Stikstofclaim: “Benut latente ruimte”

Stichting Stikstofclaim ziet een mogelijke oplossing voor de PAS knelgevallen. De stichting stelt voor om de latente ruimte in verleende vergunningen binnen de Natuurbeschermingswet daarvoor te benutten. Als er voor deze latente ruimte ten tijde van de vergunningverlening een passende beoordeling is gedaan, dan heeft deze latente ruimte ook een juridisch houdbare status, betoogt de stichting.

Latente ruimte benutten of ter beschikking stellen

Eigenaars van een vergunning met latente ruimte zou men de opties kunnen bieden om of deze ruimte binnen een bepaalde termijn te benutten, of gelabeld en tegen een vergoeding ter beschikking te stellen met het oog op het legaliseren van bedrijven die binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) konden volstaan met een melding, maar die door de uitspraak van de Raad van State vergunningplichtig zijn geworden.
Dit lijkt ons een zeer passende en ook voor de hand liggende oplossing die praktisch zeer uitvoerbaar is. Daar houden we van. Keep it simple, lean and clean.

Vergoeding door de overheid

De vergoeding voor de via latente ruimte beschikbaar te stellen stikstofdepositierechten zou van de overheid moeten komen, stelt Stichting Stikstofclaim. De overheid heeft zich middels de wet Stikstofreductie en natuurherstel verplicht tot het regelen van de legalisatie van de PAS-melders.

We volgen deze ontwikkelingen binnen de sector met veel belangstelling en houden je op de hoogte…

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Stichting Stikstofclaim, AgriBusiness