Wijziging pachtnormen per 2022

Op 1 juli 2021 zijn de nieuwe pachtnormen gepubliceerd. Deze gelden alleen voor reguliere verpachtingen, dat wil zeggen de pachtovereenkomsten die zijn aangegaan voor ten minste de wettelijke duur van zes jaar of die met goedkeuring van de Grondkamer voor een kortere duur zijn aangegaan. Daarnaast gelden ze voor agrarische gebouwen en woningen.

De herziene pachtprijs geldt met ingang van het eerstvolgende pachtjaar, nadat de nieuwe pachtnormen zijn ingegaan.

In dit geval zijn de wijzigingen dus vanaf 1 januari 2022 van kracht. Ga daarom na of je pachtprijs is gestegen of gedaald, leg dit schriftelijk vast en communiceer dit duidelijk. Pas dan heb je deze zaken goed geregeld. We zien in de praktijk helaas nog veel te vaak dat dit niet correct of afdoende is gebeurd en dat er een inhaalslag gemaakt moet worden om juridische en/of fiscale problemen te voorkomen.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Fiscount, AgriBusiness