TEK-vergoeding MKB vanaf 21 maart

Mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet kunnen vanaf 21 maart 2023 de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aanvragen. Dit is een tijdelijke tegemoetkoming voor energie-intensieve mkb-bedrijven voor de gestegen gas- en elektriciteitskosten, óók voor glastuinbouwbedrijven. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Compensatie energiekosten

Bedragen je energiekosten minimaal 7% van de omzet bedragen en voldoet je bedrijf aan de overige voorwaarden van de regeling, dan kun je een vergoeding ontvangen van maximaal 160.000 euro. De compensatie bedraagt 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelprijs.

Vergoeding voor energie-intensieve mkb-bedrijven

De TEK-vergoeding is bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven die voldoen aan de mkb-definitie, met maximaal 249 medewerkers en hoogstens 50 miljoen omzet of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro. Stichtingen, verenigingen en overige instellingen die voldoen aan de voorwaarden kunnen de regeling ook aanvragen. De verwachting is dat enkele tienduizenden bedrijven en organisaties in aanmerking komen.

Snelle behandeling aanvragen

De subsidie is gebaseerd op gemodelleerde verbruiks- en prijsgegevens en niet op het daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs van energie. Hierdoor kunnen aanvragen sneller worden behandeld. Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het gemiddeld historisch verbruik. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders.
Het minimale deel dat bedrijven zelf betalen is 1,19 euro per m3 gas en 0,35 euro per kilowattuur voor elektriciteit. Voor het berekenen van de subsidie wordt verder gewerkt met een maximale prijs voor gas van 3,19 euro per m3 en van 0,95 euro per kilowattuur voor elektriciteit.

Binnen 2 weken voorschot

Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen maximaal 50% van het verschil tussen de drempelprijs en de maximumprijs. Na een positief besluit ontvangen ondernemers binnen twee weken een voorschot. Ondernemers dienen uiterlijk 31 mei 2024 een vaststellingsverzoek in waarna de definitieve subsidie wordt bepaald. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de TEK-regeling uit.

Meer informatie en aanvragen

Aanvragen van TEK is mogelijk vanaf 21 maart tot 2 oktober 2023. Meer informatie vind je op RVO.nl, maar je kunt ons uiteraard ook bellen op ons nummer (088) 505 55 05 of je vraag mailen naar info@agribusiness.nl

 

Doe er je voordeel mee!

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Minsterie van Economische Zaken en Klimaat, AgriBusiness