LBV en LBV+ per 1 juli open!

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof wil de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) op 1 juli openstellen. Dat meldt de minister aan de Tweede kamer.

We schreven er vorige maand al een uitgebreid artikel over, maar vatten hier de actuele hoofdzaken nog even voor je samen en informeren je over het laatste nieuws. Want er zit heel wat aan te komen en het is een absolute must je hierop voor te bereiden!

Eenmalig en vrijwillig

De Lbv-plus is een eenmalige regeling die beschikbaar wordt gesteld voor melkvee-, varkens-, pluimvee- en vleeskalverhouders, die onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen. De doelgroep bestaat uit ongeveer 3.000 ondernemingen die landelijk gezien de meeste stikstofdepositie op overbelaste Natura 2000-gebieden veroorzaken en die om die reden vrijwillig gebruik kunnen maken van diverse ondersteuningsmogelijkheden om hun stikstofuitstoot fors te reduceren.

De Lbv-regeling is beschikbaar voor een grotere groep melkvee- varkens- en pluimveehouders, die ook een aanzienlijke mate van stikstofdepositie op overbelaste Natura-2000 gebieden veroorzaakt. De regeling moet uitkomst bieden aan agrarische ondernemers die wel graag willen stoppen, maar die niet onder de doelgroep van de aanpak piekbelasting vallen.

Publicatie

De twee beëindigingsregelingen worden volgens de berichten deze maand nog gepubliceerd. Dan komt ook de veelbesproken tool online beschikbaar waarmee je kunt nagaan of je bedrijfslocatie onder de doelgroep van de piekbelastersaanpak valt, als je stikstofneerslag op overbelast Natura 2000-gebied boven de drempelwaarde ligt.

Maatwerk

De aanpak piekbelasting zal naast beëindigingsregelingen ook mogelijkheden bevatten om ondernemers te ondersteunen in het fors verminderen van hun stikstofneerslag, door innovatie, verduurzaming, omschakelen of verplaatsen. Hiervoor wordt zoveel mogelijk maatwerk geboden. Daar kunnen we dus mee werken als AgriCoach.

Gelijktijdig inzicht

Het kabinet wil dat ondernemers gelijktijdig inzicht ontvangen in deze verschillende opties zodat zij de afweging kunnen maken op basis van voldoende informatie over al deze mogelijkheden. We maken onze borst al nat en volgen het nieuws op de voet.

Passende aanpak per provincie

De komende weken worden afspraken met de provincies gemaakt over de uitvoering van de aanpak piekbelasting, zodat er per provincie een aanpak komt die passend is voor de opgave en werkwijze in dat gebied. We wachten met smacht.

Goedkeuring Europese Commissie

Ondertussen heeft ook de Europese Commissie op grond van de Europese staatssteunregels de twee Nederlandse beëindigingsregelingen veehouderijlocaties Lbv en Lbv+ goedgekeurd met een totaal budget van ongeveer 1,47 miljard euro om de stikstofdepositie op natuurgebieden te verminderen.

Volledige compensatie

In het kader van de LBV-regeling is 500 miljoen gereserveerd aan steun om verliezen van ondernemers die besluiten hun melkvee-, varkens- of pluimveebedrijf te sluiten, volledig te compenseren vanwege het verlies aan productiecapaciteit en van productierechten. Naar verwachting komt er hierna niet meer zo’n aantrekkelijke regeling.

Sluiting definitief en onomkeerbaar

Binnen de regeling Lbv+ is 975 miljoen euro gereserveerd. Deze regeling is dan wel expliciet voor bedrijven die als piekbelasters worden aangemerkt. Hiermee wordt gezorgd voor 100% compensatie voor de verliezen van productierechten en de sloopkosten. Voor het verlies aan productiecapaciteit kunnen de betrokken boeren maximaal 120% compensatie krijgen. Onder de regelingen garanderen de begunstigden van hun kant dat de sluiting van hun bedrijf definitief en onomkeerbaar is en dat ze niet elders in Nederland of binnen de Europese Unie een vergelijkbaar bedrijf zullen starten.

Bereid je tijdig en goed voor!

Weet je nu al zeker dat je gebruik wil maken van deze regeling, of wil je onderzoeken of dit voor jou de juiste keuze kan zijn? Wacht dan niet langer en bereid je tijdig goed voor. Een juiste keuze maken kost namelijk vaak meer tijd dan je denkt, al hoeft het ook niet moeilijker te zijn dan nodig. Neem daarom nu al een goede Adviseur en/of AgriCoach in de arm. De voorbereidingen zijn namelijk intensief, net als het keuzeproces. En je kunt het maar één keer goed doen.

AgriBusiness is gespecialiseerd in dit keuzeproces en zorgt ervoor dat je een mooie toekomst tegemoet gaat, ongeacht welke keuze je uiteindelijk maakt. Jouw wensen en belangen staan daarbij altijd als basis en uitgangspunt centraal. Maak alvast een gratis en vrijblijvende kennisafspraak via deze LINK.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van dit en ander belangrijk nieuws via onze nieuwsbrieven. Met vragen ben je altijd welkom. Bel (088) 505 55 05 voor meer informatie, het maken van een afspraak of mail naar info@agribusiness.nl

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: Europese Commissie, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, AgriBusiness