Passie voor boeren wint van impasse overheid

Prinsjesdag heeft niet de gewenste antwoorden en oplossingen gebracht, waar we met z’n allen op gehoopt hebben. Wat doet deze impasse met je en waar kies jij vanaf dit punt voor?

Laat je je kisten, ga je afwachten, demonstreren vanuit wantrouwen en boosheid óf ga je proactief en positief in de actiestand, kies je je eigen koers, neemt regie en creëert jouw eigen ruimte om dat te doen waar je het beste in bent, ondernemen, oftewel “succesvoller boeren”!

Je kunt ook wel zeggen: “Een boer kan de koning de oorlog dan wel niet verklaren, maar je hoeft ook niet te blijven zitten op de blaren en kunt ook zo die klus wel klaren”. Het is tenslotte niet iets, wat je niet eerder hebt gedaan, boeren in een land vol regels en beperkingen. Dit is in elk geval waar wij voor gaan en staan.

Sterk wantrouwen in de overheid

Er is sterk wantrouwen in de nieuwe koers van het kabinet en in hoeverre deze bijdraagt aan een betere verstandhouding tussen overheid en agrarische sector. Dat blijkt uit de consultatie die LTO Nederland naar aanleiding van het vorige week verschenen stikstof-rapport van Remkes onder haar leden heeft uitgezet. Leden gaven in de vrije reactieruimte regelmatig aan weinig hoop te hebben in de opvolging ervan door de overheid.

Dit roept nu terughoudendheid op in de hele sector, zowel bij de boer zelf als diens Adviseurs. Dit raakt ons. Want gaan we nu dan ook maar op onderbouwd advies wachten of nemen we regie? Wij kiezen voor het laatste, aangezien we weten dat stilstand achteruitgang is en we ook onze eigen kracht hierin kennen en daarin heilig geloven. In de praktijk zien we namelijk dat de boeren die regie nemen en ondanks onduidelijkheid en beperkingen, hun koers inzetten, plannen durven te maken, innoveren en investeren, de succesvolle boeren van de toekomst zijn.

Wantrouwen is niet weg te nemen met een advies, het vergt duidelijke, positieve stappen.”, geeft ook Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland, aan. De stikstofaanpak en andere problematiek vragen een completere benadering, dan enkel een juridische of ecologische. Dat geldt voor zo goed als elk nieuw plan en elke boer die verder wil, is onze ervaring.

Gedwongen beëindiging, niet ons ding

In plaats van de ingezette gedwongen beëindiging, zien we veel meer in het stimuleren van de boeren die al willen veranderen. Leven en laten leven. Hoop doet ook leven. De kracht zit ‘m volgens ons in het ondernemen, de bewustwording, van daaruit de wens om te veranderen en (de goede begeleiding van) de transitie. De meeste boeren willen namelijk al lang verduurzamen en veranderen. De weg van de minste weerstand en meeste outcome is dan ook je op deze boeren te richten met je inspanningen. Een boer die al wil stoppen, hoef je niet meer te overtuigen en een boer die wil doorboeren, moet je simpelweg ondersteunen om succesvoller duurzamer te boeren. Kortom, dat is de boer die nu nog steeds dit artikel leest of diens omgeving, die dit oprecht interesseert.

Inkomen akkerbouwers sterk onder druk

We delen een triest rekenvoorbeeld om een indruk te geven en vooral een gevoel over te brengen van hoe de nieuwe regelgeving doorwerkt bij ongewijzigd beleid. Het inkomen van de gemiddelde akkerbouwer staat zo enorm onder druk als het voorgenomen beleid onverkort wordt ingevoerd, dat van een gemiddeld jaarinkomen van een akkerbouwer van zo’n € 46.000 volgend jaar nog maar een kleine € 6.500 over blijft. Dat wijst een doorrekening van BO Akkerbouw uit. Een factsheet brengt de economische impact van de stapeling van beleidsvoorstellen in beeld voor een gemiddeld bedrijf van 75 hectare.

De conceptbeschikking derogatie, die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eind september 2022 bekendmaakte, heeft een aanzienlijk effect op het inkomen van akkerbouwers. Dit zit ‘m met name in het instellen van bufferstroken van drie meter, de verruiming van het bouwplan, dat onderdeel is van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) per 1 januari 2023.

