Maak nú slim gebruik van de investeringsregelingen!

In deze tijd van het jaar is het erg zin- en waardevol om goed na te denken over en een blik te werpen op de investeringen die je gaat doen of nog te doen hebt om je doelen te bereiken. Dit met het oog op de diverse fiscale aftrekmogelijkheden en investeringsregelingen die er momenteel zijn en het fikse fiscale voordeel dat je kunt behalen als je je investeringen goed plant en slim spreidt.

We informeren je daarom in dit artikel nader over de aantrekkelijke opties die er zijn en hoe je hier optimaal van kunt profiteren.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 maximaal € 5.030. Het belastingvoordeel dat hiermee te behalen is, is beperkt en wordt berekend met een tarief van 36,93%. De afgelopen jaren is de zelfstandigenaftrek al gefaseerd afgebouwd. Volgend jaar bedraagt deze helaas nog maar € 3.750, mits dit bedrag niet hoger is dan de behaalde winst. Een uitzondering is gemaakt voor startend ondernemers, die de aftrek ook bij een kleinere winst ontvangen. Onder een aantal extra voorwaarden ontvangen zij nog een verhoging van de startersaftrek van € 2.123. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek moet je in elk geval aannemelijk maken dat je aan het urencriterium hebt voldaan. Dit houdt in dat je kunt aantonen dat je (in beginsel) 1.225 uren hebt besteed aan je bedrijf. Raadpleeg voor meer informatie over de startersaftrek de site van de Belastingdienst, of neem gerust even contact met ons op voor meer informatie (zie de contactinfo aan het einde van dit artikel).

Plan en spreid je investeringen!

Echt interessant wordt het echter pas, als je aanzienlijke investeringen wil doen en een mooie winst verwacht dit jaar (en de komende jaren). We nemen je hierna mee in de diverse situaties die dan van toepassing kunnen zijn en hoe je hier een slimme keuze in kunt maken om het meeste financieel en fiscaal voordeel te genieten.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 

Om de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) optimaal te benutten is het belangrijk te overwegen of je bepaalde investeringen beter nog in 2023 kunt doen of dat je ze het beste kunt doorschuiven naar het komende jaar 2024. Het spreiden van investeringen kan je namelijk meer KIA opleveren. Investeer je tussen € 2600 en € 63.717, dan krijg je hierover 28% KIA. Je kunt voor een totale investering tussen € 63.717 en € 117.991 een vast bedrag claimen van € 17.841. Voor investeringen van in totaal tussen € 117.992 en € 353.973 neemt dit vaste bedrag geleidelijk af. Boven een investeringsbedrag van € 353.973 ontvang je geen KIA meer. Spreiden van de investeringen over twee jaar is dan dus vaak voordeliger. Maar er is meer om rekening mee te houden. Lees verder voor meer informatie hierover.

Energie-investeringsaftrek

Met de energie-investeringsaftrek (EIA) wil de overheid investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen in duurzame energie stimuleren. Deze aantrekkelijke fiscale aftrekregeling geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als vennootschapsbelastingsfeer en houdt in dat je naast de afschrijvingen onder voorwaarden ook nog een behoorlijk extra bedrag mag extra aftrekken van de winst.

Als je nog dit jaar investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan vermeld, ontvang je maar liefst 45,5% energie-investeringsaftrek. Het minimale investeringsbedrag om hiervoor in aanmerking te komen bedraagt € 2.500 per bedrijfsmiddel. Dit bedrijfsmiddel mag je nog niet eerder hebben gebruikt. Het maximum investeringsbedrag is € 136.000.000. Je investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is echter níet mogelijk.

TIP

Volgend jaar wordt de energie-investeringsaftrek verlaagd naar slechts 40%. Dat is dus aanzienlijk minder. Het kan dan ook interessant zijn een flinke investering nog dit jaar te doen. Het besluit hiertoe is echter een afweging waarin je liquiditeitspositie, te verwachten jaarwinst(en), hiermee gepaard gaande belastingdruk, totale investeringen en andere belangrijke aspecten dienen te worden meegenomen. Dit alles verdient dan ook een serieus gesprek met je vaste contactpersoon, Accountant, boekhouder, fiscalist óf….zelfs een second opinion. Ook bij ons ben je hiervoor aan het juiste adres. Schroom niet om contact op te nemen bij twijfel, want onze ervaring is dat dit per definitie interessant voordeel voor je oplevert en dus de moeite waard is.

Milieu-investeringsaftrek

Als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kun je milieu-investeringsaftrek (MIA) ontvangen als het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat. Je mag dan een bepaald percentage van de investeringskosten aftrekken van de winst. De percentages in de MIA lopen in 2023 op van 27% tot 45%, afhankelijk van de investering die je doet. Ook hierbij geldt dat het minimale investeringsbedrag € 2.500 is. Hoe de regeling er in de toekomst uit komt te zien is pas eind van dit jaar bekend. Wel is er beloofd dat de regeling de komende jaren voort wordt gezet en dat de landbouwsector rijkelijk wordt beloond voor hun milieu-investeringen, maar concrete toezeggingen over de hoogte of aard daarvan ontbreken dus jammer genoeg voorlopig nog.

TIP

Sommige investeringen komen in aanmerking voor zowel de energie- alsook de milieu investeringsaftrek, maar dan betekent het dus wel kiezen voor de ene of de andere regeling. In dat geval kan het aanzienlijk verschil maken of je van de ene, danwel de andere regeling gebruik maakt. Eenmaal aangevraagd, kan dit achteraf echter niet meer gewijzigd worden. Het is dus zaak direct te schakelen met je adviseur om een nauwkeurige berekening te maken van het fiscale voordeel dat in beide regelingen te behalen is, om daarin direct een weloverwogen, juiste keuze te maken en je investering voor de meest optimale aftrekfaciliteit te melden bij RVO, zodat deze achteraf correct in de fiscale aangifte in aftrek genomen kan worden.

LET OP!

Vreemd genoeg wordt in de praktijk vaak vergeten dat je om in aanmerking te komen voor de energie- of de milieu investeringsaftrek de investeringen vooraf binnen 3 maanden moet melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)! De ontvangstbevestiging dient vervolgens in je boekhouding bewaard te blijven. Daarna kun je de energie-investeringsaftrek in je aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting claimen, waarna de Belastingdienst hierover beslist. Helaas zien we nog te vaak dat de investeringen door diverse oorzaken niet gemeld worden bij de RVO, vandaar dit artikel!

Herinvesteren of desinvesteren?

Heb je in het verleden een herinvesteringsreserve gevormd van de winst bij verkoop van een bedrijfsmiddel? Controleer dan of dit jaar het laatste jaar is, waarin je de reserve kunt gebruiken. Dat dient namelijk te gebeuren binnen drie jaar na het jaar waarin de herinvesteringsreserve is gevormd. Is dat het geval, zorg er dan voor dat je nog dit jaar investeert en voorkom dat je de reserve aan de belastbare winst moet toevoegen.

Uitzondering

Er bestaat hierop een uitzondering, waarvan je mogelijk kunt profiteren. Je wordt namelijk niet strikt aan de herinvesteringstermijn van drie jaar gehouden, als je al actie hebt ondernomen richting de aanschaf van een vervangend bedrijfsmiddel of al voortbrengingskosten hebt gemaakt, maar de uitvoering is vertraagd door een bijzondere omstandigheid.

Desinvesteren

Heb je bedrijfsmiddelen waarvoor je investeringsaftrek hebt ontvangen, voorkom dan een desinvesteringsbijtelling. Daarmee krijg je te maken als je deze bedrijfsmiddelen verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het jaar, waarin je de aftrek hebt geclaimd. Ook als je binnen die termijn een handeling verricht die met verkoop gelijk te stellen is (denk bijvoorbeeld aan het overbrengen van een bedrijfsmiddel naar je privévermogen) krijg je hiermee te maken.

TIP

Check altijd eerst de investeringsdatum, voordat je tot desinvesteren overgaat. Wellicht is het namelijk interessanter dit pas in 2024 doen.

Advies

Wij adviseren je altijd aankomende en toekomstige investeringen goed in kaart te brengen en met je Adviseur af te stemmen welke investeringen je het beste in welk jaar kunt doen. Dit levert je in veel gevallen aanzienlijke belastingvoordelen op.

Meer informatie

Meer informatie over de investeringsaftrek vind je op de site van de Belastingdienst en RVO. Uiteraard kun je ook bij ons terecht. Stel je vraag per mail via het mailadres info@agribusiness.nl of bel ons via het nummer (088) 505 55 05.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: Fiscount, Belastingdienst, AgriBusiness