MIT-regeling open

De MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda’s van de Missies voor de toekomst.

Mkb-bedrijven met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen weer subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Regio en Topsectoren (MIT). Er is voor 2022 ruim 63,6 miljoen euro beschikbaar voor kennisvouchers, haalbaarheids- en R&D-samenwerkingsprojecten.

De MIT kent verschillende instrumenten: R&D-samenwerkingsprojecten, haalbaarheidsstudies en kennisvouchers.

Stimuleren innovatie

Met de MIT-regeling wil de overheid in samenwerking met regionale overheden innovatie bij het mkb stimuleren, van innovaties op het gebied van markt en ketens tot aan technologische innovaties.

Verschillende mogelijkheden

Momenteel is het mogelijk om de volgende instrumenten aan te vragen:
• Kennisvouchers: tot en met 1 november 2022
• Haalbaarheidsprojecten: tot en met 13 september 2022
• R&D-samenwerkingsprojecten AI: aanvragen tot en met 10 mei 2022
• R&D-samenwerkingsprojecten: aanvragen van 1 juni 2022 tot en met 13 september 2022

Meer informatie tref je aan op de website van RVO.nl.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness