Sabe subsidie om samen te leren over duurzame landbouw

Wil je samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw? Bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer, minder stikstofuitstoot, maar ook een duurzamer verdienmodel of groeien als duurzaam ondernemer?
Als je daarvoor een project opzet, kun je vanaf 1 juni 2022 subsidie aanvragen. Dit kan met de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE).

Subsidie voor lerend praktijkwerken

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat op 1 juni aanstaande weer open met de subsidie voor lerend praktijknetwerken. Dit onderdeel van de Sabe-regeling maakt het mogelijk in een samenwerkingsverband met elkaar te leren over thema’s binnen de verduurzaming van de landbouw. Het doel hiervan is dat de opgedane inzichten en kennis ook worden toegepast in de eigen landbouwpraktijk.

Voor wie?

De subsidie is voor groepen agrarische ondernemers die samen in een project willen leren over duurzame landbouw.

Waar moet het project aan voldoen?

Je kunt deze subsidie aanvragen als je aan de onderstaande voorwaarden voldoet.

Het project gaat over één of meer van de volgende onderwerpen:

 Je project bestaat uit trainingen, workshops, coaching, voorlichting en/of demonstraties.
 Je project duurt tot uiterlijk 1 april 2025.
 Je medewerkers zijn opgeleid om het project te kunnen uitvoeren.
 Je hebt geen bedrijf voor de verkoop van landbouwproducten, gewasbeschermingsmiddelen, diervoeders, landbouwmechanisatieproducten of meststoffen.

Waar gaat het project over?

Je project gaat over duurzame landbouw en behandelt één of meer van de onderstaande onderwerpen:

 kringlooplandbouw
 (stikstof)uitstoot en hergebruik nutriënten
 gezonde bodem, water en teeltsystemen
 weerbare teeltsystemen en gewasbescherming
 circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plantaardige eiwitbronnen
 natuurinclusieve landbouw
 precisielandbouw
 duurzaam ondernemerschap
 persoonlijke ontwikkeling van ondernemers en hun bedrijf
 horizontale samenwerking
 bedrijfsopvolging
 duurzaam verdienvermogen

Budget

Je krijgt maximaal 80% van je projectkosten vergoed. Het subsidiebedrag is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000. Van dit mooie bedrag betaal je bijvoorbeeld loonkosten of de kosten om een zaal te huren.

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 7,2 miljoen beschikbaar: Daarvan is € 3,6 miljoen bestemd voor projecten over (stikstof)uitstoot en hergebruik nutriënten en € 3,6 miljoen voor projecten over andere onderwerpen die hierboven staan genoemd.

Aanvragen

Je kunt deze subsidie aanvragen van 1 juni 2022, 00:01 uur tot en met 14 juli 2022, 23:59 uur. Voor de aanvraag heb je minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heb je dit nog niet? Regel dat dan eerst snel.

Na de aanvraag

Na de sluitingsdatum 14 juli 2022 kent RVO punten toe aan de volledige subsidieaanvragen. Daarvoor gebruiken zij de volgende criteria:

 impact van het project (telt 2 keer)
 kwaliteit van de combinatie van het samenwerkingsverband en de aanvrager
 kwaliteit van het projectplan
 kosteneffectiviteit van het project

De aanvragen met de meeste punten krijgen subsidie totdat de subsidiepot leeg is. Uiterlijk 15 december 2022 ontvang je bericht van de beslissing RVO op je subsidieaanvraag.

Meer weten of hulp nodig?

Leer meer over deze nieuwe openstelling van de Sabe regeling via deze link naar de site van RVO of neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Stel je vraag per mail via het mailadres info@agribusiness.nl of bel met (088) 505 55 05.

Ook als je graag een groep wil vormen of wil deelnemen aan een project om te leren van en met andere agrariërs in deze context, kun je bij ons terecht, zodat we je kunnen ondersteunen bij bijvoorbeeld het opzetten van een project ofwel het aansluiten bij een groep.

Je bent van harte welkom!

 

Maak werk van dit mooie project. Ontwikkel en versterk jezelf!

Duurzaam delen is duurzaam vermenigvuldigen.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, VAB, AgriBusiness