Fiscaal interessant, is dat altijd zo bij de hand?

“Deze subsidie is voor mij aangevraagd, maar ik weet helemaal niet wat ik er nu mee moet…” “Mijn Adviseur vond dat ik voor deze fiscale constructie moest gaan, maar ik zit nu in een situatie die totaal niet werkt voor ons. Het gesprek met mijn familie over deze keuze heeft eigenlijk nooit plaatsgevonden.” Dit zijn allemaal waargebeurde, verbazingwekkende praktijksituaties waar ik regelmatig in het eerste kennismakingsgesprek bij de boer mee geconfronteerd wordt en ook de afgelopen weken weer tegen kwam.

Start met twee punten tegen

Zo start je dus met een kostbare, in kannen en kruiken gedraaide uitgangssituatie, waar met terugwerkende kracht een helder gesprek over gevoerd moet worden om de echte wensen en verlangens van de boer, die uiteindelijk altijd de basis vormen voor succes, naar de oppervlakte te toveren. Kortom, je start met twee punten tegen. Dat wil voor mij echter niet zeggen dat deze race gelopen is, wel dat ik mij tot het uiterste moet inspannen om de race te winnen. Natuurlijk gaan we daarvoor en gelukkig blijkt in de praktijk altijd een (jammer genoeg onnodig langere) weg naar Rome.

Van old school “ontzorgd” naar back to reality

Helaas wordt er in het voortraject vaak niet of onvoldoende het nodige goede, diepgaande en eerlijke gesprek gevoerd met de boer én zijn omgeving over diens wensen, drijfveren en mogelijkheden en wordt hij of zij nog steeds goed bedoeld old school “ontzorgd”, dat wil zeggen voorzien van een standaard advies, in de veronderstelling dat het altijd slim en goed is alle fiscale en financiële voordelen te pakken die momenteel voorhanden zijn. De boer zelf zit er vaak helemaal niet op te wachten. Zaken worden hier dus voor de boer ingevuld, zelf heeft ie blijkbaar weinig te zeggen en zo dus onvoldoende inspraak en invloed in zijn eigen agribusiness. Dat wordt achteraf ook telkens bevestigd, zodra de boer inziet wat hij altijd heeft gemist.

De thans geldende financiële en fiscale regelgeving en van daaruit gevormde adviespunten vormen de boventoon van het advies, ofwel we volgen klakkeloos de uitgestippelde lijn van overheid, die niet altijd voor iedereen de beste keuze hoeft te zijn. Volgens mij (en de boeren die ik spreek) zou dit juist het sluitstuk moeten zijn. Not done dus en lots to learn in de branche, waarmee ik dus zeker niet wil zeggen dat het er overal altijd en helemaal op deze manier aan toe gaat. Ik word gelukkig ook bij tijd en wijle aangenaam verrast. We zijn op de goede weg. De sector ontwaakt en komt back to reality.

Terug naar de basis

Het gaat om de juiste balans. Natuurlijk staat het buiten kijf dat je de financiële en fiscale voordelen moet genieten waar je recht op hebt en uiteraard is alle hulp van de overheid fantastisch en welkom, maar het plan en de passie van de boer moeten daarbij wel centraal staan. De boer moet volledig gehoord en gezien zijn, centraal staan in het advies. Dit is tenslotte praktijk en mensen (en dieren)werk! Daarvoor moet ook op het persoonlijke vlak voldoende doorgevraagd en interesse getoond worden en dat blijkt voor de doorsnee adviseur in de praktijk helaas nog een lastig parket. Daar staan we nu. De nadruk ligt op advies- en kantoorwerk, maar vanuit welke basis? Wat is de essentie van dit advies? Mijns inziens is de hamvraag nog altijd wat de boer gelukkig maakt en nodig heeft voor zijn of haar (jawel!) succes en financiële onbezorgdheid is daarbij een must. Maar welke Adviseur stelt je deze vragen tegenwoordig? Wat is het niveau en de kwaliteit van de communicatie en de verbinding? Het is key te geloven in de boer, het idee, zijn of haar plan en ondersteunend te zijn in de weg ernaar toe. Durf daarbij ook persoonlijk te worden en wees niet terughoudend te vragen naar iemands drijfveren, plus vooral in twijfel te trekken wat er al ligt! Niets is voor mij daarin vanzelfsprekend. Uiteraard is het ook de taak van de adviseur om daarom heen te zorgen dat alle financiële en fiscale voordelen uiteindelijk worden gescoord. Maar dan in de volgorde, last, but not least. Kortom, let’s get back to basic.

Sociale trend

De nieuwe trend is de AgriCoach. Deze sociale figuur komt met veel bevlogenheid en interesse (veelal ingevlogen door de overheid bij problemen) binnen en stelt de boer centraal aan zijn of haar eigen keukentafel. Het juiste uitgangspunt dus, zou je denken! Hij of zij gaat met je aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling, raakt de gevoelige snaar. Dat is wat we willen, toch? Maar wat is de inhoud en de achtergrond van deze goede intenties en bedoelingen? Wat als de kaders en basis van je dromen en doelen onvoldoende helder zijn omdat de AgriCoach zakelijk en inhoudelijk onvoldoende kennis heeft van wet- en regelgeving? Kortom is deze helpende hand “bij de hand” genoeg? Wat is dus de deskundigheid van de support en van daaruit de haalbaarheid van de gestelde coachdoelen? Blijven het niet altijd dromen die we blijven najagen als de kaders niet helder zijn? In de praktijk blijkt dit namelijk een probleem te zijn. Ik hoop dat de boer zichzelf deze vragen ook met helderheid, nuchterheid en een gezonde dosis boerenvestand stelt. Dat doet ie ook wel, merk ik in de praktijk. Chapeau voor de boer. 

