TIPS voor een soepele Gecombineerde Opgave

Met de Gecombineerde opgave vraag je subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Je kunt de Gecombineerde opgave doen tot en met 15 mei 2021.

Stuur je de aanvraag pas in de periode van 16 mei tot en met 9 juni in? Dan krijg je een termijnkorting voor iedere werkdag dat je te laat bent. Daarom voorzien we je van tips om dit te voorkomen en je goed voor te bereiden door je registratie en de voorwaarden voor de subsidies van tevoren te controleren.

Voorbereiding Gecombineerde opgave

Zorg dat je voordat je de Gecombineerde opgave invult:

 weet wat de voorwaarden voor GLB-subsidies zijn;
 weet welke voorwaarden zijn veranderd;
 je contactgegevens controleert.
Pas je gegevens aan als dat nodig is. Dat doe je in Mijn dossier op mijn.rvo.nl. Controleer ook het mailadres, KvK-registratie en bankrekeningnummer voor de correspondentie, controle en  uitbetaling!
 Is de hoofdactiviteit op je hoofdvestiging geen landbouwactiviteit? Dan moet je ook een accountantsverklaring (samenstellingsverklaring) laten opmaken door een accountant.
 je percelen controleert. Dat doe je in Mijn percelen op mijn.rvo.nl. Pas percelen en gewassen aan als dat nodig is. Soms moet je een perceel splitsen, bijvoorbeeld omdat je rechten uit de Nationale reserve wilt aanvragen voor algemeen belang of omdat je meerdere gewassen tegelijk op een perceel wilt verbouwen;
 een jaarplan maakt. Houd in je plan rekening met de einddatum voor volgteelten. Zorg dat je de geplande vanggewassen altijd uiterlijk op 15 oktober inzaait;
 je dierregistratie controleert. Voor de graasdierpremie moeten de dieren op 15 mei 2021 goed in I&R staan. Bij een te late herstelmelding na 1 januari 2021 krijg je wel een sanctie voor dit dier;
 controleer of de percelen waar je dieren van 15 mei tot en met 15 oktober lopen niet-subsidiabel zijn;
 controleer of je grasland blijvend grasland is. Dat doe je met de kaartlaag blijvend grasland in Mijn percelen;
 je weersverzekering controleert. Je krijgt alleen een subsidie brede weersverzekering voor percelen met een brede weersverzekering;
 de nodige bewijzen verzamelt. Bijvoorbeeld om blokkerende zeggenschap te bewijzen bij een aanvraag voor de extra betaling jonge landbouwer. Zo kun je de bewijzen op tijd opsturen als wij daar om vragen.

Meld overdracht betalingsrechten tijdig

Betalingsrechten vervallen tegenwoordig sneller. Dat kan een extra reden zijn om betalingsrechten te verkopen of te verhuren, of om landbouwgrond te kopen of te huren. Regel alle overdrachten van rechten en landbouwgrond ook uiterlijk op 15 mei. Zo voorkom je dat betalingsrechten vervallen. Verhuur je rechten? Gehuurde rechten kunnen ook vervallen. Zorg dat je huurder je rechten wel benut.

Geef bedrijfsoverdracht op tijd door

Zijn er veranderingen in het eigendom van je bedrijf? Of verandert de bedrijfsvorm? Geef ook dit zo snel mogelijk door aan KVK. Elke verandering waardoor het KVK-nummer verandert, ziet RVO als een bedrijfsoverdracht. Een bedrijfsoverdracht moet je daar ook binnen 30 dagen doorgeven. Is de overdrachtsdatum voor of op 15 mei? Geef de bedrijfsoverdracht dan ook uiterlijk 15 mei door. Daarmee voorkom je dat je aanvraag wordt afgewezen of dat je later subsidie moet terugbetalen.

Bewaarplicht samenstelling vanggewassen

Bij vanggewassen van categorie 1 en 2 gebruik je een mengsel van zaaizaad. Dit mengsel moet bestaan uit zaad van vanggewassen uit dezelfde categorie.
Bewaar de bonnen (aankoopbewijzen) en etiketten van zaaizaad(mengsels). Op de etiketten moet informatie over de samenstelling staan. Staan deze gegevens niet op het etiket? Vraag deze informatie dan op bij de leverancier. Al deze gegevens moet je namelijk 5 jaar bewaren en bij een controle laten zien.

Betalingsrechten uit de Nationale reserve

Om betalingsrechten uit de Nationale reserve te krijgen, heb je vrije hectares nodig.
Geef je teveel grond op bij uw aanvraag voor betalingsrechten? Dan kun je een serieuze sanctie krijgen voor de basisbetaling en je betalingsrechten uit de Nationale reserve.

Correcties

Mocht je je aanvraag om welke reden dan ook voor bepaalde onderdelen aan willen passen, dan kan dit zonder sancties tot en met 19 juni 2021.

Meer informatie

Alle informatie over de gecombineerde opgave 2021 tref je aan op de site van RVO.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bronnen: TVO, AgriBusiness