Opnieuw NOW-steun landbouw, groenvoorziening en visserij

In de zevende periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) werden vanuit de sectoren landbouw, groenvoorziening en visserij door 183 bedrijven aanvragen ingediend met samen ruim 2200 medewerkers. Zij voorzien gemiddeld 47% omzetverlies en ontvingen samen ruim 3,6 miljoen euro aan voorschotten.

Aanvragen NOW 7

Je kunt een aanvraag indienen voor de zevende periode NOW als je minimaal 20% omzetverlies hebt geleden. Je kunt dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden november en december 2021. Net als in de zesde periode NOW is de tegemoetkoming maximaal 85%. Het maximale omzetverlies dat kan worden opgegeven was 80%, maar is door het kabinet in verband met de lockdown verhoogd naar 90%. Het voorschot dat UWV overmaakt, is altijd 80% van de berekende tegemoetkoming.

Uiterlijk 31 januari 2022 indienen

Hoewel de periode waarover de tegemoetkoming wordt toegekend al voorbij is, kun je nog tot en met 31 januari 2022 een aanvraag indienen. Ruim 96% van de verwerkte aanvragen is goedgekeurd. Het opgegeven verwachte omzetverlies is gemiddeld 53%. Aanvragen kan via deze link naar de site van UWV.

Nu ook loonsteun voor starters

Nieuw in de zevende periode NOW is dat ook bedrijven die na 1 februari 2020 gestart zijn in aanmerking komen voor de loonsteun. Om het omzetverlies te kunnen berekenen is er tenminste één maand volledige referentieomzet nodig vóór de NOW-periode. Dat betekent dat alle bedrijven die gestart zijn vóór 1 oktober 2021 in aanmerking kunnen komen voor NOW.

Meer informatie is te vinden in de factsheet op de website van het UWV.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: UWV, Belastingdienst, AgriBusiness