Betalingsregeling coronabelastingschulden verruimd

Gezonde ondernemingen met een coronabelastingschuld van meer dan 10.000 Euro kunnen de aflossingstermijn hiervan verlengen van 5 naar 7 jaar. Het kabinet herkent namelijk dat de nood bij sommige mkb-bedrijven met belastingschulden hoog is en wil hiermee de kerngezonde ondernemingen wat extra lucht geven. Verder wordt het mogelijk om een eenmalige betaalpauze van drie maanden in te lassen en per kwartaal te betalen in plaats van per maand.

Verlenging aflossingstermijn

Naar aanleiding van de cijfers (die er niet om liegen) en de signalen, heeft de Tweede Kamer het kabinet gekeken of en hoe het mogelijk was om de aflossingstermijn te verlengen van 5 naar 7 jaar. Met deze verlenging wil het kabinet ondernemingen die financieel gezond zijn en te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen helpen.
Afgelopen voorjaar werd al bekend dat er rekening mee wordt gehouden dat 30% van de totale schuld niet terugbetaald kan worden. De verlenging van de betalingsregeling leidt er naar verwachting echter niet toe dat dit percentage toe- of afneemt.

Om te voorkomen dat ondernemingen die geen verlenging nodig hebben er toch gebruik van maken, zijn extra voorwaarden geschapen. Een drietal groepen komt daardoor niet in aanmerking voor extra verlenging van de betalingsregeling, te weten:

• Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van het belastinguitstel, maar er financieel niet slecht voorstaan;
• Bedrijven met hoge belastingschuld, maar de jaren voorafgaand aan corona niet of nauwelijks winst hebben gemaakt;
• Bedrijven met een openstaande belastingschuld lager dan 10.000 euro.

Indienen verzoek gedurende betalingsregeling

Voor de verlenging moet een verzoek ingediend worden bij de Belastingdienst. Hieruit moet blijken dat de schuld niet binnen 5 jaar afgelost kan worden, maar wel binnen 7 jaar. De Belastingdienst toetst het verzoek op basis van de aangeleverde gegevens. Bij een schuld vanaf 50.000 euro wordt meer onderbouwing gevraagd dan bij een schuld tussen 10.000 en 50.000 euro. Een verzoek kan de hele looptijd van de betalingsregeling aangevraagd worden.
Daarnaast kan er per kwartaal in plaats van per maand betaald worden en is een eenmalige betaalpauze van 3 maanden mogelijk. Dit kan een oplossing zijn in het geval van sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Om hiervan gebruik te maken moet eveneens een schriftelijk verzoek ingediend worden waaruit de aflossingsproblemen blijken.

Stand van zaken

Ondernemers starten vanaf 1 oktober dit jaar met het aflossen van de belastingschuld die ze tijdens de COVID-19 pandemie hebben opgebouwd. Dit tijdelijk uitstel van belastingbetaling was onderdeel van het coronasteunpakket. Momenteel hebben 269.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van in totaal ruim 19 miljard euro. Hierdoor is inmiddels 28 miljard van het oorspronkelijke bedrag van 47 miljard euro al afgelost.

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het indienen van de verzoekschriften voor het verlenen van extra uitstel voor de afbetaling van je coronabelastingschulden of een andere betalingsregeling, zoals het aanvragen van een betaalpauze? Neem dan gerust even vrijblijvend contact met ons op om het een en ander af te stemmen. We helpen je graag verder. Bel ons secretariaat via (088) 505 55 05 of stel je vraag per mail via info@agribusiness.nl. We nemen spoedig contact met je op.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Ministerie van Financiën, AgriBusiness