Inkomen akkerbouwers sterk onder druk

We delen een triest rekenvoorbeeld om een indruk te geven en vooral een gevoel over te brengen van hoe de nieuwe regelgeving doorwerkt bij ongewijzigd beleid. Het inkomen van de gemiddelde akkerbouwer staat zo enorm onder druk als het voorgenomen beleid onverkort wordt ingevoerd, dat van een gemiddeld jaarinkomen van een akkerbouwer van zo’n € 46.000 volgend jaar nog maar een kleine € 6.500 over blijft. Dat wijst een doorrekening van BO Akkerbouw uit. Een factsheet brengt de economische impact van de stapeling van beleidsvoorstellen in beeld voor een gemiddeld bedrijf van 75 hectare.

De conceptbeschikking derogatie, die de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit eind september 2022 bekendmaakte, heeft een aanzienlijk effect op het inkomen van akkerbouwers. Dit zit ‘m met name in het instellen van bufferstroken van drie meter, de verruiming van het bouwplan, dat onderdeel is van het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) per 1 januari 2023.

Naast deze beleidsvoornemens hebben natuurlijk eveneens de hogere energieprijzen en stijgende werkgeverslasten impact op de akkerbouwsector. Ook in de andere sectoren zien we vergelijkbare gevolgen van de impasse waarin we ons met het huidige kabinet bevinden. Over deze grote zorgenposten schreven we al eerder uitgebreid in onze nieuwsbrieven.

Afschaffing middelingsregeling

Ook fiscaal gaan we er verder op achteruit. In het Belastingplan 2023 is namelijk onder andere de afschaffing van de middelingsregeling opgenomen. Dat is slecht nieuws voor ondernemers in sectoren met sterk wisselende inkomens, zoals de land- en tuinbouw. Via deze regeling is het momenteel nog mogelijk om schommelingen in inkomen te middelen. Agrarische ondernemers maken volop gebruik van deze regeling gezien de jaar-op-jaar wisselende inkomens.

De afschaffing staat haaks op onder meer het recente advies van Remkes dat fiscale belemmeringen weggenomen moeten worden. LTO Nederland roept de Tweede Kamer dan ook op om bij de behandeling van het Belastingplan 2023 de afschaffing van de middelingsregeling tegen te houden. Maar ga je daarop wachten en hopen, of anticipeer je ook hier beter en liever?

Het kabinet stelt dat er relatief weinig gebruik wordt gemaakt van de middelingsregeling en dat deze niet doelmatig is. In de praktijk zien we dat toepassing ervan nogal eens vergeten wordt, dat wil dus niet zeggen dat er geen recht op bestaat en er geen gebruik van gemaakt kán worden. Afschaffing van de middelingsregeling leidt tot een extra fiscale last voor de land- en tuinbouwsector van € 7 tot 8 miljoen en voor individuele ondernemers, die van de regeling gebruik kunnen maken, gemiddeld tot € 2.000 extra te betalen belasting, die we blijkbaar goed kunnen missen. De hamvraag die je jezelf hierbij weer kunt stellen is, of een investering in je toekomst je meer dan € 2.000 extra winst kan opleveren in relatie tot niets doen en je frustreren over de nieuwe regels?

Onze visie is in elk geval dat een dergelijke investering met een gezonde dosis boerenverstand en ondernemerschap met zekerheid meer winst oplevert. Dat is gelukkig ook de mening van de gemiddelde boer die we spreken. Het lijkt er dan ook op dat het de sector niet kan deren, als we onze innerlijke kracht en drijfveren niet uit het oog verliezen door de ruis van de impasse.

Natuurlijk kun je er daarnaast ook met wat meer aandacht voor zorgen dat je tijdig je voordeel doet met de middelingsregeling, zo lang deze nog van toepassing is. Ook dat is en blijft slim ondernemerschap.

Met een goed plan op volle kracht vooruit

Dit was zomaar een greep uit wat gevolgen van de besluitvaardigheid, danwel besluiteloosheid van onze overheid, waarbij je dus je conclusies mag trekken aangaande je eigen situatie. Het verschil maakt wat je ermee doet. Laat je je hierdoor kisten, beperken of zelfs beangstigen om door te gaan met waar je het beste in bent? Of zet je je schouders eronder en gelooft in jezelf, je ondernemerszin, je kwaliteiten als boer en je innerlijke kracht en overtuigingen als mens en ga je desondanks met een goed plan met volle kracht vooruit?

Voor ons persoonlijk geldt dat we ondernemer zijn geworden, omdat we onafhankelijk willen zijn, onafhankelijk van welke situatie dan ook. Moeilijkheden zijn er om te overwinnen, dat is een kwestie van beginnen.

Sparren over jouw passie voor boeren

Wat is nu je eerste stap in of uit deze impasse? Wil je graag met ons van gedachten wisselen, om je mogelijkheden voor de toekomst te verkennen, oplossingen helder te krijgen of graag met gelijkgestemden hierover samen zitten voor een brainstormsessie over jouw passie voor boeren en hoe je die succesvol, dat wil zeggen op basis van een gezond en passend verdienmodel, kunt neerzetten, stuur dan even (geheel vrijblijvend) een mailtje naar info@agribusiness.nl. We komen snel bij je terug met meer informatie en/of plannen de door jou gewenste afspraak op korte termijn in.

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: LTO Nederland, BO Akkerbouw, Belastingdienst, AgriBusiness