Duurzaamheid, de essentie van de Nederlandse boer

Afgelopen week mocht ik genieten van een mooie opkomst bij de online info avond over duurzaam succesvoller boeren met de SABE regeling! Voordat de avond van start ging, kwamen er al vragen binnen. Ook dat is ontzettend mooi, want dan weet je dat het leeft en dat er belangstelling is voor het programma.

Dit programma is enerzijds ontstaan vanuit onze eigen levensmissie en ondernemingsvisie en anderzijds naar aanleiding van een onderzoek naar de behoefte onder onze eigen klanten opgesteld. Alleen al het verzorgen van deze avond en het hiermee invulling geven aan deze missie en behoefte, is voor ons pure winst waar we dankbaar voor zijn. Een geslaagde avond dus, maar daar bleef het zeker niet bij. We hebben veel boeren mogen spreken over duurzaamheid en hun plannen op dat gebied. In dit blog deel ik mijn inzichten rondom deze avond en het thema duurzaam boeren met jullie.

Duurzaam boeren, wat houdt dat in?

De vragen die al vooraf gesteld werden, waren dezelfde vragen die ik mezelf voorafgaand aan de voorbereidingen van de avond heb gesteld en die de basis vormen voor een deel van de inhoud van de info avond. De ultieme kernvraag is wanneer er sprake is van duurzaam boeren en duurzame plannen? Wat houdt dit officieel in? De grote vraag die bij mijzelf direct daaropvolgend opkwam is deze “Is niet elke boer al duurzaam bezig?” De boeren die ik binnen mijn AgriCoaching en Adviespraktijk spreek en toch echt inhoudelijk inzage en openheid geven in hun bedrijf, werkwijze en doelstellingen, hebben in mijn ogen namelijk duurzaamheid steeds hoog in het vaandel staan en áltijd op hun planning staan, zowel nu als met het oog op de toekomst. Ik heb er diep respect voor.

Het bestaansrecht van de “niet-duurzame” boer

De volgende vraag die vervolgens ook vrijwel direct bij mij op kwam was dan ook: “Wat is het bestaansrecht van een zogenaamde “niet-duurzame” boer en zou deze boer dan ook nu nog wel operationeel zijn?” Ik kom dus met de hand op mijn hart, eerlijk gezegd in de praktijk geen boer tegen die niet duurzaam bezig is! Is de “niet duurzame boer” dan nog niet via handhaving door de overheid aangepakt en gecorrigeerd en is het überhaupt nog wel mogelijk, denkbaar, werkbaar en succesvol om “niet duurzaam” te boeren? En is deze ondernemer nog wel een “echte boer” te noemen?

Duurzaam boeren in het daglicht van de SABE module

Als we dieper op dit bewogen onderwerp in gaan, is het eigenlijk heel eenvoudig (ik hou van simpel en duidelijk). Want de hamvraag blijft “Wat is precies duurzaam boeren?” en hoe wordt dit in het kader van de SABE module en door RVO gezien? Nieuwsgierig en stiekem perfectionistisch als ik ben, ben ik dit natuurlijk weer nader gaan onderzoeken. Ik wil net als jullie graag weten waar ik het over heb en kom zo op het volgende uit, dat ik uiteraard ook graag met jullie als lezers van dit blog, en wellicht aanvragers van de SABE-voucher om duurzamer te boeren, deel, om jullie mee te nemen in mijn gedachtegang, maar ook in de materie die voor ons allemaal belangrijk is, namelijk het daglicht waarin het thema duurzaamheid momenteel geplaatst wordt en wat we hier praktisch gezien mee kunnen. In welke termen moeten we denken en werken om te kunnen spreken van duurzaam boeren? En hoe ziet de overheid dit? Wat zijn de speerpunten? Oftewel, waar hebben we het eigenlijk over en wat wordt van ons verwacht?

De betekenis van duurzaam

Wat betekent duurzaam eigenlijk? Volgens het taalloket betekent duurzaam onder meer ‘geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast’, ‘het milieu zo min mogelijk belastend’. Kortom: ‘relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstofbesparend’.

Zij, alsook de huidige wetenschappers, praten over duurzame ontwikkeling als een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” (Bron: Brundtland, VN-conferentie 1987). Nou, als iemand hiermee bezig is, dan is het wel de boer.

Dé definitie van duurzaamheid

Speuren op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland levert mij helaas geen absolute of concrete definitie van duurzaamheid op (mijn eerste gedachte hierover was dat dit aan mij kan liggen?). RVO praat als het gaat over duurzaamheid met name in termen van continuïteit op de langere termijn, oog voor milieu, energie besparen, innovatie, klimaattransitie, CO2-reductie, uitstootvermindering, circulaire economie, kringlooplandbouw, precisielandbouw en nu ook in persoonlijke ontwikkeling en nieuwe verdienmodellen, hetgeen ons allemaal vrolijk stemt.

Als ik de boer spreek, is deze daar in de regel zeker in grote lijnen goed van op de hoogte en in welke mate of op welke manier dan ook geïnteresseerd. Dat wijzen ook talrijke onderzoeken uit. Dat maakt voor mij dat al die boeren duurzaam ondernemen, of ga ik nu voor een expert te kort door de bocht? Ik denk dat ik hieraan toe moet voegen dat ze dan wel op enig moment ook met deze wetenschap en interesse tot actie over moeten gaan om te spreken van duurzaam boeren.

