Nieuw certificaat voor duurzamere paardenstallen

SMK (Stichting Milieukeur) breidt het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij uit voor duurzamere paardenstallen. Ondernemers kunnen zich voor de certificatie aanmelden vanaf 1 januari 2022.

Certificatieschema

De Maatlat Duurzame Veehouderij is een certificatieschema dat voor verschillende diersoorten wordt gebruikt om de bouw en verbouw van integraal duurzame stallen te stimuleren. Op verzoek van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, is het schema uitgebreid voor paardenstallen. Dat is natuurlijk wel zo eerlijk en gepast.

Puntensysteem met thema’s

In het schema zijn eisen opgenomen ten aanzien van de thema’s dierenwelzijn, diergezondheid, ammoniak, fijnstof, klimaat, brandveiligheid en bedrijf & omgeving. Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

Randvoorwaarden voor fiscale regelingen

Naast de keuzemaatregelen zijn er door de overheid een aantal randvoorwaarden gesteld om voor de Milieu Investeringsaftrek of de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen in aanmerking te komen. Deze randvoorwaarden zijn in het certificatieschema opgenomen, zodat je hiermee in aanmerking komt voor de genoemde fiscale regelingen.

Meer informatie

Meer informatie over het nieuwe certificatieschema per 2022, tref je aan op de site van SMK.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: SMK, AgriBusiness