Geen zin meer in morgen door juridische zorgen

Over een hele andere boeg

Een paar jaar eerder nam Hein het familiebedrijf over van zijn ouders en gooide het over een hele andere boeg. Hij nam afscheid van het melkvee en koos vol overtuiging, passie en enthousiasme voor de kommerteelt, biologische komkommerteelt wel te verstaan. Deze teelt wisselde hij af met andere groenteteelten volgens een goed doordacht teeltplan.

Ondanks de weerstand van zijn ouders, die dit bedrijf ook weer van hun ouders hadden overgenomen, werd zijn glastuinbouwbedrijf al gauw een succes. Zijn verdienmodel was goed en binnen no time had hij een vaste klantenkring.

Gezien de switch die Hein met het bedrijf maakte, was hij de locatie gaan pachten. De eerste drie jaar gebeurde dat op basis van een opbouwende wisselwerking en goede verstandhouding met zijn buren, waarvan hij de grond en kassen pachtte. Deze locatie was goed toegankelijk en centraal gelegen. Het leek een duurzaam, sterke zet.

Weinig ruimte voor zijn manier van werken

Zijn ouders hadden weinig toekomstvisie en kenden niets anders dan hard werken. Aangezien Hein vrijgezel was, verhuisden ze mee naar de nieuwe locatie om hem een handje te helpen. Maar daarmee gaven ze de hoogbegaafde Hein onbedoeld en ondanks goede intenties weinig ruimte voor zijn eigen manier van werken. Dit leidde tot eindeloze, energievretende discussies om expressie te geven aan zijn mening en eigen ideeën te kunnen neerzetten. Hij moest de hele dag stevige kritiek incasseren, waaronder hij duidelijk zwaar gebukt ging. Ondanks dat zijn ouders geen verstand en ervaring hadden met de teelten van Hein, hadden ze daarover toch een uitgesproken visie die ze niet onder stoelen of banken staken. Ze hadden weinig vertrouwen in hem als agrarisch ondernemer. Eigenlijk was het meer hun eigen onzekerheid op dit gebied en hadden ze moeite de touwtjes uit handen te geven. De oude familiestructuren bleven zo tot stand, ondanks de verhuizing en overdracht van de onderneming. Zo stond Hein als zelfstandig ondernemer niet in zijn kracht.

Ook al was dit niet het uiteindelijke probleem, het was wel iets heel belangrijks, wat mijn aandacht had. Want alleen een agrarisch ondernemer die regie heeft over zijn eigen bedrijf en zijn eigen passie volledig kan ontplooien, is in mijn eigen ogen een duurzaam succesvolle boer.

Even weg van de locatie en familiesystemen

Hein had van dit belemmerende en beperkende gedrag en houding van zijn ouders dan ook zoveel last, dat hij er alsmaar over bleef praten. In ons kennismakingsgesprek, voerde deze gang van zaken, constant de boventoon. Het maakte hem zo onzeker, dat ik niet eens toe kwam aan het eigenlijke probleem. Hein probeerde de kern van zijn probleem alsmaar te ontwijken. Al gauw bood ik daarom aan het gesprek voort te zetten in de natuur, tijdens een wandeling in het bos, in alle vrijheid en ruimte, even weg van de locatie, zijn ouders en uit deze familiesystemen.

Hij durfde zijn post niet meer open te maken

Dat heeft gewerkt. In dit gesprek kon Hein zich naar mij openen en deelde de juridische problemen die met zijn buurman speelden, de reden dat hij zijn post niet meer durfde te openen. Zo werd me al snel duidelijk hoe het juridische conflict zich gedurende de afgelopen jaren langzaamaan had ontwikkeld als gevolg van veranderende omstandigheden over en weer, die verder niet juridisch werden vastgelegd of uitgewerkt. Uiteindelijk waren er andere ideeën over het gebruik van de gemeenschappelijke toegangsweg. Maar ondanks dat dit volgens Hein volledig bespreekbaar zou zijn geweest, koos de buurman er direct voor om een jurist een schrijven op te laten stellen en met dreigementen te komen.

Angst dat de informatie zou lekken

Dit ging Hein boven de pet. Als gevoelig persoon deed hem dit veel. Gezien de privéomstandigheden met zijn ouders, wilde hij dit ook niet met hen delen. Om dezelfde reden deelde hij dit ook niet met anderen, uit angst dat zij de informatie zouden lekken. In het begin probeerde hij het geschil zelf op te lossen. Ook zijn Accountant en Juridisch Adviseur waren contactpersonen van zijn ouders in het verleden en vertrouwde hij de problemen niet toe.

Hein wilde niet meer verder leven

Na een tijdje zag Hein geen uitweg meer, wist niet precies wat hem boven het hoofd hing en had zelfs suïcidale gedachten, aangezien hij zichzelf toch al zwaar minderwaardig voelde doordat zijn ouders op geen enkele wijze positief met hem communiceerden en hij zich dit erg aantrok. Hij had geen idee meer van de inhoud van zijn post. Daardoor ook niet van hoe groot zijn probleem echt was en durfde daar ook niet meer naar te kijken. Dit hing hem allemaal als een zwaard van Damocles boven het hoofd.