Staan voor wie je bent en wat je kunt

Dat zijn dan ook de vragen die ik me dagelijks stel en de vragen die bepalen of ik een opdracht aanneem en een coachdoel omarm. Ik streef daarbij de contradictie na dat een Adviseur geen Coach kan zijn en een Coach niet mag Adviseren. Ik blijf erbij dat het in de praktijk van belang is je rollen dusdanig te pakken en beheersen, dat je doet wat werkt, wat je belooft, wat gewaardeerd wordt en waar je goed in bent. Dit zijn ook de rake vragen en het gedrag met de vereiste praktische benadering, die uiteindelijk bijdragen aan het samen succesvoller boeren. Gelukkig mag ik me gelukkig prijzen met een aanzienlijk hoger dan gemiddelde score in het behalen van coachdoelen. Dat moet ook wel als je staat voor “succesvoller boeren” en in vertrouwen wordt genomen op dit vlak. Het gaat erom dat je sterk bij jezelf en kritisch op jezelf blijft en gaat staan voor wie je bent en wat je kunt. Datzelfde geldt voor de boer. Zo kom je samen tot sublieme resultaten.

10 jaar vooruit?

Ooit zei een succesvol ondernemer, Marketeer en eigenaar van een landelijke organisatie tegen mij dat ik met deze visie mijn tijd 10 jaar vooruit was. Zo heb ik mijzelf nóóit gezien. In tegendeel. Ik ben voorzichtig, kritisch en neem bewust en doordacht besluiten, gebaseerd op beproefde informatie. Functionele faalangst en onzekerheid noem ik dat. Ik heb mezelf zeker nooit als een voorloper gezien. Sterker nog, ik vind dat ik in het nu leef en simpelweg probeer te zijn, waar ik moet zijn. Ik vind dat ook niet bijzonder, maar een basisvoorwaarde.

Beter door de meute niet te volgen

Ondertussen zie ik mezelf na de nodige ervaring soms wél als een voorloper, maar dan wel in relatie tot het gemiddelde van de branche. Het feit dat je oplossingen ziet en goed aansluit op de vraag, zie ik als gedreven, geïnspireerd, klantgericht en geïnteresseerd. Dat hoort zo te zijn. Als ik dat beter doe door de meute niet te volgen, dan neem ik moedig een ander standpunt in. Dat is zeker waar. Passie, waarheid en eerlijkheid staan bij mij voorop. Verder verdient de boer dat, want als deze niet voor zichzelf op zou komen, was ie er waarschijnlijk al niet meer geweest. Ook ik heb de ervaring opgedaan, dat je door niet van je kern en intuïtie af te wijken, automatisch toch een zogenaamde voorloper bent. Daar probeer ik de boer in mee te nemen. Van nature kijk ik daarbij altijd nog voorzichtig de kat uit de boom, zodat we geen beginnersfouten maken en een betere kwaliteit leveren, maar ik zoek graag de grenzen op en trek bestaande structuren en werkwijzen gerust in twijfel waar nodig. Daarbij zoek ik wel altijd de samenwerking en verbinding op, zij het altijd vanuit een onafhankelijke positie. Zo blijf ik zuiver en in mijn kracht staan. Hetgeen wat er al heerst, staat en loopt, waardeer en respecteer ik daarbij tot in het diepste. Dat heeft er tot slot voor gezorgd dat we gekomen zijn waar we nu zijn en er is bloed zweet en tranen voor geleverd met alle goede intenties van dien. Van daaruit transformeren we. In de praktijk zie ik ook dat er dan zaken gaan rollen, vanuit die uitgangsbasis en geijkte structuren. Al heeft het even geduurd, totdat ik kwam waar ik nu ben en geldt dat ook voor de boer die dit pad gaat lopen. Daarin zijn ze gelukkig al heel wat gewend.

In gesprek over wat je beweegt

Wil jij met mij van gedachten wisselen over jouw visie en keuzes, jouw bedrijf, persoon, de ondernemer en familieman of vrouw in jou en wat je beweegt, hoe ik je kan aanvullen om succesvoller te boeren en over hoe je succesvol van A(lgemeen) naar B(eter boeren) komt, al het oude en goede respecterende, maar in volledige nieuwsgierigheid en bewondering voor het nieuwe dat er in potentie voor jou klaar ligt?

Bel me dan via (088) 505 55 05 (secretariaat) of mail naar info@agribusiness.nl. Je kunt je afspraak ook direct inplannen via de site via deze LINK.

Ik kijk ernaar uit met je te sparren over je plannen, ideeën, dromen en het spanningsveld waarin je verkeert!

Met gepassioneerde groet!

.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness