Lagere vergoeding voor schoolfruitleveranciers

Tot en met 7 juli aanstaande kun je je melden voor erkenning als leverancier van schoolfruit en schoolmelk voor de komende twee schooljaren. Door lagere marktprijzen is de vergoeding die aan leveranciers van groenten en fruit wordt geboden naar beneden bijgesteld. Dat blijkt uit de publicatie van minister Schouten van LNV in de Staatscourant.

Hoogte vergoeding

De vergoeding voor de te leveren producten vindt plaats op basis van een subsidiebijdrage in de vorm van een forfait per portie van de Europese Unie, berekend op basis van de gemiddelde werkelijke prijs voor inkoop, distributie en vervoer.

Fruit en groenten

Een portie fruit en groenten heeft minimaal een gewicht van 70 gram bij een minimaal gewicht van 300 gram per week. Een herberekening van het forfait door Wageningen Economic Research is aanleiding om het forfaitaire bedrag van 2019 à 23 eurocent bij te stellen naar 17 eurocent per portie.
Wageningen Economic Research heeft de gemiddelde werkelijke prijzen voor inkoop, distributie en vervoer van fruit- en groenten in de afgelopen 5 jaar herberekend en komt daarbij uit op een daling van 6 eurocent per portie. Bij het bedrag van 17 eurocent is 10% aan overheadkosten inbegrepen. De daling van het forfait is het gevolg van een structurele daling van de inkoopprijzen van fruit en groenten in de afgelopen 5 jaar en een lagere kostprijs van de distributie.

Zuivelproducten

Voor zuivelproducten bedroeg het forfait 14 eurocent per eenheid van het zuivelproduct van 200 milliliter, waarbij de ouders 28 eurocent per eenheid bijdroegen. Voor de invoering van een model op basis van gratis levering heeft Wageningen Economic Research de werkelijke gemiddelde kostprijs per eenheid product berekend. Deze omvat, naast de inkoopprijs voor het zuivelproduct, de transport- en distributiekosten.

Bij deelname van 1.000 scholen en 20 weken, 2 dagen per week 200 milliliter zuivel per schoolkind komt Wageningen Economic Research voor de combinatie halfvolle melk, karnemelk en halfvolle yoghurt uit op een gemiddelde kostprijs afgerond naar 25 eurocent. Dat is inclusief 10% overheadkosten.

Budget

Het budget voor deze regeling is in het schooljaar 2021-2022 ongeveer € 5,5 miljoen. Als zich meer scholen aanmelden dan het budget toelaat, worden de scholen die mee mogen doen met deze regeling via loting bepaald.

Voorwaarden

De voorwaarden om als leverancier de erkenning te krijgen zijn als volgt:

•   Je voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 van de Regeling schoolfruit, -groente en -zuivel 2021;
•   Je kunt fruit en groenten in heel Nederland leveren;
•   Je kunt fruit en groenten aan minimaal 300 scholen leveren;
•   Je staat op de dag van de erkenningsaanvraag ingeschreven bij KVK met één of meer Standaard Bedrijfsindelingscodes (SBI-codes). In bijlage I van de Regeling schoolfruit, -groente en -zuivel 2021 vind je deze SBI-codes;
•   Je hebt in een periode van tenminste 2 jaar vóór de dag van de erkenningsaanvraag uw hoofdactiviteiten in de groenten- en fruitsector, of je deed als leverancier in de schooljaren 2016-2017 tot en met 2020-2021 voor 2 jaar of langer mee aan één van de schoolregelingen;
•   Je hebt of gebruikt op de dag van de erkenningsaanvraag minimaal 3 maanden een opslagruimte en koelruimte;
•   Je hebt op de dag van de erkenningsaanvraag minimaal 3 maanden personeel. Dit geldt ook voor de verdere periode van de erkenning;
•   Je bent Global Gap of gelijkwaardig gecertificeerd. Global Gap is een certificaat op het gebied van voedselhygiëne, of je koopt rechtstreeks fruit en groenten van een gecertificeerde leverancier;
•   Je hebt voldoende krediet om fruit en groenten te leveren aan het gewenste aantal scholen (voorfinanciering) Dit geldt voor elk schooljaar;
•   Je hebt geen banden met een andere leverancier die een erkenning aanvraagt. Als RVO hiernaar vraagt, toon je dat binnen 2 weken aan;
•   Je werkt mee aan controles op je bedrijf;
•   Je levert aan de scholen die aan je worden toegewezen;
•   Je houdt je aan de Richtlijnen voor communicatie met de scholen.

Erkenning aanvragen

Tot en met 7 juli 2021 kun je deze erkenning aanvragen voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Maximaal 8 leveranciers krijgen de erkenning. Indien meer leveranciers zich aan melden en zij allemaal aan de voorwaarden voldoen, gaat RVO loten. Je maakt dus altijd een reële kans om de subsidie te bemachtigen als je aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en een aanvraag indient.

De erkenning kun je aanvragen met het formulier via deze LINK.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, Staatscourant, AgriBusiness