SABE-regeling opnieuw open op 1 november 2021

Per 1 november aanstaande wordt de SABE-regeling opnieuw geopend. Op 1 oktober 2021 tref je de nodige informatie over de regeling en de nieuwe voorwaarden om in aanmerking te komen officieel op de site van RVO aan. We informeren je alvast nader over de hoofdlijnen van de regeling, zodat je hierop tijdig kunt anticiperen en er je voordeel mee kunt doen.

De hoofdlijnen van de regeling zijn onlangs door het Ministerie van LNV gepresenteerd. Vanaf november 2021 kun je binnen de regeling aanspraak maken op een tweetal subsidiemogelijkheden, te weten het aanvragen van bedrijfsplanvouchers en het fungeren als demonstratiebedrijf.

Bedrijfsplanvoucher

Met de bedrijfsplanvoucher kun je 80% van de kosten voor het opstellen van je bedrijfsplan retour ontvangen, met een maximum van € 6.000,00, mits je de afgelopen 3 jaar minder dan € 20.000,00 aan overheidssteun hebt ontvangen. Een voorwaarde is verder dat het plan gefundeerd is op duurzaamheid of het stimuleren van verduurzaming op basis van een integraal omschakelprogramma en dat je hierbij door een BAS-erkende adviseur ondersteund wordt. Het plan moet tevens in te gaan op de vraag waar je nu met je bedrijf staat en waar je naar toe wil groeien de komende 5 jaar (of langer).

Duurzaamheidscriteria

Daarnaast dient het plan inhoudelijk aan minstens 5 van 8 verplichte duurzaamheidscriteria te voldoen, waaronder 1 verplicht item, te weten stikstofreductie. De meeste van deze 8 criteria zijn in onze bedrijfsplannen standaard een vast onderdeel, aangezien het in onze ogen anders een wankel, ondoordacht en ontoereikend uitgewerkt plan is. Kortom, een sterk, realistisch en succesvol bedrijfsplan op niveau voldoet aan deze criteria.

De 8 duurzaamheidscriteria, waarvan er 5 (waaronder in elk geval stikstofreductie) in het bedrijfsplan dienen te zijn opgenomen, om in aanmerking te komen voor een bedrijfsplanvoucher zijn als volgt:

1. Stikstofreductie;
2. SWOT-analyse van het bedrijf;
3. Omschrijving beginsituatie van je bedrijf;
4. Omschrijving investering en de maatregelen die nodig zijn;
5. Omschakelvoorwaarden;
6. Haalbaarheid of belemmeringen in de haalbaarheid;
7. Verdienmodel;
8. Exploitatiebegroting / liquiditeitsprognose / kengetallen.

Deze bedrijfsplanvoucher mag naast de andere SABE voucher, die je eventueel eerder dit jaar hebt bemachtigd, aangevraagd worden en kun je met behulp van een geldig E-herkenningsmiddel zelf aanvragen, of je daarbij desgewenst door je Adviseur laten ondersteunen.

Demonstratiebedrijf

Een tweede subsidiemogelijkheid binnen de nieuwe SABE-regeling per 1 november 2021, is de subsidie voor demonstratiebedrijven. Deze subsidie is zeker niet voor iedereen weg gelegd, maar wordt gekoppeld aan een geselecteerd, typisch en uniek demonstratiebedrijf, waarover je hieronder meer. informatie aantreft.

Er worden 30-40 subsidieaanvragen gehonoreerd in deze ronde, waarbij de beste plannen worden gekozen en gezorgd wordt voor een spreiding van representatieve demonstratiebedrijven over alle provincies in Nederland.

Het te ontvangen subsidiebedrag bedraagt tussen de € 75.000,00 en € 120.000,00 per plan en is 100% subsidiabel. Ook dit plan moet minimaal 5 van de bovenstaande 8 criteria bevatten en een integraal omschakelplan betreffen met stikstofreductie als basis. Het is de bedoeling dat je bedrijf al duurzaam omgeschakeld is en dat je andere boeren jouw verhaal kunt en wilt vertellen, ook hun verhaal laat vertellen en aan de hand van cijfers en/of resultaten kunt onderbouwen wat de resultaten zijn van je keuzes. Dit mag je op je eigen locatie doen ofwel online, ofwel in een combinatie hiervan aanbieden. Je kunt je hierbij desgewenst laten ondersteunen door personeel ofwel een externe deskundige. Dat geldt ook voor het verzorgen van de aanvraag zelf en het opstellen van het plan.

Het subsidiebedrag geldt vervolgens voor een periode van 3 jaar, waarin je dit plan gestructureerd en stapsgewijs gaat uitvoeren en op deze manier gaat voorlichten over wat je gedaan hebt om het transitie-, c.q. omschakelproces te doen slagen.

Dit plan kun je indienen vanaf 1 november tot en met 15 december 2021. Daarna worden álle ingediende plannen beoordeeld. Rond 15 maart 2022 kun je bericht verwachten over of je aanvraag wel of niet gehonoreerd is. Indien je groen licht krijgt s het de bedoeling dat je binnen 3 maanden met je voorlichtingsprogramma start.

Ondersteuning

Heb je na het lezen van dit artikel interesse om als demonstratiebedrijf te fungeren, wil je weten wat hierbij komt kijken en je mogelijkheden verkennen of heb je ondersteuning nodig bij de aanvraag of het opstellen van het plan? Neem dan contact met ons op voor een gratis en vrijblijvend informatief gesprek, kennismaking of gratis sparringsessie. We kennen de ins en outs en kunnen je hierbij ondersteunen. Bel ons secretariaat voor het maken van een afspraak via het telefoonnummer (088) 505 55 05 of stuur een mailtje met je verzoek of vraag naar info@agribusiness.nl

NB: Deze informatie is nog onder voorbehoud en bevat de hoofdlijnen van de regeling zoals deze tot dusver aan ons zijn gecommuniceerd. De exacte, definitieve regeling en voorwaarden zijn per 1 oktober te raadplegen op de site van RVO.

Wij informeren je via deze weg nader over bijzonderheden inzake deze regeling. Wil je hiervan op de hoogte blijven en ben je nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrieven? Doe dit dan direct even gratis en vrijblijvend via deze LINK.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van LNV, VAB, AgriBusiness