GLB-subsidie voor landschapselementen

Ook landschapselementen waarop je geen landbouwactiviteiten uitoefent, vallen vanaf dit jaar onder subsidiabele grond binnen het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en tellen mee voor de basispremie 2023. Je kunt er dus subsidie voor krijgen. Dit betekent wel dat je ze eerst moeten registreren in Mijn percelen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO.nl).

Bijna alle landschapselementen tellen mee voor de basispremie. Ook kun je met een of meer landschapselementen voldoen aan de verplichting om 4% van je bouwland niet-productief te laten (onderdeel van GLMC 8) (lees meer via de link). Verder kun je op een aantal landschapselementen eco-activiteiten uitvoeren of ze inzetten voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb). Landschapselementen dragen namelijk bij aan de biodiversiteit van de percelen.

Alle landschapselementen staan ondertussen in Mijn percelen. Je kunt ze toevoegen aan de percelen die geregistreerd staan. Alleen een geregistreerd landschapselement komt dus in aanmerking voor subsidie. Bij sommige gelden aanvullende voorwaarden en weegfactoren. Aanvragen van de subsidie gaat via de Gecombineerde opgave. Deze gaat open op 1 maart.

 

Doe er je voordeel mee!

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness