Ontvang vergoeding voor PAS melding

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft, mede dankzij de inzet van de NAJK en LTO, samen met de provincies, besloten bedrijven die binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) kunnen volstaan met een melding, tegemoet te komen met een vergoeding van 1600 Euro voor de gemaakte kosten.

Deze bedrijven moeten namelijk vaak extra kosten maken voor het aanleveren van de benodigde gegevens om hun melding te legaliseren en hebben vaak ook al kosten gemaakt voor het indienen van de melding zelf.

De nu overeengekomen tegemoetkoming betreft alleen de kosten voor het aanleveren van de gegevens. Over de leges bij een vergunningverlening worden nog nadere afspraken gemaakt.

Meer informatie

Meer informatie over hoe de vergoeding aangevraagd kan worden, is op dit moment nog niet voorhanden. Via onze nieuwsbrieven houden wij je graag op de hoogte van relevante ontwikkelingen. Je kunt je hiervoor gratis en vrijblijvend aanmelden via de onderstaande link.

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: PBIJ12, AgriBusiness