Is je agrarische bedrijf al omgeschakeld naar duurzame landbouw? En wil je jouw kennis en ervaring graag delen met andere agrariërs of doe je dat al? Is deze ambitie financieel een kostbare en tijdrovende zaak die je verder zelf niet veel oplevert? Dan is dat misschien nu verleden tijd!

Je kunt namelijk vanaf 1 november 2021 subsidie aanvragen om een demonstratiebedrijf te worden, zodat je inspanningen naar hun waarde beloond worden. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). We helpen je er graag bij!

Voorwaarden

Je kunt deze subsidie aanvragen van 1 november tot en met 15 december 2021 als je een demonstratiebedrijf voor duurzame landbouw bent of wil zijn. Op je bedrijf geef je dan liefst zelf voorlichting en demonstraties aan andere agrariërs en deelt je kennis en ervaring met passie en enthousiasme. Zo inspireer en help je je collega’s om ook over te stappen op duurzame landbouw.

Deze subsidie kun je ook aanvragen als je een landbouwbedrijf hebt dat een demonstratiebedrijf wil zijn samen met maximaal 2 andere landbouwbedrijven.

Als landbouwbedrijf kun je voor maximaal 1 aanvraag subsidie ontvangen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

•  Je agrarische bedrijf wordt voor een periode van 3 jaar een demonstratiebedrijf voor duurzame landbouw;
•  Je gaat voorlichting en demonstraties geven over duurzame landbouw op je bedrijf;
•  Je begint met de uitvoering van je projectplan binnen 3 maanden na goedkeuring van je aanvraag (dat is naar verwachting rond maart 2022, zodat je uiterlijk juni 2022 moet kunnen starten).

Daarnaast draagt je agrarisch bedrijf bij aan minimaal 5 van de onderstaande doelen:

1. minder uitstoot van stikstof (verplicht onderwerp);
2. minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;
3. minder uitstoot van broeikasgassen;
4. minder uitstoot van nitraat;
5. grotere biodiversiteit;
6. meer duurzaam bodembeheer;
7. meer hergebruik van veevoer;
8. meer dierenwelzijn en diergezondheid.

Je kunt deze subsidie ontvangen naast de SABE vouchers die wellicht eerder dit jaar aan je zijn toegekend!

Voorlichting en demonstraties

De voorlichting en demonstraties gaan inhoudelijk over de omschakeling naar duurzame landbouw op je bedrijf. Daarbij laat je inspirerende voorbeelden uit de praktijk zien. Ook ga je in op de bedrijfseconomische gevolgen en behandelt bij voorkeur minimaal 5 van de doelen die hierboven staan.

Subsidiabele kosten

De subsidie is bedoeld voor deze kosten:

•  het organiseren van voorlichting en demonstraties over duurzame landbouw op je bedrijf. Je mag hiervoor ook mensen inhuren;
•  het geven van voorlichting en demonstraties over duurzame landbouw op je bedrijf. Je mag hiervoor ook mensen inhuren;
•  het inhuren van een deskundige voor monitoring, analyse en verslaglegging. Dit is alleen voor voorlichting en demonstraties;
•  publiciteit en promotie, zoals drukwerk en advertenties;
•  voorlichtingsmateriaal;
•  ontvangst van agrariërs op je bedrijf.

De subsidie is niet bedoeld voor kosten van de omschakeling zelf. Die moet je tenslotte al eerder gedaan hebben.

Budget

Als demonstratiebedrijf kun je tussen € 75.000 en € 120.000 subsidie krijgen. Daarmee betaal je de kosten van voorlichting en demonstraties over duurzame landbouw op je bedrijf.

Aanvragen

Je kunt deze subsidie aanvragen van 1 november tot en met 15 december 2021. Voor de aanvraag heb je minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heb je deze nog niet? Vraag dan eerst de eHerkenning aan.

Informatie en ondersteuning

Wij kunnen je all-the-way, maar ook op maat waar nodig, helpen om demonstratiebedrijf te worden en de aanvraag in te dienen. Neem daarvoor wel tijdig contact met ons op, zodat je deze mooie subsidie voor jouw prachtige werk en goede doel zeker niet misloopt. Er gaat namelijk nog even wat werk in zitten als je het goed wil doen en er zeker van wil zijn dat je in aanmerking komt.
Bel bij interesse of vragen dus snel met ons secreteriaat. Zij zijn hiervoor tijdens kantoortijden bereikbaar via het telefoonnummer (088) 505 55 05. Je kunt je vraag of verzoek ook per mail sturen naar info@agribusiness.nl. We kijken er al naar uit met je aan de slag te gaan!

Wil je op de hoogte blijven van meer subsidienieuws, tips en actualiteiten en ben je nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrieven? Doe dit dan direct even gratis en vrijblijvend via deze LINK.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness