Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Ben je met je land- of tuinbouwbedrijf bezig met preventieve en niet-chemische maatregelen om de geïntegreerde gewasbescherming op je bedrijf te verbeteren, dan kun je vanaf 1 september subsidie aanvragen voor een deel van de kosten. De subsidie bestaat uit twee onderdelen, voor één ervan kan nu een aanvraag worden gedaan meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). We informeren je nader.

Twee onderdelen

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen. Bij het ene onderdeel vraag je subsidie aan voor innovatieprojecten. Bij het andere voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Van 1 september tot en met 29 september aanstaande kun je voor één van beide onderdelen een subsidie aanvragen. RVO.nl verdeelt het totale subsidiebudget op volgorde van binnenkomst.

Preventieve en niet-chemische maatregelen

Je krijgt subsidie voor onderzoeksprojecten die meehelpen om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen en zich richten op de ontwikkeling van preventieve en niet-chemische maatregelen. Voor een innovatieproject dient minimaal 10.000 euro subsidie te worden aangevraagd, exclusief btw. Het maximale bedrag dat wordt toegekend bedraagt 125.000 euro.
De subsidie Geïntegreerde gewasbescherming is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidie en de aanvraag ervan tref je aan op de website van RVO. Met vragen altijd welkom. Stuur je vraag naar info@agribusiness.nl of bel met (088) 505 55 05.

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: RVO, AgriBusiness