SDE++ 2022 open op 28 juni

Vanaf 28 juni aanstaande wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld. Door de hoge CO2-prijs en het extra budget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd is een openstellingsbudget van maar liefst 13 miljard euro beschikbaar. De regeling wordt ook voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof, gekoppeld aan een wind- of zonnepark.

Fors hoger budget

Het budget van de SDE++ is fors hoger dan voorgaande jaren. Door de verwachting dat de Europese CO2-prijs hoger uitvalt is er minder subsidie nodig dan verwacht voor eerder goedgekeurde projecten en is eenmalig 2 miljard euro extra budget beschikbaar. Daarnaast heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag 2021 besloten om extra budget vrij te maken waardoor het openstellingsbudget eenmalig met 6 miljard is verhoogd. Door het hogere openstellingsbudget komen nu meer technologieën en projecten in aanmerking.

Openstelling voor nieuwe CO2-reducerende technieken

De SDE++-regeling staat sinds 2020 naast hernieuwbare energieproductie ook open voor andere CO2-reducerende technieken. Dit jaar wordt de regeling voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens.

Een jaar extra tijd voor aardwarmteprojecten

Initiatiefnemers van aardwarmteprojecten krijgen langer de tijd om het project te realiseren na de subsidieaanvraag. Omdat CO2 afvang en opslag potentie heeft om op korte termijn de CO2-uitstoot fors te verlagen wordt het plafond voor de industrie uit het Klimaatakkoord met 1,5 megaton verhoogd. Daarnaast is er voor dit type projecten een jaar langer tijd om projecten af te ronden. Door het plafond blijft er voldoende budget beschikbaar voor andere technieken.

Technieken met lagere subsidie gaan voor

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen. Op de site van RVO over dit onderwerp kun je in een tabel precies zien in welk tijdvak de specifieke openstellingen voor bepaalde fasegrenzen vallen.

Aanvraag voorbereiden

Deze openstellingsronde start op 28 juni aanstaande om 09:00u en loopt tot 6 oktober 2022 17:00u. Na de publicatie van de regeling tref je alle actuele informatie over de openstellingsronde in 2022 aan de site van RVO. Deze is vooralsnog helaas niet voorhanden. Wil je alvast weten welke stappen je moet doorlopen om de aanvraag straks in te dienen en deze goed voor te bereiden? Bekijk dan deze link naar de pagina over de aanvraagprocedure.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij je aanvraag of wil je deze helemaal uitbesteden? Neem dan contact met ons op. Onze Subsidieadviseurs en AgriCoaches zitten voor je klaar! Je krijgt altijd een snel en vrijblijvend antwoord.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, AgriBusiness