Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan

Heb je in het tweede kwartaal van 2021 (Q2) TVL-subsidie ontvangen? Dan moet je de werkelijke omzet in die periode doorgeven aan de RVO, zodat de definitieve tegemoetkoming voor je kan worden vastgesteld.

Vaststellingsformulier

Net als bij TVL Q1 ga je hiervoor naar mijn.rvo.nl/tvl en vervolgens naar ‘Aanvraag Beheren’. De RVO heeft ook bij TVL Q2 het vaststellingsformulier grotendeels al ingevuld met behulp van gegevens van de Belastingdienst. Ben je het met de ingevulde gegevens eens, dan kun je akkoord geven. Zo niet, dan pas je de gegevens aan.

Accountantsproduct

Heb je een TVL-aanvraag gedaan van € 125.000 of meer? In dat geval moet je direct een accountantsproduct bijvoegen bij je vaststellingsverzoek. Je moet het verzoek vóór 8 maart 2022 hebben ingediend bij de RVO.

TIP

Begin tijdig met het verzamelen van de juiste bewijsstukken en voeg deze bij het vaststellingsverzoek. Dit verkort de afhandelingsduur en voorkomt onnodige stress of dat je te laat bent met het indienen.

Vragen?

Bel ons met vragen op het nummer (088) 505 55 05 of mail je vraag naar info@agribusiness.nl. We nemen op korte termijn contact met je op!

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, Fiscount, AgriBusiness