Aankomende subsidie voor mestverwerkingsinstallatie

Wil je een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie bouwen of een bestaande installatie verbouwen? Dan sta je dus op het punt aanzienlijke investeringen te doen. Hiervoor kun je binnenkort een interessante bijdrage van de overheid krijgen. Dat kan met de Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV).
Lees er hieronder meer over en ontdek wat je nu alvast kunt doen om ervoor in aanmerking te komen.

 

Verbetering kringloop

De overheid wil dierlijke mest beter inzetten in de kringloop en daarmee het gebruik van kunstmest verminderen. De meststof uit hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties is een goed alternatief voor kunstmest. Zo wordt een positieve bijdrage geleverd aan het klimaatakkoord (minder uitstoot van broeikasgassen), de natuur (minder uitstoot van ammoniak) en aan de omschakeling naar kringlooplandbouw.

Hoogte subsidie en looptijd

De subsidie loopt van maandag 18 juli 00:00u tot en met 31 augustus 2022 23:59u en bedraagt minimaal € 125.000 tot maximaal € 2.000.000.

Doelgroep

De subsidie HMV is voor bedrijven die een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie laten bouwen, of die een bestaande installatie laten verbouwen tot een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie. Dit is bijvoorbeeld een intermediair bedrijf zoals een mestvervoerder of een mestverwerkend bedrijf, maar kan ook een ander bedrijf zijn dat commerciële interesse heeft in hoogwaardige mestverwerking. Voor de subsidieaanvraag moet het bedrijf wel bij RVO staan ingeschreven als intermediair bedrijf.

Budget

Je kunt in de categorie mkb maximaal 40% van de investeringskosten vergoed krijgen. Is je bedrijf groter dan mkb? Dan kun je maximaal 35% van de investeringskosten vergoed krijgen. Het gaat hierbij om kosten die direct te maken hebben met de mestverwerkingsinstallatie.

De subsidie ligt, zoals al eerder gemeld, tussen € 125.000 en € 2.000.000. Dat betekent dat je subsidie kunt krijgen voor een bedrag van minimaal € 312.500. Als je investering meer bedraagt dan € 5.000.000, kun je maximaal € 2.000.000 subsidie ontvangen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie is dat de installatie binnen 3 jaar na toekenning van de subsidie in bedrijf is en dat er minstens 90% dierlijke mest van staldieren in wordt verwerkt, zijnde minimaal 24.000 ton dierlijke mest per jaar.

De overige voorwaarden kun je raadplegen via de onderstaande link: voorwaarden waaraan je aanvraag moet voldoen.

Bereid je aanvraag goed voor

Wilt je de subsidie HMV aanvragen? Bereid je aanvraag dan alvast goed voor, zodat je deze snel en makkelijk kunt indienen.

Mestverwerkingsinstallatie

Zorg dat je deze kenmerken van de nieuwe installatie alvast verzamelt:

 • processen die je gaat gebruiken en in welke volgorde;
 • mestsoorten die je installatie gaat verwerken;
 • producten die je installatie kan maken;
 • afzet en afvoer van de producten;
 • verwerkingscapaciteit per jaar;

Wil je een nieuwe mestverwerkingsinstallatie laten bouwen? Zorg dan dat je een locatie vindt die voldoet aan de onderstaande criteria:

 • geschikt voor grootschalige mestverwerking;
 • milieu en water worden aanvaardbaar belast.

Ultieme tip: Neem de regie en ga in vooroverleg met gemeente, omwonenden en andere betrokkenen over onder andere de omgevingsvergunning. Dan weet je wat je kunt verwachten, hoe je ervoor staat en smoor je niet alleen problemen in de kiem, maar neem je vooral zelf initiatief en creëer zo je je eigen optimale omstandigheden en ruimte. Kijk voor meer informatie op de website van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Planning, begroting en vergunningen

Zorg tevens dat je deze documenten alvast verzamelt. Dit kan namelijk onverwacht tijdrovend zijn en zo je subsidieaanvraag in gevaar brengen:

 • planning;
 • begroting;
 • financieringsplan;
 • aanvoerplan met contracten en/of mestleveringsovereenkomsten;
 • omgevingsvergunning milieu en bouw (milieuvergunning);
 • andere vergunningen die je voor de productie nodig heeft, zoals een lozingsvergunning of een vergunning natuurbeschermingswet.

Zit je momenteel in een verbetertraject of heb je een gedoogvergunning? Stuur dan ook hiervan een bewijs mee met de aanvraag, zoals bijvoorbeeld een brief van de gemeente of provincie.

eHerkenning 3

Voor deze aanvraag heb je minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heb je deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Vragen?

Zijn er vragen of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We zitten voor je klaar en helpen je graag verder. Bel met ons secretariaat via het nummer (088) 505 55 05 of stel je vraag per mail via info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness