Vraag nú jouw GLB-voucher aan!

Keuze uit 10 onderwerpen

Met een GLB-kennisvoucher advies kun je van een erkend bedrijfsadviseur advies krijgen over een van deze 10 onderwerpen:

 Ontwikkeling vaardigheden van medewerkers van het landbouwbedrijf met betrekking tot persoonlijke ontwikkeling en duurzame ontwikkeling van het bedrijf (E1);
 Versterken van het toekomstperspectief en het inkomen door vernieuwende product-marktcombinaties of keten- en gebiedsorganisaties of door het combineren van agrarische productie met het leveren van diensten aan de samenleving (E4);

Als erkend Agrarische Bedrijfsadviseuse sta ik ingeschreven in het BAS-register. Dat betekent dat je de voucher ook op mijn naam aan kunt vragen. Ik kan je helpen met bedrijfsadvies, persoonlijke ontwikkeling, agricoaching en ondersteunen bij het schrijven van een succesvol, uniek en onderscheidend businessplan op basis van een interessant verdienmodel. De eerste twee onderwerpen dus (E1 en E4).

Daarnaast kunnen de andere agrarische Adviseurs je ondersteunen op het gebied van de volgende onderwerpen:

 Brongericht verminderen van uitstoot van ammoniak, nitraat en fosfaat naar bodem, water en lucht;
 Duurzaam bodembeheer of groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem;
 Weerbare teeltsystemen waarbij minder behoefte is aan gewasbeschermingsmiddelen;
 Nieuwe en aangepaste gewassen, grondstoffen en bewerkingen hiervan. Deze moeten bijdragen aan hergebruik van of nieuwe, meer diverse of verbeterde eiwitteelten en -bronnen;
 Ontwikkeling natuurinclusieve landbouw en herstel van biodiversiteit op en rondom landbouwbedrijven;
 Precisielandbouw door inzet van gegevens, software, autonome werktuigen en precisiewerktuigen om beleidsdoelen te halen;
 Stimuleren samenwerking tussen landbouwbedrijven, producentenorganisaties of telersverenigingen. Om de positie van het landbouwbedrijf te versterken.
 Starten, overnemen of beëindigen van een landbouwbedrijf;

Aanvragen en budget

Je kunt de subsidie aanvragen vanaf woensdag 5 juni 2024 09:00u tot woensdag 17 juli 2024 17:00. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter! Met name de adviesvouchers zijn ontzettend snel overtekend. Aanvragen worden namelijk op volgorde van binnenkomst toegekend totdat het totaalbudget op is. Komt je aanvraag daarna binnen? Dan wordt deze afgewezen. Zorg dus dat je direct woensdag 5 juni aanstaande klaar zit en je aanvraag tijdig gereed hebt.

Het budget voor een advies bedraagt net als de vorige ronde 80% van de kosten, met een maximum van € 1.500.

Je kunt één keer per kalenderjaar een adviesvoucher aanvragen. Dus ook als je al eerder een voucher ontving, kun je opnieuw in aanmerking komen!

GLB-kennisvoucher bedrijfsplan voor omschakeling naar duurzame landbouw

Wil je omschakelen naar duurzame landbouw? Dan kun je naast de adviesvoucher ook nog een GLB-kennisvoucher aanvragen om samen met mij een bedrijfsplan op te stellen. Daarmee ontvang je subsidie voor een uniek en onderscheidend bedrijfsplan om duurzaam succesvoller te boeren, speciaal gericht op jouw bedrijf! De subsidie bedraagt maar liefst 80% van de kosten, met een maximum bedrag van € 6.000.

Een businessplan is een onmisbare basis voor de omschakeling naar duurzame landbouw, om mee naar de gemeente te gaan en voor als je hiervoor financiering aanvraagt, bijvoorbeeld bij een bank of het Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

Digitale voucher

Na goedkeuring van de aanvraag, ontvang je een digitale voucher waarmee je mij kunt betalen. Dit doet je door de voucher over te dragen op Mijn RVO.

Inhoud bedrijfsplan

Het bedrijfsplan laat zien hoe je je bedrijf technisch en inhoudelijk omschakelt naar duurzame landbouw. Ook beschrijft het plan de bedrijfseconomische en commerciële kant van de omschakeling.

In het plan moeten daarom in elk geval deze onderdelen staan:

 Beschrijving bedrijf op dit moment: activiteiten, grootte, SWOT-analyse;
 plan om producten te verkopen nadat je bent omgeschakeld;;
 maatregelen en investeringen voor de omschakeling;
 begroting;
 haalbaarheidsonderzoek.

Ook laat het bedrijfsplan zien hoe je bedrijf bijdraagt aan minimaal 5 van deze onderwerpen:

 minder uitstoot van stikstof (verplicht onderwerp)
 minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
 minder uitstoot van broeikasgassen
 minder uitstoot van nitraat
 grotere biodiversiteit
 meer duurzaam bodembeheer
 meer hergebruik van veevoer
 meer dierenwelzijn en diergezondheid

Aanvragen is simpel!

Aanvragen kan vanaf woensdag 09:00u via de website van RVO.

Wil je graag met mij samenwerken om te verduurzamen? Vul dan bij de aanvraag mijn gegevens in: B.M.G. Coenen, eigenaresse AgriBusiness en Business en Balance, met het KvK-nummer 14118941. Ik kijk er al naar uit met je aan de slag te gaan!

Voor de aanvraag heb je minimaal eHerkenning niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau 2+ nodig. Heb je deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Na de aanvraag

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Aan de goedgekeurde aanvragen kent RVO een voucher toe totdat het totaalbudget op is. Als je aanvraag te laat wordt ingediend, krijg je helaas een afwijzing. Binnen uiterlijk 13 weken ontvang je een beslissing. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvang je een digitale voucher op Mijn RVO. De voucher is dan één jaar geldig.

Samenwerken doen we op deze basis en in de volgende 3 stappen:

1. We maken samen een tijdplanning en spreken af wanneer je het bedrijfsplan krijgt;
2. Je ontvangt het bedrijfsplan;
3. Je draagt de voucher over en zorgt ervoor dat deze op tijd door mij verzilverd kan worden.

AgriCoaching en advies

Als je ook graag begeleiding wil ontvangen bij het verduurzamen zelf, je persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van je bedrijf en/of medewerkers of bijvoorbeeld ondersteuning wil ontvangen bij gesprekken, vraag dan naast de bedrijfsplanvoucher eveneens een adviesvoucher ter waarde van € 1.500 aan, zodat ik je ook daarbij van dienst kan zijn!

TIP:

Bereid je aanvraag goed voor en blok woensdagochtend af in je agenda en begin op tijd, zodat die voucher gegarandeerd voor jou is!

Meer informatie

Meer informatie vind je in de Staatscourant en is ook te lezen op de website van RVO. Natuurlijk kun je je vragen ook bij mij stellen per mail via het mailadres info@agribusiness.nl, sms of telefonisch via het nummer (06) 22 30 82 10 en (088) 505 55 05.

Je bent meer dan welkom.

SUCCES MET VERDUURZAMEN! TOT GAUW!

STEL HIER JOUW VRAAG:

    Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriColumniste, AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse)- AgriBusiness

    Bronnen: AgriBusiness, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

    .