Cao Groen grond en infrastructuur 2022-2023 definitief

De kogel is door de kerk. De nieuwe cao, groen, grond en infrastructuur is definitief. Momenteel worden de juiste artikelen in het cao boekje verwerkt. Zodra dit is gebeurd, wordt bij het ministerie van Sciale Zaken en Werkgelegenheid ook het verzoek ingediend voor een algemeen verbindend verklaring.

Looptijd

De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en is ingegaan op 1 januari 2022. De cao voorziet in een totale loonsverhoging van 6%, die geleidelijk wordt doorgevoerd. Per 1 januari 2022 vindt de eerste verhoging van 2% plaats, daarna volgt op 1 juli een verhoging van 1%. Op 1 januari 2023 krijgen werknemers er opnieuw 2% bij en op 1 juli 2023 wordt het loon nogmaals met 1% verhoogd. De cao geldt voor ongeveer 40.000 werknemers in de sector groen, grond en infrastructuur.

Hogere vergoedingen

Ook de vergoedingen voor bereikbaarheid, werkkleding, huisvesting en reiskosten gaan omhoog. Dit gaat stapsgewijs. Zo gaat de verhoging van de reiskosten al in op 1 januari 2022, maar stijgen de vergoedingen voor bereikbaarheid, werkkleding en huisvesting pas op 1 januari 2023. Een andere belangrijke wijziging is dat er een streep gaat door de reistijdenvergoeding woon-werkverkeer.

Seniorenregeling uitgebreid

Een andere belangrijke verandering in de cao is de uitbreiding van de seniorenregeling. Er was al een seniorenregeling die voorzag in 80 procent werken, waarbij medewerkers maar 10 procent loon hoefden in te leveren die werkgevers dan weer vergoed kregen uit het arbeidsmarktfonds.
Onder de nieuwe cao kan een werknemer nu drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd 60 procent gaan werken met behoud van 85 procent van het loon. De werkgever ontvangt daarvoor een vergoeding uit het arbeidsmarktfonds.

Een ander belangrijk item is ook de verlenging van de PAWW (derde ww-jaar). Dit is echter wel gebeurd met de toezegging dat er meer informatie en uitleg komt over de regeling, omdat het nu nog lang niet altijd duidelijk is hoe deze regeling werkt.

Betere arbeidsvoorwaarden voor meer instroom

De koers voor de komende twee jaar is helder, maar brancheorganisatie Cumela, Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC), FNV Agrarisch Groen en CNV Vakmensen kijken alweer naar nieuwe verbeteringen in de cao met het oog op het aanjagen van instroom, de komende jaren de grootste uitdaging voor de sector volgens de partijen.

Meer informatie

De nodige informatie over de nieuwe cao tref je aan in het document met het Onderhandelingsresultaat cao Groen Grond en Infrastructuur d.d. 24-11-2021 op de website van Cumela.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Cumela, AgriBusiness