Lift je dit jaar mee op een stoppersregeling?

Eindelijk is het dan zover. Elk moment kunnen de nieuwe stoppersregelingen door de overheid officieel gepubliceerd worden. Binnenkort kun je dan online berekenen of jouw bedrijf onder de piekbelasters valt en weet je wat dit voor je betekent.

Het kabinet zet er nu op in dat veehouders vrijwillig stoppen met hun bedrijf om zo snel mogelijk hun stikstofuitstoot te beperken en de natuur te herstellen, maar of dit zo blijft, is nog steeds de vraag. Bovendien moet er meer stikstofruimte komen voor de legalisatie van PAS-melders en moeten weer bouwvergunningen verleend kunnen worden. Grootse doelen die ons allemaal bezighouden.

Helaas zijn ze de diverse aankomende regelingen toch nog beperkt en er wordt nog steeds druk over onderhandeld. Het is dan ook goed om op de hoogte te zijn en blijven, zodat je erop kunt anticiperen. Vooral ook om het vizier open te houden voor mogelijke alternatieven. Gelukkig weten we vanuit de AgriCoach praktijk, dat maar liefst 98% van je potentie out of that box ligt, so no worry. Het is dus vrijwel altijd mogelijk om succesvoller duurzaam te boeren. We informeren je nader.

Landelijke stoppersregelingen

Het kabinet legt momenteel de laatste hand aan 2 subsidieregelingen:
de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) en de LBV-plus (LBV+). De laatste heeft hogere vergoedingen dan de LBV en is gericht op de piekbelasters. Dit zijn de 3.000 veehouderijlocaties die de meeste stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden veroorzaken, waar waarschijnlijk iedereen wel het zijne over heeft vernomen, na alle verhitte discussies over dit onderwerp.

Doelgroep LBV en LBV+

Als je melkvee-, varkens- of pluimveehouder bent, kun je in aanmerking komen voor de LBV en de LBV+. De LBV+ is er daarnaast ook voor vleeskalverhouderijen. Hierover hebben we wat vragen bij RVO neergelegd, ter nadere specificatie. We wachten nog op antwoord.

Drempelwaarde

Om subsidie te krijgen, moet de stikstofuitstoot van je bedrijfslocatie(s) boven een bepaalde waarde uitkomen, de zogenaamde drempelwaarde. Om deze te berekenen, kun je gebruik maken van een rekentool, die binnenkort via de site van RVO te vinden is. Heel Nederland wacht op deze veel besproken tool.

Status van de subsidies

Het kabinet is dus helaas nog even bezig met het afronden van beide regelingen en de Europese Commissie moet de regelingen nog goedkeuren. Maar als het goed is, worden ze deze maand nog officieel gepubliceerd en wordt dan ook bekend wanneer je de subsidies kunt aanvragen. Zodra dit bekend is, tref je er meer informatie over aan op de site van RVO, maar delen zij dat ook via social media en hun nieuwsbrief Agrarisch ondernemen. Natuurlijk kijken en denken wij ook met je mee en informeren je nader over belangrijke zaken, binnen onze visie en ons motto: Less is more.

Bereid je goed voor

Onze ervaring is jammer genoeg dat boeren in de waan van de dag vaak te afwachtend zijn ten aanzien van dit soort regelingen ofwel uitstelgedrag vertonen. Beter is het onderwerp nu al proactief aan te vliegen en niet te wachten op eventuele subisidies. Alleen zo ben je er namelijk straks daadwerkelijk klaar voor om gebruik te maken van die subsidies en zorg je ervoor dat je de boot niet mis loopt.

Ga dus al eens in gesprek met elkaar, je Adviseur of een goede AgriCoach, zodat je weet wat je wilt, je cijfers in orde hebt, je weet welk voorwerk je moet doen en of je überhaupt in aanmerking komt voor de regelingen. Wij hebben een stappenplan voor dergelijke keuzeprocessen en kunnen je daarbij begeleiden, al is en blijft dit sterk maatwerk. Het is in elk geval belangrijk een stappenplan voor jezelf te hebben en op basis daarvan een plan van aanpak te formuleren.

Provinciale stoppersregeling

Naast de landelijke stoppersregelingen komt er een tweede ronde van de Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen tweede tranche (MGA-2). Deze wordt uitgevoerd door je eigen Provincie en biedt daarmee meer ruimte voor maatwerk.

Verplaatsingsregeling

Later dit jaar wordt ook een nationale verplaatsingsregeling voor boeren verwacht, die naar een locatie willen waar de uitstoot minder impact heeft op de natuur. We vernemen veel interesse in het veld voor deze optie. Wij houden je dan ook op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.

Verplichte maatregelen piekbelasters

Eind 2023 wordt beoordeeld of bovenstaande regelingen voldoende effect hebben in relatie tot de klimaatdoelstellingen voor onze sector. Mogelijk volgen er dan de gevreesde, verplichte maatregelen voor piekbelasters. Als we de geluiden horen en de debatten volgen, moet je daar terdege rekening mee houden. In dat geval is het dus uiterst belangrijk je goed voor te bereiden, zodat je startklaar bent om hier adequaat op te anticiperen.

Meer informatie en advies

Meer informatie over de stoppersregelingen vind je dus op de site van RVO en/of in hun nieuwsbrieven.

Als je met de gedachte speelt of beëindigen voor jou een mogelijke optie is, of je je bedrijf om andere redenen wilt veranderen, altijd goed om hierover met je vaste financiële adviseur in gesprek te gaan. We zien in de praktijk ook telkens weer de grote toegevoegde waarde van het raadplegen van een onafhankelijke adviseur. Wij zijn dan altijd graag bereid om gratis en vrijblijvend met je aan de keukentafel te schuiven, om samen te bespreken hoe je deze vraagstukken het beste aan kunt vliegen. Dit zijn geen kleine keuzes, dus dat doen we met veel respect, verantwoordelijkheid en aandacht.

Afspraak maken

Stel dit belangrijke onderwerp en deze keuze niet langer uit en schuif het niet voor je uit. Maak nú direct je afspraak via deze link, stuur een mailtje naar info@agribusiness.nl of bel ons nummer (088) 505 55 05. Je bent meer dan welkom.

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: RVO, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, AgriBusiness