Sectorale Interventie Groenten & Fruit (SIG&F), het nieuwe GLB

Ben je een erkende producentenorganisatie (PO) en wil je de groente- en fruitproductie van je leden verduurzamen of verbeteren? Dan kun je vanaf 17 oktober aanstaande de subsidie Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F) aanvragen. Dit geldt voor operationele programma’s die op of na 1 januari 2023 starten.

Opvolger van GMO Groenten en fruit

De regeling SIG&F is gepubliceerd in de Staatscourant. Alleen de regelgeving over sancties en rapportages is helaas nog niet bekend en wordt eind dit jaar (2022) verwacht. SIG&F is in elk geval de opvolger van de huidige subsidie gemeenschappelijke marktordening (GMO) Groenten en fruit. In de nieuwe regeling is er meer aandacht voor milieu, duurzaamheid en onderzoek. Ook krijg je subsidie voor het inzetten van nieuwe activiteiten. Je kunt de subsidie aanvragen voor een operationeel programma (OP) dat op of na 1 januari 2023 start.

Voor wie?

Deze subsidie is voor erkende producentenorganisaties in de groente- en fruitsector.

Erkenning

Veel producenten van groenten en fruit zijn lid van een telersvereniging, maar zijn hiermee niet altijd erkend als producentenorganisatie. Erkende producentenorganisaties krijgen Europese financiële steun voor het verbeteren van de afzetmarkt en duurzame productie. De erkenningsvoorwaarden zijn onderdeel van de regeling SIG&F. Je kunt dus als PO erkenning aanvragen.

Budget

Hoeveel subsidie je als PO krijgt, hangt af van de waarde van de producten die je verkoopt (Waarde afgezette productie (WAP)). De percentages verschillen voor de diverse organisaties en variëren van 4,1% tot 5% van de waarde van de producten die je verkoopt.

Extra subsidie

Voor gemaakte kosten voor onderzoek, verbetering van het milieu of klimaat, bevordering van de afzet, verhoging van de consumptie of door een crisis ontvang je nog 0,5% extra subsidie.

Maximale subsidie

Elk jaar kun je voor 50% van de kosten subsidie aanvragen. De andere 50% betaal je dan met de bijdragen van je leden. In sommige situaties kun je wel hogere subsidiepercentages krijgen, variërend van 60% tot 100%, bijvoorbeeld voor het eerste operationele programma na een fusie of activiteiten op het gebied van onderzoek, milieu en klimaat.

Voorwaarden

Om de subsidie te ontvangen, dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je PO heeft de eerder genoemde erkenning;
 • Het operationele programma (OP) heeft een looptijd van 3-7 jaar. In dit programma staat de toekomstvisie van je organisatie. Ook geef je hierin aan met welke projecten je de (duurzame) doelen bereikt;
 • Je besteedt 15% van het budget van het OP aan milieu en klimaat en 2% aan onderzoek;
 • Elk jaar dien je een OP in voor het aankomende jaar. Ook geef je een onderbouwing van het programmaplan en een onderbouwing op verzoek van de minister, bijvoorbeeld begrotingen en een overzicht van de kosten van de activiteiten;
 • Op verzoek van de minister onderbouw je deelbetalingen en vaststelling.

Subsidiabele activiteiten

Voorbeelden van activiteiten waarvoor je subsidie kunt krijgen, zijn:

 • Investeren in kwaliteitszorgsystemen, zoals innovatief sorteren door camera’s;
 • Klimaatadaptatie, zoals LED-belichting;
 • Advies of een opleiding geven. Bijvoorbeeld over kwaliteit, milieubescherming en fytosanitair bewustzijn;
 • De kwaliteit van de producten in de keten verbeteren door duurzamer ondernemen en logistiek;
 • Nieuwe tracering- en certificeringssystemen van bijvoorbeeld Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Skal;
 • Afsluiten van een oogst- en productieverzekering. Zo krijg je een vergoeding als de productie afneemt door een natuurramp, weersomstandigheden, dier- of plantenziekten of plagen;
 • Inzetten van biologische productie.

Aanvragen

Je kunt de subsidie SIG&F aanvragen van 17 oktober 09:00 uur tot en met 15 november 2022, voor 12.00 uur via mijn.rvo.nl. Dit doe je elk jaar opnieuw voor het komende uitvoeringsjaar. Het OP lever je echter slechts één keer aan.

Meer informatie

Meer over de regeling kun je lezen via de link: Het nieuwe GLB: doelgericht werken aan plattelandsontwikkeling.
Maar natuurlijk ben je ook van harte welkom met je vragen bij onze Subsidieadviseurs en AgriCoaches. Neem vrijblijvend contact op met je vraag via het telefoonnummer (088) 505 55 05 of mail naar info@agribusiness.nl.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness