Stoppen met geweld of eieren voor je geld?

Ontbreken van goede schriftelijke vastlegging

Door wisselende functionarissen bij de gemeente en het ontbreken van goede schriftelijke vastlegging van beide kanten, zijn nu bepaalde zaken nog steeds niet in orde voor deze hardwerkende pluimveehouder en diens al net zo gecommitteerde vrouw. Beiden zijn overigens al aardig op leeftijd en geven aan dat ze fysiek sterk gebukt gaan onder het voortzetten van het bedrijf met leghennen. De boer staat, door dit spanningsveld en alles eromheen, niet op goede voet met de gemeente. De medewerkers die op zijn erf verschenen om deze kwestie op te lossen, zijn na verhitte gemoederen, maar weer vlot vertrokken. Bij de boer wordt telkens overmand door onmacht en frustratie over het feit dat niemand aanspreekbaar lijkt te zijn over de beloofde zaken en dat deze niet erkend en toegekend worden. Hij heeft doordoor zijn geduld verloren. Totaal begrijpelijk, al leer ik mensen graag een positieve, constructieve en opbouwende manier van communiceren, die bijdraagt aan het bereiken van hun doelen. Maar helaas was ik toen nog niet in beeld en werd de kwestie dus zo niet opgelost. Ook de betrokken medewerkers bij de gemeente voelen zich buiten machte en wensen het erf van boer Kuipers niet meer te betreden. De Adviseur van de boer ziet op zijn beurt slechts een no-go en ervaart dit ook niet als zijn verantwoordelijkheid of werkveld. Hij trekt zijn handen ervan af en laat het over aan boer Kuipers.

Verankerde overtuiging en positieve mindset

Zelf, zegt de AgriCoach (schrijfster van dit column), verschijn ik niet 5 voor twaalf, maar eerder 5 over twaalf in dit toneel, doch altijd in de volledige, verankerde overtuiging en positieve mindset, dat er een oplossing is voor welk probleem dan ook. Met boerenverstand bezien, was er op dat moment nog maar weinig ruimte om in gesprek te gaan over de vergunning in kwestie. Enerzijds omdat beide partijen hier eigenlijk niet meer voor open stonden, anderzijds omdat de termijnen om nog zaken te kunnen regelen afliepen. Regels zijn nu eenmaal regels, al zie en ervaar ik gelukkig ook in de praktijk, dat als je met een redelijke oplossing komt, er toch nog regelmatig deuren open gaan. Daarvoor prijs ik mij dan ook dankbaar en zeer gelukkig.

Desalniettemin, heb je dit soort zaken natuurlijk niet altijd zonder meer even binnen no time gefikst en is er dan ook al evenmin een garantie voor een positieve outcome. Desondanks zag ik het wel zitten om contact te zoeken met de overheidsmedewerkers en wilde ik gerust in gesprek gaan om hierover te bemiddelen, of in elk geval de mogelijkheden daartoe te verkennen. Ik keer indien nodig elke steen om en laat geen enkele kans onbenut, om tot een mogelijke oplossing en verbetering van een situatie bij een boer te komen. Daarin ken ik geen enkele schaamte, noch schroom. Alles voor de boer. Dan blijkt er in de praktijk namelijk toch vaak nog het een en ander mogelijk. Daar doe ik het voor.

Ernstige patstelling in combinatie met serieuze tunnelvisie

Boer Kuipers was er echter helemaal klaar mee en zag het niet meer zitten. Klant is koning, dus die kant gingen we niet meer op, wat mij betreft. Boer bepaalt, beloofd (BBB).

Onaangename en niet uit het oog te verliezen bijkomstigheid is hier verder, dat de Accountant van boer Kuipers hem inmiddels meermaals heeft voorgerekend dat er zonder de stoppersregeling geen enkele mogelijkheid is om financieel te stoppen(!). Je begrijpt dat dit voor boer Kuipers dan een feit is, aangezien de dure, deskundige hiervoor is ingehuurd. Boer Kuipers kon echter gezien zijn vergunningsproblematiek en privéproblemen ook niet meer terug en alsnog doorboeren. Uiteindelijk is dat ook geen oplossing, want daar heeft ie de leeftijd niet meer voor. Een ernstige patstelling dus, in combinatie met een serieuze tunnelvisie, namelijk: Er is maar 1 oplossing, namelijk de stoppersregeling.

Verder is er nergens over gepraat en zijn geen opties aangedragen, behalve het huisvesten van Polen op deze locatie, waar de boer dan zelf ook nog moest blijven wonen op zijn oude dag. Daar wil ik het als AgriCoach in feite al helemaal niet over hebben, aangezien ik deze man een welverdiende, rustige oude dag gun. Echter boer bepaalt, beloofd (BBB). Dus ik hoor ook deze optie aan, welke wel erg fleurig is geschetst door mijn voorganger aan de keukentafel. Ik voel mij vanuit mijn zorgplicht daadwerkelijk geroepen de vele haken, ogen en nadelen minstens nog even langs de voordelen hiervan te leggen, voor een broodnodige objectieve kijk op dit alternatief, met het oog op een betere, gezondere balans. Uiteindelijk bleek het echtpaar Kuipers van deze optie, daardoor toch ook niet van overtuigd te zijn en er liever van af te zien. Aldus een gezegend AgriCoach voor deze extra service.

Stiekem denk ik zo simpel mogelijk

Voor mij als AgriCoach betekent zo’n situatie telkens: terug naar de basis! Inventariseren: Wat heb ik om mee te werken en welke mensen heb ik voor me? Los van welke patstelling dan ook. Hoe stap ik uit dit probleem en kom ik in een oplossing met een tripple resultaat, waar ik zo van hou (voor minder kom ik liever niet opdraven). Stiekem denk ik daarin zo simpel mogelijk, want zo goed vind ik mezelf nou ook weer niet. Zelfkennis is een groot goed voor een (Agri)Coach. Boer Kuipers had voor mij een prachtige locatie en een mooi bedrijf en heeft daar hard voor gewerkt. Tijdens het eerste gesprek bleek al dat hij ondanks zijn leeftijd enorm ruimdenkend was en open stond voor welk alternatief dan ook. Hij stelde weinig eisen, behalve dat de optie financieel haalbaar moest zijn. Hij was snel tevreden, maar hoopte op een klein huisje en een rustige oude dag met zijn lieve vrouw. Ik kan daar super mee werken en zag daardoor veel mogelijkheden.

Ook de gemeente wil niets liever dan de problemen oplossen

Een in mijn ogen redelijk makkelijke en snel haalbare oplossing, was de optie verkopen. Kopers zijn er legio in deze branche als je de juiste wegen kent. Probleem blijft dan natuurlijk wel de vergunningskwestie, maar ook de gemeente wil niets liever dan deze problemen oplossen op deze locatie. Met de koper is er ook al snel een nieuwe, betere onderhandelingspositie om over de vergunning in gesprek te gaan en boer Kuipers kan dan even los gekoppeld worden van deze heikele discussie en beladen situatie. Doch deze optie was volgens de Accountant en Adviseur van boer Kuipers géén optie. In mijn ogen (out of the box) was dit echter allemaal onderhandelbaar en bespreekbaar. En zo was er dan ook met de grandioze inzet van de boer en diens netwerk, dat hij in jaren heeft weten op te bouwen, binnen 2 weken een koper die een fikse prijs neertelde voor dit bedrijf. Zo’n mooie prijs, dat de berekeningen van de Accountant op basis van de stoppersregeling ruimschoots zijn overtroffen.

Eieren voor zijn geld!

Deze nieuwe eigenaar is in gesprek gegaan met de gemeente en heeft rondom de verkoop ook direct afspraken kunnen maken over een nieuwe vergunning. Binnen 2 maanden was dan ook alles opgelost en kon boer Kuipers zich al settelen op een andere mooie stek, waar hij met zijn vrouw in zijn volgende levensfase naar tevredenheid kon vertoeven. Dat hij elders moest gaan wonen, vond hij geen enkel probleem. Hij koos maar al te graag eieren voor zijn geld!

Keuzes blijven te allen tijde maatwerk

Zo zie je maar weer dat onteigenen soms een juiste keuze kan lijken, dat toch helemaal niet kan zijn, maar dat er altijd een oplossing is voor elk probleem en dat het soms veel beter en zéker vele malen makkelijker is eieren voor je geld te kiezen, in plaats van met alle geweld deel te nemen aan de stoppersregelingen. Deze keuzes blijven te allen tijde maatwerk.

Niet langer met problemen worstelen dan nodig

Ik verbaas me elke keer weer over de timing van wanneer ik benaderd wordt met een hulpvraag en droom zelf over een toekomst waarbij ik preventief wordt ingeschakeld, in plaats van achteraf bij lastige vraagstukken. Natuurlijk begrijp ik dat er sprake is van voortschrijdend inzicht en dat men ervan uit gaat met de huidige Adviseurs eruit te komen. Dat mag je ook verwachten en zal ook vaak zo zijn. Uiteraard voel ik mij gezegend met het vertrouwen en álle vragen en zie ik er een grote uitdaging in ook ernstige problemen (lees uitdagingen) op te lossen. Ik ben dankbaar voor elke hulpvraag van een boer, maar visualiseer en mijmer over een tijd dat elke boer tijdig een geschikte AgriCoach bij de hand neemt en niet langer met problemen hoeft te worstelen dan nodig. Ik zet mij daar dan ook volledig voor in, zo ook met het schrijven van dit column, in grote dankbaarheid voor het platform hiervoor en de mensen die het lezen!

Boerenlocatie duurzaam behouden

Persoonlijk vind ik het bijzonder mooi dat er weer een boerenlocatie behouden is gebleven in oorspronkelijke functie. Ik maak me zorgen over het verdwijnen van kostbare landbouwgrond en de prachtige, authentieke boerenlocaties, die volgens mij de essentie zijn van onze maatschappij en samenleving. Gelukkig zien vele burgers dit ook zo. Dit ís simpelweg niet te vervangen, dit ís namelijk onze natuur! Dat zal altijd zo blijven.

Desalniettemin, gaat het in een coachsessie en/of traject nooit om mij en mijn visie. Uiteraard moet mijn visie wel passen in het verlengde van die van de boer, om van een match en een werkbaar kader te spreken. De wensen, behoeften, belangen en visie van de boer zijn voor mij altijd leidend, staan altijd centraal en zijn dan ook heilig. Die onafhankelijke positie blijf ik te allen tijde bewaren en bewaken. Dat is waar ik voor sta.

Stoppersregeling niet de beste keuze voor de boer

Overigens was het bij deze boer in kwestie in mijn ogen óók mogelijk geweest de vergunningenkwestie op te lossen zonder te verkopen en was de stoppersregeling dan ook haalbaar geweest. Ik denk echter niet dat dit de beste keuze was voor deze boer. Enerzijds omdat hij er nu financieel beter uit is gekomen, maar ook omdat hij er veel sneller en makkelijker uit is gekomen. Daarnaast is de locatie nu behouden gebleven.

Daarnaast werden de duurzaamheidscriteria en eisen in beide opties gehaald, dus komen er geen klimaatdoelen in het gedrang. Ook daar let ik op bij het meedenken en werken aan oplossingen. Duurzaamheid staat daarbij altijd centraal. Dat is niet alleen inherent aan de haalbaarheid van doelen, maar is voornamelijk essentieel voor het vinden van de best mogelijke oplossingen.

Tot slot blijf ik me altijd inzetten om een kader te scheppen om de boer de ruimte te bieden zijn beste keuzes te laten maken op basis van onafhankelijke adviezen, zéker als het gaat over het staken van een bedrijf dat vaak al generaties lang in de familie én op deze locatie is gevestigd en als het iets is waar een familie zich voor uit de naad heeft gewerkt en iets goeds mee neer heeft weten te zetten. Heiligdom dat dienovereenkomstig behandeld moet worden in mijn ogen.

Heikele kwestie, prangende vraag?

Zit jij ook met een heikele kwestie of prangende vraag ten aanzien van jouw heiligdom? Neem dan contact met mij op! Ik sta te popelen met je in gesprek te gaan. Een eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend en ik doe er ook mijn best voor daarin direct toegevoegde waarde te leveren, zodat je weet wat ik voor je kan betekenen. Dat is je goed recht.

Ook voor mij is het altijd weer waardevol om in vertrouwen genomen te worden en mee te mogen kijken en denken. Daar wordt ik altijd beter van. Je hebt overigens ook kans dat je prangende vraag in een volgend column wordt belicht, maar uiteraard alleen met jouw toestemming vooraf en afstemmend op jouw behoefte.

In ieder geval bedank ik je enorm voor het lezen van dit praktijk- en succesverhaal en wens ik je succesvol(ler) duurzaam boeren (dat kan óók stoppen zijn!).

Je reactie wordt altijd gezien, gehoord én enorm gewaardeerd!

Met gepassioneerde groet,

Bianca

NB: de naam en vestigingsplaats van de boer in dit op de keiharde waarheid en praktijk gebaseerde column zijn gefingeerd om zijn privacy en geluk te waarborgen en respecteren.

STEL HIER JOUW VRAAG:

    Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriColumniste, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse)- AgriBusiness

    Bronnen: AgriBusiness

    .