Wettelijke betaaltermijnen verkort

Op dinsdag 15 maart jongstleden is het wetsvoorstel om de maximale wettelijke betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf te verkorten van 60 naar 30 dagen, aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid. Deze wetswijziging is zeer welkom, want het liep de spuitgaten op het gebied van verlengen van betaaltermijnen.

Steeds later betalen en eenzijdig verlengen

Kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, gaven in onderzoeken aan dat er steeds later wordt betaald in plaats van eerder. Ook bleek dat de betaaltermijn regelmatig door het grootbedrijf wordt bepaald en in sommige gevallen zelfs eenzijdig wordt verlengd. Dit laatste is sinds de coronacrisis steeds vaker het geval, waardoor kleinere ondernemers vaak nog extra in de problemen kwamen.

Verkorten betaaltermijn maakt verschil

De kleinere ondernemer beschikt over het algemeen over kleinere reserves. Late betalingen zijn een strop voor de kaspositie en daarmee op de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Het verkorten van de betaaltermijn maakt dan het verschil. Deze ondernemers zijn hier nu beter tegen beschermd.

Tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen

Heb je te maken met te late betalingen, dan kun je daar nu volledig anoniem melding van maken bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen, dat de Autoriteit Consument en Markt in januari van vorig jaar heeft opgezet. Dit meldpunt blijft langer geopend, waardoor je tot 26 januari 2023 je melding kunt doen. We adviseren je dit te doen als je hier de dupe van bent of je aan stoort, zodat aan deze vervelende kwestie en oneigenlijke kapitaalverschaffing een einde komt.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,  AgriBusiness