Daarnaast kon hij ook de problemen met zijn ouders niet van zich afzetten. Hij zag de relatie met zijn ouders als zwaar negatief en onverbeterlijk. Dit stemde hem depressief, hij wilde niet meer verder met zijn leven en zag geen toekomst voor zich zonder deze problemen.

Binnen 2 maanden het terrein verlaten

Uiteindelijk heeft hij een aangetekend schrijven van zijn buurman toch geopend. Daarin stond vermeld dat hij het terrein binnen 2 maanden moest verlaten. Dit was de druppel die er nodig was, waarna Hein zich uit hoge nood en laatste redmiddel tot mij heeft gewend, aangezien hij had vernomen dat ik eerder met dit bijltje had gehakt.

Korte lijntjes in de juridische zaak 

Voor wat betreft de juridische kwestie, heb ik Hein direct in verbinding gebracht met een Advocate die ik goed kende, om zijn situatie en rechten goed helder te krijgen. Daarmee had ik korte lijntjes en ze pakte de zaak snel op. Zelf ging ik om geen tijd te verliezen, tegelijkertijd in gesprek met Hein om in praktische zin met hem te werken aan de oorzaak van het niet openen van de post, zodat ook de inhoud van de ongeopende post in kaart gebracht werd. Inhoudelijk viel dat gelukkig allemaal mee. De openstaande facturen kon hij goed betalen. Met zijn capaciteiten had hij snel oplossingen voor de problemen die hij in de post aantrof. Stapsgewijs heeft hij met mijn hulp alle post geordend en afgewerkt. Uiteindelijk bleef de juridische kwestie over.

Met een frisse start elders verder

Juridisch bleek Hein vrij sterk te staan, volgens de Advocate. Hij had voldoende rechten om een juridische strijd hard te maken en te winnen. Maar door de hele situatie wilde hij liever met een frisse start elders verder en ondanks de vele risico’s, korte termijn en het vele werk dat er met verplaatsing van zijn kassen gepaard ging, wilde hij alleen voor deze optie gaan. De gesprekken hierover stemden hem hoopvol en positief. Dit gaf hem weer drive en levensvreugde om door te gaan.

Op korte termijn een nieuwe locatie vinden

Dat betekende echter ook een grote uitdaging. Want hoe kon Hein op korte termijn een nieuwe locatie vinden? We besloten de juridische rechten in te zetten om wat meer tijd te creëren en dat lukte! In de tussentijd heb ik Hein begeleid bij het zoeken van en afwegen van mogelijke, nieuwe locaties, maar ook bij het oplossen van de negatieve blokkades in zijn familiesysteem. Ik bood hem zowel een zakelijk pad alsook een zeer persoonlijke diepgaande bewustzijns- en persoonlijke ontwikkeling aan als persoon en als ondernemer. Hein koos voor beide paden, hetgeen een sterke combinatie is die ik vaak in de praktijk inzet en zie slagen. Al snel kwam er helderheid, ontstonden er inzichten, inspiratie voor nieuwe locaties en werden ook de gesprekken met zijn ouders beter.

Tijdig verkast, een nieuwe vriendin en dubbele omzet

Uiteindelijk is het Hein met al zijn organisatietalent, doorzettingsvermogen en creativiteit gelukt binnen de beperkte tijd een geschikte nieuwe locatie te vinden in het gebied van zijn interesse en is hij tijdig verkast. De problemen met zijn ouders zijn opgelost. Ze deden in vertrouwen een stapje terug en hielden wat vaker hun mond. Hein heeft een leuke vriendin ontmoet, waarmee hij nu een fijne relatie heeft. Inmiddels woont zij ook op de nieuwe locatie, heeft dezelfde passie als Hein en genieten zijn ouders van hun oude dag. Het glastuinbouwbedrijf is succesvoller dan ooit tevoren en Heins omzet is in het eerste jaar al verdubbeld.

Eind goed al goed!

Heikele kwestie, prangende vraag?

Zit jij ook met een heikele kwestie of prangende vraag ten aanzien van jouw heiligdom? Neem dan contact met mij op! Ik sta te popelen met je in gesprek te gaan. Een eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend en ik doe er ook mijn best voor daarin direct toegevoegde waarde te leveren, zodat je weet wat ik voor je kan betekenen. Dat is je goed recht.

Ook voor mij is het altijd weer waardevol om in vertrouwen genomen te worden en mee te mogen kijken en denken. Daar word ik altijd blij van. Je hebt overigens ook kans dat je prangende vraag in een volgend column wordt belicht, maar uiteraard alleen met jouw toestemming vooraf en afstemmend op jouw behoefte.

In ieder geval bedank ik je enorm voor het lezen van dit praktijk- en succesverhaal en wens ik je succesvol(ler) duurzaam boeren!.

Je reactie wordt altijd gezien, gehoord én enorm gewaardeerd!

Met gepassioneerde groet,
Bianca

NB: de naam en vestigingsplaats van de boer in dit op waarheid en praktijk gebaseerde column zijn gefingeerd om zijn privacy en geluk te waarborgen en respecteren.

STEL HIER JOUW VRAAG:

    Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriColumniste, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse)- AgriBusiness

    Bronnen: AgriBusiness

    .