TVL voor het eerst open voor grote ondernemingen

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is voor het eerst nu ook voor grote ondernemingen opengesteld. Tot nu toe konden alleen mkb-ondernemingen gebruik maken van de steunmaatregel.

De TVL Q1 2021 staat voor grote ondernemingen open tot 10 juni 2021 17:00 uur. Het maximale subsidiebedrag voor grote ondernemingen bedraagt voor het eerste kwartaal Euro 600.000. Voor grote ondernemingen in de detailhandel kan hier een opslag van maximaal Euro 300.000 bovenop komen.

Maximaal één aanvraag per concern

Grote ondernemingen zijn bedrijven met meer dan 250 werknemers (fte) of meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro. Met de mkb-toets van de Europese Commissie kun je toetsen of je organisatie een grote onderneming is.

Als je grote onderneming onderdeel is van een groep verbonden ondernemingen (zoals een concern), geldt deze binnen de staatsteunregels als één partij. Een groep kan daarom maximaal één TVL-aanvraag doen, waarbij de maximale staatssteungrens geldt voor gehele groep. Voor een groot bedrijf of groep verbonden ondernemingen geldt een maximale subsidie van Euro 600.000 voor het eerste kwartaal.

Voorwaarden

De groep verbonden ondernemingen moet gezamenlijk vaststellen welke activiteit en onderneming het meest representatief is voor de omzet van de gehele groep. Deze onderneming vraagt vervolgens TVL aan voor de hele groep.

De samenstelling van de groep dient bij de aanvraag aangetoond te worden met een accountantsproduct. Als het subsidiebedrag hoger is dan Euro 125.000 is er, net als bij mkb-bedrijven, ook een accountantsproduct nodig bij de vaststelling van de subsidie. RVO en de Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants hebben hier standaard accountantsproducten voor ontwikkeld.

Om je genoeg tijd te geven om de TVL Q1 2021 aan te vragen, mag dit accountsproduct eventueel later ingeleverd worden. RVO geeft in dat geval bij tijdige indiening van de aanvraag een maximale termijn aan om het bewijsstuk alsnog aan te leveren.

Voor grote bedrijven of een groep verbonden ondernemingen geldt de voorwaarde dat het bedrijf of de groep minimaal 30% omzetverlies heeft in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. Het subsidiepercentage is zowel voor grote- als mkb-bedrijven 85%.

Meer informatie en aanvragen

Op de pagina Grote ondernemingen op de site van RVO staat uitgebreid beschreven wat je nodig hebt voor de aanvraag. Ook kun je via deze pagina nu al meteen een aanvraag doen.
Met vragen ben je uiteraard ook altijd van harte welkom bij onze onafhankelijke Adviseurs en Experts, die je graag van dienst zijn. Stuur in dat geval je vraag naar info@agribusiness.nl of bel ons sercretariaat via (088) 505 55 05. We ontzorgen je graag.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness