Problemen door wijzigingen Gecombineerde Opgave

Voor 15 juni aanstaande moet de jaarlijkse Gecombineerde opgave weer gedaan worden, als je subsidies wil aanvragen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Een aantal regels zijn veranderd, duidelijker gemaakt of aangevuld. Op 13 april 2023 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deze wijzigingen pas in de Staatscourant. Belangenbehartigers en de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB) zien problemen in het uitvoeren van deze wijzigingen op zo’n korte termijn en hebben zich daarom met succes hard gemaakt voor een maand uitstel voor de opgave.

Wij zetten de wijzigingen in dit artikel voor je op een rij, zodat je weet waar je aan toe bent en in elk geval kunt streven naar een tijdige opgave.

Wijzigingen

Wij nemen je hieronder per onderwerp mee in de wijzigingen.

Eco-regeling

Geef je de eco-activiteit “dag en nacht beweiding” op in de Gecombineerde opgave? Dan mag je deze activiteit tot uiterlijk 1 oktober 2023 wijzigen naar “overdag beweiding”. Je mag alle eco-activiteiten op een bufferstrook doen, behalve “Groene braak”. De percelen waarop je de eco-activiteiten “Grasland met kruiden” en “Bufferstrook met kruiden” doet, zijn van 1 juni tot 1 oktober voor minimaal 25% zichtbaar bedekt. Dit was eerder van 1 april tot 1 oktober.

Voor de eco-activiteit “Verlengde weidegang” komt een wijziging om de activiteit beter te controleren. Daarover volgt later meer informatie volgens RVO.

Conditionaliteiten

Voor GLB en Mest kun je dezelfde lijst gebruiken als voor rustgewassen (GLMC 7). Verplichte bufferstroken gelden ook voor mest en spontane opkomst mag ook voor GLMC 6.

Behoud van Zeldzame landbouwhuisdierrassen

Hou de gegevens van je dieren goed bij in het Identificatie- en Registratiesysteem (I&R) om een korting of boete te voorkomen. De kortingspercentages worden lager.

Hennep

De originele etiketten dien je minimaal 5 jaar te bewaren. Daarmee voorkom je ook een korting of boete.

Accountants en belangenorganisaties wilden uitstel

De Vereniging van Accountants– en Belastingadviesbureaus (VLB) pleit voor verruiming bij het indienen van de opgave. Ook boerenbelangenbehartigers LTO en NAJK wilden dat de overheid minimaal één maand uitstel geeft.

Chaos

De accountantskantoren ABAB, Alfa, Countus en Flynth, verenigd in de VLB, en de rest van de sector, maken zich grote zorgen over de chaos rond het invullen van de opgave. Boeren en bedrijfsadviseurs melden dat het systeem voor de perceelsregistratie en opgave vastloopt en traag is. Ook zeggen ze dat het bijna onmogelijk is om RVO-medewerkers aan de lijn te krijgen voor hulp, vanwege lange wachttijden. Dit is een jaarlijks terugkerend probleem. Daar komt nu nog bij dat het invullen veel tijdrovender is dan in voorgaande jaren, doordat nieuwe onderdelen zijn toegevoegd vanwege de invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dit jaar. Dit brengt extra onduidelijkheden met zich mee.

Maand uitstel

De deadline van 15 mei was volgens LTO en NAJK onrealistisch en is nu, na de nodige inspanningen, een maand opgeschoven. De twee organisaties roepen boeren op om problemen en klachten bij RVO te blijven melden via een klachtenformulier op de RVO-website. Ook willen ze dat boeren de kans krijgen om later nog zaken aan te passen. Dit mag niet leiden tot latere uitbetaling van het GLB-geld. In het huidige GLB (tot eind 2022) is de vergoeding 262 euro per hectare (plus 117 euro voor ‘Vergroening’).
De VLB-vaksectie bedrijfskunde werkt aan een brief aan het ministerie om eveneens voor verruiming te pleiten.

Meer weten?

In de Staatscourant en op de site van RVO vind je meer informatie over de aanpassingen. Je kunt ook de bijgewerkte versie van de Uitvoeringsregeling bekijken. Blijf op de hoogte via GLB 2023. En natuurlijk houden wij je ook op de hoogte.

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: RVO, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Accountancy Vanmorgen, Boerderij, AgriBusiness