Sprint naar energietransitie glastuinbouw

Momenteel wordt een samenhangend pakket uitgewerkt om de energietransitie in de glastuinbouw te versnellen. Minister Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt hieraan in samenwerking met minister Jetten voor Klimaat en Energie en staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingen. In april wil hij dit aan de Tweede Kamer presenteren.

Langetermijnperspectief voor transitieproces

De bedoeling is een langetermijnperspectief te schetsen om het transitieproces tot 2040 op een goede manier door te komen. Daarbij zal ook het huidige CO2-sectorsysteem voor de glastuinbouw bekeken worden. Dit functioneert niet optimaal. Er wordt gewerkt aan verbetering of vervanging. Het streven is een effectieve individuele prijsstelling te realiseren om de klimaatneutraliteit te borgen.

Alternatieven voor gebruik fossiele brandstoffen

Voor de beschikbaarheid van alternatieven voor fossiele brandstoffen kan volgens Staghouwer het generieke instrumentarium gebruikt worden. Voor wat betreft de SDE++ wordt de realisatietermijnen voor geothermie beoordeeld. Bij de Miljoenennota 2022 is ruim budget beschikbaar gesteld voor een ophoging van het verplichtingbudget van de SDE++.

Heffing bij overschrijdingen

Het CO2-heffingssysteem in de glastuinbouw blijft bestaan tot en met 2024. In 2017 zijn in dit kader de eerste overschrijdingen geconstateerd en is aan individuele tuinders een heffing opgelegd. In het samenhangende pakket van april wordt besloten over de heffing van 2018, waarbij besluitvorming zich richt op de hoogte van het CO2-plafond voor 2018. Ten aanzien van de hoogte van het CO2 -plafond 2019 en 2020 bestaat overeenstemming tussen Rijk en de sector. De daaruit volgende heffingen zullen na besluitvorming over 2018 ook geïnd worden bij individuele tuinders. Iets om rekening mee te houden dus. Vandaar onze berichtgeving.

We houden je op de hoogte

Uiteraard houden wij je ook op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Ben je nog niet geabonneerd op onze gratis nieuwsbrieven met actueel agrarisch nieuws, frisse ondernemerstips of levendige verhalen over succesvoller boeren? Meld je dan snel even aan via deze LINK.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van LNV,  AgriBusiness