Van prangende vraag met gezond boerenverstand naar praktische oplossingen

Dit is natuurlijk allemaal belangrijk om te weten met het oog op de subsidieregelingen en de wet- en regelgeving op dit gebied. Blijkbaar is het ook een prangende vraag van de boer, wat er precies verstaan wordt onder duurzaam boeren en ik heb begrepen dat men (lees “de expert”) zich er tot nu toe nog over buigt dit glashelder te krijgen. Ik moet jullie dus het verlossende antwoord schuldig blijven, zoals zo vaak. In de tussentijd richt ik me als AgriCoach op oplossingen, de praktijk en een werkbaar kader om vanuit gezond boerenverstand verder te komen met dat duurzaam ondernemen en uiteraard ook succesvoller boeren. Dat is namelijk wat werkt en waar ik goed in schijn te zijn, als ik mijn opdrachtgevers, cliënten en coachees mag geloven.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als we het in Nederland in het algemeen hebben over duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verstaan we hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische belangen en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de belanghebbenden van de onderneming. Dit noemen ze tegenwoordig ook wel ondernemen met aandacht voor de 3p’s: people, planet en profit.

De ultieme essentie en oerkracht van de boer

De boeren die ik ken doen dat allemaal, ze hebben in mijn ogen zelfs geen andere optie. Maar is het los daarvan niet altijd al de ultieme essentie en oerkracht van de boer geweest dat het simpelweg een persoon en een rasechte ondernemer is, die ervoor kiest met zijn hele hebben en houden te werken met alles wat er op deze “planet” groeit en bloeit ten dienste van de “peoples” en hier “profit” mee te maken?

Dus is niet elke boer in wezen en in zijn hart en van nature duurzaam? De boeren die ik spreek willen unaniem allemaal hetzelfde, namelijk op een gezonde manier ondernemen, die het minst belastend is voor het milieu en omgeving, aangezien ze daar juist hun winst mee behalen en dat als geen ander weten en begrijpen. Dat is van origine nooit anders geweest. Ze moeten er wel de juiste, onafhankelijke, ondersteuning en de ruimte voor krijgen.

Grote inspanningen, investeringen en uitdagingen

Het is weldegelijk zo dat deze winst vaak in het gedrang komt en dat er behoorlijke druk op komt te staan om duurzamer te werken. Het vergt grote inspanningen en investeringen, kent vele uitdagingen, op welk vlak dan ook. Het moet ook maar allemaal haalbaar zijn en terug verdiend worden in deze mate en op het tempo van nu. Ik ben dan ook meer dan blij met de huidige overheidsinitiatieven en overheidssteun, om ons werk te ondersteunen en dat we met deze vouchers en subsidie samen aan de slag kunnen met dit onderwerp, dat van nature in het verlengde ligt van elke boer in hart en nieren. Beter kan het niet.

We kunnen het wel altijd hebben over de door de overheid opgelegde beperkingen en lasten, maar ik richt me als AgriCoach veel liever op de mogelijkheden, kansen en ondersteuning die er geboden wordt, aangezien in mijn ogen elk glas net zo goed half leeg als half vol kan zijn. Het verschil is slechts je eigen keuze, focus en mindset. Ik richt me op wat ik wél heb om mee te werken, wat er kan en mogelijk is om mijn doelen te bereiken, dat is namelijk succesvoller.

Onafhankelijk nieuws over actuele subsidies en fiscale voordelen

Dat is dan ook de reden dat wij de boeren in Nederland al jaren voorzien van onafhankelijk nieuws over de actuele subsidies en fiscale voordelen, om vooral deze duurzame keuzes mogelijk te maken. Maar dat niet alleen, we willen ook graag je onafhankelijke Coach en Sparringpartner zijn om te zorgen dat jouw plan de ruimte krijgt om tot leven te komen.

De juiste keuzes en ruimte om duurzaam succesvoller te boeren

Daarbij zorgen we ervoor dat je de juiste keuzes maakt en dat niet alleen de weg ernaar toe uitgestippeld wordt, maar dat er ook daadwerkelijk duurzaam sprake zal zijn van succesvoller boeren, zoals dit van oorsprong hoort te zijn.

Onafhankelijk advies, gratis sparringsessies, online workshops en Masterclasses

Om dit allemaal mogelijk te maken, kun je bij ons terecht voor gratis en onafhankelijke advies- en sparringsessies, online workshops om samen met andere boeren op een laagdrempelige manier je koers uit te stippelen, online Masterclasses om met je SABE-voucher je plan om duurzamer te boeren tot in detail uit te werken en uiteraard ook individuele Coach- en Adviestrajecten op maat om te zorgen dat je met je bedrijfsidee duurzaam succesvoller kunt boeren in de toekomst. Want zonder goed plan, blijft je doel altijd een droom.

Wij helpen je de zorgen waar je mee worstelt te ontrafelen en dromen te  transformeren in de juiste, doordachte keuzes en dat er een sterk plan wordt gevormd om succesvoller te boeren in de toekomst, waarbij duurzaamheid altijd een centrale rol speelt.

Ben je daarin geïnteresseerd? Dan kun je je aanmelden via de onderstaande links, of vrijblijvend contact met ons opnemen voor een oriënterend kennismakingsgesprek via het nummer (088) 505 55 05 of het mailadres info@agribusiness.nl.

 

MELD JE HIERONDER DIRECT AAN! ER ZIJN NOG MAAR EEN BEPERKT AANTAL PLEKKEN!

 

 

 

 

 

 

Tot gauw!

Met hartelijke, gepassioneerde groet,

Bianca Coenen
AgriCoach / Erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse
AgriBusiness

 

Vragen?

Heb je vragen over de informatie in dit blog of één van onze programma’s? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Stuur je vraag per mail naar info@agribusiness.nl of bel met (088) 505 55 05. We staan je graag te woord!

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, Consultant – Agrarisch CoPartner, AgriBusiness

Bron: AgriBusiness