Vele subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers

Jonge landbouwers zijn onze hoop en toekomst. Dat ziet gelukkig ook de overheid. Daarom zijn er vele subsidiemogelijkheden voor jonge landbouwers.
Om er zeker van te zijn, dat je ze niet mist, zetten we hieronder de belangrijkste, aankomende subsidies voor je op een rijtje!

Extra betaling jonge landbouwers 2024

Kreeg je in het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) tot en met 2022 de extra betaling jonge landbouwers? Dan kun je vanaf 1 maart tot 15 mei 2024 deze subsidie aanvragen als je de termijn van 5 jaar nog niet hebt volgemaakt en voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt de subsidie dan bovenop de basispremie. Helaas kun je de extra betaling niet meer aanvragen voor een nieuwe of andere jonge landbouwer in het bedrijf.

Budget

Het subsidiebedrag voor 2024 is nog niet bekend, maar wordt binnenkort op de site van RVO geplaatst.

Voorwaarden

Bij de eerste aanvraag voor de extra betaling (in het GLB tot en met 2022) werd al vastgesteld of je aan de voorwaarden voldeed. Een aantal voorwaarden worden echter opnieuw gecontroleerd, omdat deze in de tussentijd kunnen veranderen, namelijk:

 of je daadwerkelijke langdurige zeggenschap in het bedrijf hebt. Dat betekent dat je tenminste een blokkerende zeggenschap hebt en (mede) belast bent met de dagelijkse bedrijfsvoering;
 je op tijd de basispremie hebt aangevraagd;
 je op tijd de extra betaling jonge landbouwers hebt aangevraagd;
 je ook aan de conditionaliteiten houdt. Bekijk alle informatie hierover op Conditionaliteiten GLB 2024.

Uitzondering proefmaatschap

Als je voor bepaalde tijd in een proefmaatschap zit, dan voldoe je niet aan blokkerende zeggenschap als:

 in de samenwerkingsovereenkomst staat dat de maatschap of vennootschap onder firma (vof) eenzijdig of door de anderen maten/vennoten kan worden opgezegd.
 je bij bedrijfsbeëindiging geen recht hebt op voortzetting.

Aanmelden en aanvragen

Voor deze regeling meld je je vanaf 1 maart 2024 tot en met 15 mei 2024 eerst aan in de Gecombineerde opgave. De definitieve aanvraag GLB-subsidie(s) doe je dan vanaf 15 oktober 2024 tot en met 2 december 2024. Ook hiervoor gebruik je weer de Gecombineerde opgave.

LET OP:

Je subsidieaanvraag is pas compleet als je de aanmelding én de aanvraag hebt gedaan!

Voor je aanmelding heb je minimaal eHerkenning niveau 2+ en/of machtiging 2+ nodig (als particulier kun je inloggen met DigiD). Vraag eHerkenning of DigiD dus tijdig aan als je dit nog niet hebt.

Tussen 1 december 2024 en 30 juni 2025 ontvang je definitief bericht op je aanvraag en kun je de uitbetaling, danwel de reden van afwijzing in de beslisbrief verwachten.

Meer regelingen voor jonge landbouwers

Er komen meer interessante regelingen aan voor jonge landbouwers in het GLB, namelijk:

Vestigingssteun
Samenwerking voor generatievernieuwing
Investeringssteun

Vestigingssteun

De Vestigingssteun geeft je een financiële ondersteuning bij het helemaal of gedeeltelijk overnemen of opstarten van een bedrijf. Hiermee kun je als jonge landbouwer 15% extra subsidie krijgen voor duurzame investeringen.

Je komt hiervoor in aanmerking als je voldoet aan een aantal voorwaarden, waaronder:

 Je bent ouder dan 16 jaar en jonger dan 40 jaar;
 Je hebt een bedrijfsplan;
 Je hebt een officiële landbouwkundige (of gelijkwaardige) opleiding afgerond of aantoonbare werkervaring;

Je vraagt de vestigingssteun aan via de website van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Samenwerking voor generatievernieuwing

Samenwerking voor generatievernieuwing richt zich op zij-instromers, jonge landbouwers die niet binnen de familie een bedrijf kunnen overnemen.

Samenwerkingsverbanden kunnen aanvragen indienen voor projecten met kennisactiviteiten, maar ook voor investeringen. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van de aanvraag.

Meer informatie over deze regeling volgt later, maar als je met dit soort plannen en ideeën rond loopt, is het goed te weten dat er support voor je op komst is.

Regelingen om te verduurzamen

Investeren in nieuw of overgenomen bedrijf

Wil je je nieuwe of overgenomen bedrijf verduurzamen? Als je te weinig zekerheden hebt, kun je jammer genoeg geen lening afsluiten. Met het Vermogensversterkend Krediet (VVK) lukt dit misschien wel. Deze regeling is ook wel bekend als het bedrijfsovernamefonds.

Meer informatie over dit bedrijfsovernamefonds vind je hier…

Investeren in innovatie duurzame stal (Sbv)

Heb je goede ideeën om je stallen duurzamer te maken? Met de Innovatiemodule van de Sbv kun je subsidie krijgen om je innovatie te onderzoeken en ontwikkelen.

Jonge veehouders kunnen zelfs extra subsidie krijgen om te investeren in innovaties met de Investeringsmodule van de Sbv.

Meer over subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen vind je hier…

Verduurzaming in de praktijk

 

Inspiratie op een demobedrijf

Benieuwd wat collega-landbouwers te vertellen hebben over maatregelen voor een duurzame, stikstofarmere en meer extensieve bedrijfsvoering? Maak dan eens kennis met een demobedrijf bij jou in de buurt en laat je inspireren voor de volgende stap in je bedrijf. Vind de demobedrijven hier.

Verduurzaming, concurrentiekracht en jonge boeren

Haal inspiratie uit verhalen van andere jonge landbouwers die hun bedrijfsvoering met de subsidie uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) al verbeterd en verduurzaamd hebben voor een betere concurrentiepositie.

Meer informatie over inspiratie op netwerkplatteland.nl vind je hier…

 

Meer informatie en ondersteuning

Meer informatie over alle genoemde subsidies kun je nalezen via Landbouw.

Als vanzelfsprekend kun je ook graag bij ons terecht voor ondersteuning van welke aard dan ook. Daarbij kun je denken aan agrarisch advies, een sparringpartner voor je nieuwe ideeën en dilemma’s, een agricoach om je daarin bij te staan en support en expertise om jouw sterke en onderscheidende agribusinessplan te schrijven.

Neem vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer (088) 505 55 05 of stuur je vraag naar info@agribusiness.nl. We komen snel bij je terug en kijken er al naar uit met je samen te werken om succesvoller duurzaam te boeren.

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse – AgriBusiness

Bronnen: RVO, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, AgriBusiness