Benut zelfstandigenaftrek optimaal

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2021 maximaal € 6.670. Volgend jaar wordt deze aftrek echter verder afgebouwd en bedraagt dan nog maximaal € 6.310. De afbouw vindt plaats in stappen van € 360 per jaar tot en met 2027 en met € 390 in 2028. Daarna daalt de aftrek met € 110 per jaar, totdat de aftrek uiteindelijk in 2036 nog maximaal € 3.240 bedraagt.

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je aannemelijk maken dat je aan het uren¬criterium hebt voldaan. Dit houdt in dat je kunt aantonen dat je (in beginsel) 1.225 uren hebt besteed aan je bedrijf.

Versoepeling coronacrisis vervallen

De versoepelde regeling die tijdens de coronacrisis gold ten aanzien van het urencriterium, is niet meer van toepassing. Zorg dus dat je een urenspecificatie bijhoudt van je werkzaamheden voor je bedrijf. De rechter heeft al meerdere keren een achteraf (bijvoorbeeld aan de hand van een agenda) opgemaakte urenspecificatie afgewezen. Hou daarom regelmatig de tijd bij die je besteedt aan je onderneming. Deze is in vormvrij.

Profiteer van huidige ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek wordt in 2022 verder beperkt als je inkomen in de hoogste belastingschijf (in 2022 meer dan € 69.398) valt. Tot de ondernemersaftrek worden gerekend: de zelfstandigenaftrek, de aftrek speur- en ontwik¬kelingswerk, de meewerkaftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid, de stakingsaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de tbs-vrijstelling. Al deze aftrekposten zijn nu nog aftrekbaar tegen 43%. In 2019 was dat nog 51,75%! Jaarlijks vermindert de aftrek met 3%, totdat in 2023 al deze aftrekposten nog slechts aftrekbaar zijn tegen het tarief van de eerste schijf van 37,05%. Volgend jaar kun je de ondernemersaftrek in de hoogste belastingschijf nog maar tegen 40% in aftrek brengen.

TIP

Wordt je inkomen belast in de hoogste belastingschijf, zorg er dan voor dat je dit jaar nog maximaal profiteert van de hogere ondernemersaftrek. Wellicht kun je aftrekposten naar voren halen. Vraag je adviseur naar de mogelijkheden.

Herinvesteren of desinvesteren?

Heb je in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst bij verkoop van een bedrijfsmiddel? Contro¬leer dan of dit jaar het laatste jaar is, waarin je de reserve kunt gebruiken. Dat dient namelijk te gebeuren binnen drie jaar na het jaar waarin de herinvesteringsreserve is gevormd. Is dat het geval, zorg er dan voor dat je nog dit jaar investeert en voorkom dat je de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen.

Uitzondering

Er bestaat hierop een uitzondering, waarvan je mogelijk kunt profiteren. Je wordt namelijk niet strikt aan de herinvesteringstermijn van drie jaar gehouden, als je al actie hebt ondernomen richting de aanschaf van een vervangend bedrijfsmiddel of al voortbrengingskosten hebt gemaakt, maar de uitvoering is vertraagd door een bijzondere omstandigheid. De coronacrisis is – net als in 2020 – ook in 2021 een bijzondere omstandigheid.

Desinvesteren

Heb je bedrijfsmiddelen waarvoor je investeringsaftrek hebt ontvangen, voorkom dan een desinvesteringsbijtelling. Daarmee krijg je te maken als je deze bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar, waarin je de aftrek hebt geclaimd. Ook als je binnen die termijn een handeling verricht die met verkoop gelijk te stellen is (denk bijvoorbeeld aan het overbrengen van een bedrijfsmiddel naar je privévermogen) krijg je hiermee te maken.

TIP

Check altijd eerst de investeringsdatum, voordat je tot desinvesteren overgaat. Wellicht is het namelijk interessanter dit pas in 2022 doen.

Stel milieu-investeringen uit

Als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kun je milieu-investeringsaftrek (MIA) ontvangen als het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat. Je mag dan een bepaald percentage van de investeringskosten aftrekken van de winst. De percentages in de MIA lopen in 2021 op van 13,5%, 27% naar 36%, afhankelijk van de investering die je doet. Maar deze percentages worden in 2022 verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%! Combineer je de MIA met de Willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil), dan kan het netto belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

TIP

Heb je plannen om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, wacht daar dan nog even mee tot na 2021. Dit stukje planning levert je een mooi voordeel op.

Spreid investeringen

Om de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) optimaal te benutten is het belangrijk te bekijken of je bepaalde investeringen beter nog in 2021 kunt doen of dat je ze het beste kunt doorschuiven naar 2022. Het spreiden van investeringen kan je meer KIA opleveren. Investeer je tussen € 2.400 en € 59.170, dan krijg je hierover namelijk 28% KIA. Je kunt voor een totale investering tussen € 59.170 en € 109.574 een vast bedrag claimen van € 16.568. Voor investeringen van in totaal tussen € 109.574 en € 328.721 neemt dit vaste bedrag geleidelijk af. Boven een investeringsbedrag van € 328.721 ontvang je geen KIA meer. Spreiden van de investeringen over twee jaar is dan dus vaak voordeliger.

Advies

Wij adviseren je aankomende en toekomstige investeringen goed in kaart te brengen en met je Adviseur af te stemmen welke investeringen je het beste in welk jaar kunt doen. Dit levert je in veel gevallen aanzienlijke belastingvoordelen op.

Meer informatie

Meer informatie over de investeringsaftrek vind je op de site van de Belastingdienst. Uiteraard kun je ook bij ons terecht. Stel je vraag per mail via het mailadres info@agribusiness.nl of bel ons via het nummer (088) 505 55 05.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Fiscount, Belastingdienst, AgriBusiness