Naast deze beleidsvoornemens hebben natuurlijk ook de hogere energieprijzen en stijgende werkgeverslasten impact op de akkerbouwsector. Over deze grote zorgenposten schreven we al eerder uitgebreid in onze nieuwsbrieven.

Afschaffing middelingsregeling

Dat niet alleen, ook fiscaal gaan we er verder op achteruit. In het Belastingplan 2023 is namelijk onder andere de afschaffing van de middelingsregeling opgenomen. Dat is slecht nieuws voor ondernemers in sectoren met sterk wisselende inkomens, zoals de land- en tuinbouw. Via deze regeling is het momenteel nog mogelijk om schommelingen in inkomen te middelen. Agrarische ondernemers maken volop gebruik van deze regeling gezien de jaar-op-jaar wisselende inkomens.

De afschaffing staat haaks op onder meer het recente advies van Remkes dat fiscale belemmeringen weggenomen moeten worden. LTO Nederland roept de Tweede Kamer dan ook op om bij de behandeling van het Belastingplan 2023 de afschaffing van de middelingsregeling tegen te houden. Maar ga je daarop wachten en hopen, of anticipeer je ook hier beter en liever?

Het kabinet stelt dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de middelingsregeling en dat deze niet doelmatig is. In de praktijk zien we dat toepassing ervan nogal eens vergeten wordt, dat wil dus niet zeggen dat er geen recht op bestaat en er geen gebruik van gemaakt kán worden. Afschaffing van de middelingsregeling leidt tot een extra fiscale last voor de land- en tuinbouwsector van € 7 tot 8 miljoen en voor individuele ondernemers, die van de regeling gebruik kunnen maken, gemiddeld tot € 2.000 extra te betalen belasting, die we blijkbaar goed kunnen missen. De hamvraag die je jezelf hierbij weer kunt stellen is, of een investering in je toekomst je meer dan € 2.000 extra winst kan opleveren in relatie tot niets doen en je frustreren over de nieuwe regels?

Onze visie is in elk geval dat een dergelijke investering met een gezonde dosis boerenverstand en ondernemerschap met zekerheid meer winst oplevert. Dat is gelukkig ook de mening van de gemiddelde boer die we spreken. Het lijkt er dan ook op dat het de sector niet kan deren, als we onze innerlijke kracht en drijfveren niet uit het oog verliezen door de ruis van de impasse.

Natuurlijk kun je er daarnaast ook met wat meer aandacht voor zorgen dat je tijdig je voordeel doet met de middelingsregeling, zo lang deze nog van toepassing is. Ook dat is en blijft slim ondernemerschap.

Met een goed plan op volle kracht vooruit

Dit was zomaar een greep uit wat gevolgen van de besluitvaardigheid, danwel besluiteloosheid van onze overheid, waarbij je dus je conclusies mag trekken aangaande je eigen situatie. Het verschil maakt wat je ermee doet. Laat je je hierdoor kisten, beperken of zelfs beangstigen om door te gaan met waar je het beste in bent? Of zet je je schouders eronder en gelooft in jezelf, je ondernemerszin, je kwaliteiten als boer en je innerlijke kracht en overtuigingen als mens en ga je desondanks met een goed plan op volle kracht vooruit?

Voor ons persoonlijk geldt dat we ondernemer zijn geworden, omdat we onafhankelijk willen zijn, onafhankelijk van welke situatie dan ook. Moeilijkheden zijn er om te overwinnen, dat is een kwestie van beginnen.

Sparren over jouw passie voor boeren

Wat is nu je eerste stap in of uit deze impasse? Wil je graag met ons van gedachten wisselen, om je mogelijkheden voor de toekomst te verkennen, oplossingen helder te krijgen of graag met gelijkgestemden hierover samen zitten voor een brainstormsessie over jouw passie voor boeren en hoe je die succesvol, dat wil zeggen op basis van een gezond en passend verdienmodel, kunt neerzetten, stuur dan even (geheel vrijblijvend) een mailtje naar info@agribusiness.nl of bel (088) 505 55 05. We komen snel bij je terug met meer informatie en/of plannen de door jou gewenste afspraak op korte termijn in.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: LTO Nederland, BO Akkerbouw, Belastingdienst, AgriBusiness