Kinderopvang bloeit in de agribusiness

Agrarische kinderopvang is booming. Waar dit fenomeen zo’n 15 jaar geleden met maar 20 agrarische bedrijven met een opvang begon, is dit nu al helemaal ingeburgerd. Ondertussen zijn er 263 kinderopvangen, die zorgen voor een omzetstijging van 4 miljoen naar 115 miljoen per jaar. Nog steeds zijn er forse wachtlijsten, dus hier liggen kansen. Maar ook moeilijkheden, met daarbij passende oplossingen.

Agrarische kinderopvang is onderscheidend door de agrarische omgeving waarbinnen de opvang plaats vindt. Ook wel door de positieve effecten, als we kenners, kinderen en ouders zelf mogen geloven. Kinderen komen zo in elk geval op een fijne manier in contact met dieren, planten en natuur. Dat gunnen we ieder kind.

Vele voordelen en kansen

De dieren, ruimte, het buitenzijn en het prachtige uitzicht van boerderijen zijn sterk in trek bij de gezinnen van nu. Kinderen uit woonwijken ervaren dit veel te weinig. Daarom kiezen steeds meer ouders voor agrarische kinderopvang. Zo komen kinderen toch in contact met het buitenleven en leven in harmonie met de natuur.

Dit levert daarnaast een sterke win-win situatie op, want ook de agrarische sector is er erg blij mee. “Zo blijven we in verbinding met de samenleving”, geeft Karolien Hupkes, bestuurder bij LTO Noord, hierover aan. Daarnaast, niet minder belangrijk, is er doorgaans een interessant, nieuw verdienmodel aan gekoppeld, weten we uit ervaring.

Nadelen en moeilijkheden

In veel gemeenten is het jammer genoeg nog wat lastig om een vergunning te krijgen voor agrarische kinderopvang. De opkomst van deze vorm van kinderopvang is relatief nieuw, waardoor de wet- en regelgeving nog achterloopt op de ontwikkelingen. Hoewel sommige gemeenten hier pragmatisch mee omgaan, gebeurt dit in de meeste gemeenten nog bij lange na niet. Dit hoeft echter geen belemmering te vormen, blijkt in de praktijk. Daarover lees je verderop in dit artikel meer. Voor elk probleem is er namelijk een oplossing.

Discussie neventak versus hoofdtak

Een ander probleem is de regelgeving met betrekking tot ‘multifunctionele landbouw’. Multifunctionele landbouw is het combineren van agrarische productie en omgeving met het leveren van diensten aan de samenleving, zoals agrarische kinderopvang. De regels hiervoor zijn nog aardig star. Zo begint de agrarische kinderopvang vaak als een zogenaamde neventak. Tegelijkertijd zijn er ondernemers die bijvoorbeeld toe willen naar minder dieren en meer kinderen in de opvang. Op dat moment komt de regelgeving in het gedrang, omdat de neventak dan groter wordt als de hoofdtak, waardoor het agrarische karakter van de activiteiten in twijfel wordt getrokken, met alle nadelige gevolgen van dien. Dit levert in elk geval discussies op bij de overheid en met de Belastingdienst. Discussies die niet iedereen aan gaat, durft en kan, doch wederom geen discussies die niet gewonnen kunnen worden, zo leert ook hier de praktijk.

Waar een wil is, is een weg

Onze ervaring is, dat er een weg is, waar er een wil is. Door de juiste Adviseur en/of AgriCoach in de arm te nemen en samen in gesprek te blijven met de overheid, je zaak tevens goed en kritisch voor te bereiden, komen er ook hier openingen. In het algemeen zien we de tendens dat er echt wel te praten is over de plannen als deze doordacht en goed zijn uitgewerkt, alsook overtuigd gepresenteerd.

Samenwerken en samenspraak openen gesloten deuren

De crux zit ‘m dus meestal in het voorwerk, maar daarnaast ook in het samenwerken met de gemeente en omgeving omtrent het doordachte bedrijfsplan op basis van een gezond verdienmodel. Ook de gemeente is namelijk gebaat bij het behouden van een agrarische locatie met een daaraan gekoppeld succesvol verdienmodel op een manier dat deze een maatschappelijke bijdrage levert en in harmonie is met natuur en omgeving. Door in samenspraak met de overheid en de omgeving een gedegen businessplan te ontwikkelen, gaan ook gesloten deuren meestal alsnog open.

Met een succesvol businessplan kom je er wel

Wil je in contact met ons komen om je ideeën, dilemma’s of obstakels te bespreken of te weten komen hoe je jouw ideale businessplan succesvol tot groei en bloei kunt laten komen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een gratis adviesgesprek of sparringsessie. Bel hiervoor met ons secretariaat op (088) 505 55 05 of stuur je vraag per mail aan info@agribusiness.nl

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: LTO Nederland, AgriBusiness