Fors besparen met bedrijfsopvolgingsregelingen

Ben je van plan je bedrijf over te dragen aan de volgende generatie? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (‘BOR’) en de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting (‘DSR’).

Beide regelingen wijzigen de komende jaren. Daarom informeren we je nu alvast, zodat je geen belastingvoordeel mis hoeft te lopen.

Fors belasting besparen

.

BOR

In het geval van een schenking aan je kind bedraagt de verschuldigde schenkbelasting 10% tot verkrijgingen van € 152.368 (2024), daarboven is het tarief 20%.

Voor de schenking van ondernemingsvermogen bestaat echter een afzonderlijke vrijstelling. De vrijstelling bedraagt 100% voor verkrijgingen tot € 1.325.253 (2024)! Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Resteert na aftrek van de vrijstelling nog een verkrijging? Dan zijn hierop bovengenoemde tarieven van toepassing. Anders dan de DSR is hier sprake van daadwerkelijk afstel van belastingheffing.

DSR

Bij toepassing van de DSR schuif je de inkomstenbelastingclaim door naar de volgende generatie. In dit geval is dus sprake van uitstel van heffing (in plaats van afstel zoals bij de BOR).

Voorwaarden

Beide regelingen zijn alleen van toepassing op ondernemingsvermogen (‘ondernemingsvereiste’). Met ingang van 1 januari 2024 is bij wet geregeld dat aan derden verhuurd vastgoed niet meer wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen. Op dat gebied is er veel in rep en roer, met name in de agrarische sector.

Voor de BOR geldt daarnaast voorafgaand aan de schenking een ‘bezitsvereiste’ en na de schenking een ‘voortzettingsvereiste’. De ‘bezitsvereiste’ houdt in dat je als schenker de onderneming 5 jaar moet hebben gedreven of de aandelen in de te schenken vennootschap 5 jaar in bezit moet hebben gehad. Bij overlijden wordt deze termijn ingekort tot 1 jaar. De ‘voortzettingsvereiste’ houdt in dat de begiftigde 5 jaar winst uit onderneming blijft genieten of de aandelen in de geschonken onderneming ten minste 5 jaar in bezit houdt, waarbij de onderneming ten minste 5 jaar wordt voortgezet.

Voor de DSR geldt naast het ondernemingsvereiste dat voldaan moet worden aan het ‘dienstbetrekkingsvereiste’: de begiftigde dient ten minste 3 jaar in dienstbetrekking te zijn bij de onderneming.

Wijzigingen per 1 januari 2025

Bij het Belastingplan 2024 zijn de volgende wijzigingen aangenomen die op 1 januari 2025 in werking treden:

1. De 100%-vrijstelling wordt verhoogd naar € 1.500.000. Daarboven bedraagt de vrijstelling 75%.

Goed doorrekenen, afwegen en voorsorteren dus;
2. Het ‘dienstbetrekkingsvereiste’ wordt afgeschaft, onder invoering van een minimumleeftijd van 21 jaar voor de BOR en de DSR.

De kans bestaat altijd dat een nieuw kabinet de regelingen verder zal versoberen. Hou daar dan ook rekening mee.

Traject

Een bedrijfsopvolgingstraject verdient ruim de tijd, aandacht en planning om alle zaken goed op een rijtje te zetten, keuzes te maken, te regelen en om onnodig forse belastingclaims te voorkomen. Je dient onder meer rekening te houden met jouw eigen inkomens- en vermogenspositie, de positie van eventuele andere kinderen en met een mogelijk notarieel afsplitsingstraject. Gezien de onzekerheid over het voortbestaan van de regelingen adviseren wij je om een keuze voor een bedrijfsopvolging in ieder geval niet (onnodig) uit te stellen.

Loopbaan- en businesscoaching

In de praktijk zien we helaas maar al te vaak dat er met dit soort trajecten te kort door de bocht wordt gegaan en hoofdzakelijk of zelfs alleen maar zakelijk wordt ingestoken. De zachte, persoonlijke kant en het toekomstperspectief zijn echter zeker zo belangrijk en kunnen zelfs het verschil maken. Daar wil je niet mee achter de feiten aan rennen.

Je kunt een extra dimensie toevoegen aan het beslissingstraject om dit in al z’n facetten en lagen goed te regelen en kiezen voor kwalitatief hoogwaardige, daarmee duurzame oplossingen met een loopbaan- en/of businesscoachingtraject. Zo kun je persoonlijkheids- en vaardigheidstesten doen, e-learnings volgen om je ontwikkeling een boost te geven en er samen voor zorgen dat de nieuwe opvolger(s) en eigenaren hun capaciteiten en kwaliteiten niet alleen ontwikkelen, maar ook het beste benutten om tot een optimale organisatie, leiderschap en team te komen.

De ervaring leert dat de investeringen en inspanningen zich binnen korte tijd terugvertalen en -verdienen in een succesvollere, solide organisatie, beter verdienmodel en duurzaam, toekomstbestendig ondernemen.

Vraag een GLB-kennisvoucher aan!

Voor de volledigheid attenderen we je nogmaals op ons eerdere artikel over de aankomende openingen van de GLB-kennisvoucher regeling, waarmee je op subsidiebasis advies kunt ontvangen van een erkende adviseur en zelfs onder voorwaarden een nieuw, duurzaam bedrijfsplan kunt opstellen.

Passende subsidieregelingen voor jonge landbouwers.

Ook zijn er passende subsidieregelingen voor jonge landbouwers, waarover wij in een eerder artikel al meer schreven. Raadpleeg dit artikel via deze link.

Meer weten?

Wil je graag meer informatie? Bel of mail ons dan. We helpen je graag verder. Ook kun je bij ons terecht voor grondige voorgesprekken met het hele gezin, om tot de juiste keuzes en opzet te komen, die de basis zouden moeten vormen voor iedere ingrijpende keuze die je op persoonlijk, familiair en zakelijk gebied maakt. Stuur je verzoek of vraag naar info@agribusiness.nl of bel voor het maken van een vrijblijvende, gratis kennismakingsafspraak met ons secretariaat via het nummer (088) 505 55 05.

We kijken er al naar uit je te ondersteunen samen succesvoller duurzaam te boeren!

.

PS: Zorg ervoor dat je direct klaar zit om de aanvraag voor een GLB-voucher in te dienen. Dan is de kans groot dat jij jouw voucher daadwerkelijk bemachtigd. We informeren je tijdig nader via onze nieuwsbrieven.

MELD JE HIERVOOR VRIJBLIJVEND AAN VIA DE ONDERSTAANDE BUTTON!

.

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: Fiscount, AgriBusiness