, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van de landbouwonderneming te versterken;
9. Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwonderneming.

Erkende bedrijfsadviseur

Het advies moet gegeven worden door een erkende bedrijfsadviseur. Een erkende bedrijfsadviseur is een adviseur die in het zogeheten BAS-register is ingeschreven, dat op de site van RVO gepubliceerd wordt.

AgriBusiness verkeert momenteel wegens drukte bij de toetsende organisatie nog in de tweede en laatste fase van de toelatingsprocedure. Als het goed is, is deze procedure afgerond voordat de eerstkomende aanvraagronde start. We hopen natuurlijk dat je de vouchers straks ook bij ons kunt verzilveren, zodat je je door je persoonlijke en vertrouwde AgriCoach kunt laten ondersteunen en van bedrijfsadvies kunt voorzien voor je vraagstukken als ondernemer.

Ons advies

Als je duurzamer wil (leren) boeren en in één of meerdere van de bovenvermelde 9 onderwerpen geïnteresseerd bent, hou dan de website van RVO in de gaten. Zodra de regeling open gaat, is het van belang direct een voucher aan te vragen. De vorige aanvraagronde, was namelijk al binnen een dag overtekend! Natuurlijk informeren wij je ook nader, zodra hierover meer bekend is. Blijf ons daarom volgen op social media en/of schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven.

Meer informatie

Met vragen hierover kun je altijd bij ons terecht via de bekende weg. Stuur je vraag dan per mail naar info@agribusiness.nl of bel ons nummer 088 – 505 55 05. Wij zitten met passie voor je klaar. Natuurlijk kun je ook bij RVO terecht met je vragen.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: RVO, VAB, AgriBusiness