Bezwaar tegen de WOZ-beschikking 2023?

Traditiegetrouw ontvang je deze maand weer de jaarlijkse WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van jouw onroerend goed vermeld op de peildatum 1 januari 2022. Op basis van deze WOZ-waarde stelt de gemeente jouw aanslag voor de onroerendezaakbelastingen voor dit jaar vast.

Maar de WOZ-waarde is ook voor steeds meer andere belastingen van belang. Denk aan de hoogte van het eigenwoningforfait in de aangifte  inkomstenbelasting en niet minder belangrijk de door de waterschappen op te leggen watersysteemheffingen.

De WOZ-waarde is ook een verplichte waarderingsmaatstaf voor de berekening van de schenk- en erfbelastingen. Volgens de Waarderingskamer bedroeg de landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-woningwaarde ten opzichte van peildatum 1 januari 2021 maar liefst 17%!

Je kunt je WOZ-waarde eenvoudig vergelijken met die van je buren. De hoogte van de WOZ-waarde van alle woningen in Nederland zijn openbaar. Op de website www.wozwaardeloket.nl kun je eenvoudig de waarden van panden in jouw buurt vergelijken met die van jou. Afgelopen jaren hebben de laatste gemeenten zich aangesloten bij het WOZ-Waardeloket, zodat je nu de WOZ-waarden van woningen in heel Nederland kunt inzien.

WOZ-waarde te hoog?

De informatie op www.wozwaardeloket.nl zegt natuurlijk nog niet alles. Het kan zijn dat de WOZ-waarden van je buren ook te hoog zijn, zodat de vergelijking niet alles zegt. Er kunnen ook allerlei factoren een rol spelen die een lagere waardering rechtvaardigen ten opzichte van woningen in jouw buurt, denk aan bodemverontreiniging maar ook een ongunstige ligging, geluidsoverlast, verweerde staat etc.

Heb je juist belang bij een hogere WOZ-waarde?

Is jouw WOZ-waarde juist lager vastgesteld dan de werkelijke waarde van je onroerend goed? Dat kan ook nadelig zijn. Dat is bijvoorbeeld aan de orde als de rente van jouw hypotheek opnieuw moet worden vastgesteld of als je een nieuwe hypotheeklening wilt afsluiten.

Heb jij zonnepanelen op het dak?

Zo ja, houd er dan rekening mee dat dit een waardevermeerderend effect op jouw woning heeft ten opzichte van woningen bij jou in de buurt zonder zonnepanelen.

Contact

Heb je het gevoel dat jouw WOZ-waarde te hoog is en heb je belang bij een lagere WOZ-waarde? Bel of mail ons dan. Wij kunnen beoordelen of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking. Is dat zo, dan hebben we daarvoor standaardbezwaarschriften tot onze beschikking. Ook beschikken wij over een lijst met WOZ-uitspraken waarin kwesties aan de orde zijn geweest die vergelijkbaar kunnen zijn met die van jou. Deze uitspraken kunnen we dan gebruiken in een eventuele bezwaarprocedure bij de gemeente.

Ook als je de WOZ-waarde te laag vindt, kunnen we daartegen bezwaar maken. Tot slot merken we op merken dat de Waarderingskamer (die gemeenten beoordeelt op de uitvoering van de Wet WOZ) heeft geoordeeld dat de coronapandemie geen effect heeft op de WOZ-waarde van woningen.

Let op! 

Het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de WOZ-beschikking ingediend zijn. Na die termijn zit je weer een jaar vast aan de vastgestelde WOZ-waarde, niet alleen voor de onroerendezaakbelastingen, maar ook voor de andere belastingen.

WEES ER DUS OP TIJD BIJ!

Zijn er nog vragen of heb je support nodig? Neem dan contact op. Stuur je mail naar info@agribusiness.nl of bel met (088) 505 55 00. We zijn je graag van dienst!

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: AgriBusiness, Fiscount