Subsidie energiebesparende maatregelen in de glastuinbouw

Als glastuinder wil je in deze turbulente en dure tijden natuurlijk niets liever dan energie besparen, bijvoorbeeld door een luchtbehandelingssysteem te installeren. Met de subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) kun je zeer binnenkort (eventueel in een samenwerkingsverband) deze energiebesparende maatregelen met interessant financieel voordeel nemen.

De EG-subsidie van dit jaar kun je van 5 tot en met 20 oktober aanstaande aanvragen en nu alvast voorbereiden. Vroeg je in 2022 of eerder al subsidie aan? Dan kun je deze aanvraag nog steeds beheren.

Voor wie

De subsidie Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is bedoeld voor glastuinders die willen investeren in energiebesparende maatregelen/systemen, die de CO2-uitstoot verminderen. Je kunt alleen of als samenwerkingsverband met andere glastuinders investeren. Zo werk je samen aan de klimaatdoelen en een toekomstbestendige sector.

Voorwaarden

Het subsidieloket gaat slechts open van 5 oktober 2023 09:00u tot en met vrijdag 20 oktober 2023 17:00u en de subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst (hierover later meer). Wees er dus snel bij!

Je kunt voor maximaal 20% van je investering in energiebesparende maatregelen subsidie ontvangen. Het totale budget bedraagt € 58.000.000.

Voor iedere investering geldt verder:

 • Bij iedere openstelling kun je per maatregel één subsidieaanvraag indienen.
 • Je doet één aanvraag voor dezelfde investering op meerdere plekken. Dit mag ook als je het project in verschillende fases uitvoert.
 • Je project duurt maximaal 2.5 jaar.
 • Het bedrag dat je toegewezen krijgt, is niet hoger dan het maximale subsidiebedrag. Andere subsidies die je krijgt voor je investering tellen hiervoor ook mee!
 • Je geeft ieder jaar je aardgasgebruik door in de Gecombineerde opgave.
 • Je bedrijf staat ingeschreven bij KVK.
 • Je doet de investering in Nederland.
 • Je hebt een overeenkomst met een leverancier. Bij de aanvraag stuur je deze mee. Je mag de overeenkomst pas sluiten als bekend is gemaakt dat de subsidie opnieuw open gaat.
 • Je houdt je aan de wetten van de Europese Unie en de nationale wetten voor milieubescherming.
 • Je maakt de projectkosten binnen de projectperiode en geeft deze data door in je aanvraag.
 • Je mag de startdatum van je project vaststellen vanaf de datum van publicatie van de regeling in de Staatscourant.

LET OP!

Voor een subsidiebedrag boven € 125.000 is een controleverklaring vereist!

Waarvoor krijg je subsidie?

Je krijgt subsidie voor de kosten zonder btw als je nieuwe, energie-efficiënte apparatuur, installaties of machines koopt en installeert. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de investering in energiebesparende maatregelen.

Een voorbeeld:
Als je investering 1 miljoen bedraagt, krijg je maximaal € 200.000 subsidie. Bij elke aanvraag moet de subsidie minimaal € 5.000 zijn en voor elke investering geldt een maximaal subsidiebedrag.

Vraag je subsidie aan in een samenwerkingsverband? Dan kan iedere aanvrager binnen het verband dit bedrag krijgen. De algemene subsidievoorwaarden gelden voor iedere investering.

Een overzicht van de mogelijke investeringen binnen deze subsidie:
(inhoudelijk tref je meer informatie aan op de site van RVO)

 • Tweede energiescherm
  Aansluiting warmtenetwerk of -cluster
  Aansluiting biogas- of kooldioxidenetwerk of -cluster
  Luchtbehandelingssysteem
  LED-belichting
  Hogedrukvernevelinginstallatie voor kaskoeling
  Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating

Verzamel alle overeenkomsten 

Verzamel de overeenkomsten met je leveranciers. Voor alle projectkosten waarvoor je subsidie aanvraagt, stuur je een overeenkomst mee bij je subsidieaanvraag. De overeenkomst moet door beide partijen zijn getekend.

De voorwaarden voor de overeenkomst en afspraken met de leverancier zijn als volgt:

 • De overeenkomst bevat een ontbindende voorwaarde, waarin staat dat de overeenkomst niet meer geldt als je geen subsidie krijgt.
 • Je mag geen aanbetaling doen aan de installateur vóór de startdatum van uw project. Hiervoor geldt dezelfde ontbindende voorwaarde als bij je overeenkomst.
 • De overeenkomst is gesloten tussen je bedrijf en de deelnemers bij een samenwerkingsverband en de bouwer of leverancier van de machine of installatie.
 • Is de installateur via een holding verbonden met je bedrijf? Dan krijg je alleen subsidie voor de kosten van de installateur. Dus zonder de berekening van winstopslagen.

Kijk voor meer informatie over wat er inhoudelijk in iedere overeenkomst moet staan binnen deze subsidievoorwaarden op de site van RVO.

Ontzorging en machtiging

Je kunt ons machtigen om je subsidieaanvraag te doen, de hele aanvraag te regelen, de aanvraag te regelen en de vaststellingsaanvraag te doen. Neem daarvoor contact met ons op via het telefoonnummer (088) 505 55 05 of mail naar info@agribusiness.nl.

Na de aanvraag

Volledige aanvragen worden door RVO beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Komen de ingediende aanvragen boven het totale budget? Dan wordt met loting bepaald welke aanvragen in behandeling worden genomen. Hierbij gaat het om de aanvragen die volledig zijn en die op de dag van budgetoverschrijding zijn binnengekomen. Het is dus belangrijk je aanvraag zo snel mogelijk correct in te dienen.

TIP!
Start nú met het verzamelen van alle gegevens en neem in het geval je voor ontzorging en machtiging kiest zo snel mogelijk contact op. We zitten al enthousiast voor je klaar! Je kunt ons tijdens kantooruren telefonisch bereiken op het nummer (088) 505 55 05 en/of je verzoek per mail sturen naar info@agribusiness.nl

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: RVO, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Besluit subsidie EG 2023AgriBusiness