Langdurige stoppersregeling veehouderij in aantocht

Minister Adema van LNV werkt volgens Haagse bronnen aan een nieuwe ‘brede’ miljardenregeling voor veehouders die willen stoppen met hun bedrijf. Dit zal een langdurige regeling zijn, die wel drie of vier keer per jaar wordt opengesteld, met het doel de koude sanering van de veehouderijsector te voorkomen. Boeren die willen stoppen, kunnen vrijwillig op de regeling intekenen, als we de berichtgeving mogen geloven.

Omdat je met of zonder interesse in de stoppersregeling, als veehouder maar beter op de aankomende ontwikkelingen voorbereid kunt zijn, informeren we je nu alvast nader over wat er komen gaat en bieden je graag de nodige begeleiding bij het beslissingsproces.

Afbouw uitrijden dierlijke mest

In Nederland moet de Europese derogatie die ruimte biedt om meer dierlijke mest uit te rijden dan de standaard Europese norm van 170 kilo stikstof per hectare, richting 2026 worden afgebouwd. Daardoor groeit het overschot aan mest voor veel bedrijven en stijgen de kosten voor de afzet van mest sterk.

Verlaging veebezetting

Daarom wil de minister hiernaast werken aan verlaging van de veebezetting met de bedoeling de Nederlandse veestapel versneld te doen krimpen, de waterkwaliteit te verbeteren en de emissie van ammoniak te verminderen. De plannen zijn echter nog niet klaar. Zo zal de ‘beëindigingsregeling’ de goedkeuring van de Europese Commissie moeten krijgen en mag er geen ongeoorloofde staatssteun plaatsvinden. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden om deze doelen na te streven, dit is er één die door de overheid geïnitieerd wordt en waarvan je bij interesse gebruik van zou kunnen maken.

Gedegen en tijdige voorbereiding

Stoppen met je bedrijf of op een andere manier op de aankomende veranderingen inspelen, vereist een gedegen en tijdige voorbereiding. Deze begint bij goede gesprekken over drijfveren, ambities, toekomstwensen en -plannen, waarbij het gezin en je persoonlijke situatie niet de minste aandacht verdienen en volgens ons het uitgangspunt moeten zijn. Alles moet in goede balans zijn om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. In de praktijk schort het helaas te vaak aan deze goede voorbereiding.

Nu al om de tafel

We adviseren je daarom nu al om tafel te gaan met elkaar. Daarin zijn we graag jouw onafhankelijke sparringpartner om je ideeën en ieders persoonlijke dromen, doelen en wensen helder te krijgen en met elkaar te delen, omdat we weten dat dit in je eigen vertrouwde setting vaak nog behoorlijk lastig kan zijn en het ook expertise vergt.

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek

We bieden je daarvoor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan ter waarde van € 250 om te weten te komen wat wij hierin kunnen betekenen, wat de meerwaarde van een samenwerking is en of de gewenste klik er is. Je wordt er altijd beter van. Bel voor het maken van een afspraak met ons secretariaat via het nummer (088) 505 55 05 of mail naar info@agribusiness.nl. Velen gingen je succesvol voor en we spreken tevens zelf uit ervaring. We denken graag met je mee en kijken ernaar uit je te ontmoeten.

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: LNV, De Telegraaf, AgriBusiness