Toekomst salderingsregeling zonnepaneelhouders

De salderingsregeling voor zonnepaneelhouders is (voorlopig) nog niet afgeschaft. De Tweede Kamer had al ingestemd met het wetsvoorstel ‘Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers’, maar de Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel verworpen. De bestaande salderingsregeling blijft voorlopig dus bestaan. Dat wil zeggen dat je de opgewekte stroom die je aan het stroomnet terug levert, in elk geval voorlopig volledig mag blijven aftrekken van jouw eigen stroomverbruik.

In de praktijk ervaren we veel roering en verwarring als gevolg van de speculaties en zeer uiteenlopende advisering over dit onderwerp. Dit maakt het voor boeren vaak erg moeilijk te beslissen of ze wel of niet willen en kunnen investeren in zonnepanelen.

We informeren je daarom graag conform onze missie vanuit onafhankelijkheid nader via dit artikel.

Salderen en vergoedingen in de toekomst

Vanaf 2025 kun je op grond van de nieuwe wet nog slechts 64% van de terug geleverde stroom salderen met de verbruikte stroom. Dit percentage zou aflopen tot en met 2030 tot 28%. Voor de niet-gesaldeerde terug geleverde stroom, kun je dan een redelijke vergoeding ontvangen. Op basis van de huidige informatie zal salderen vanaf 2031 niet meer mogelijk zijn. Nu is het helaas nog afwachten waar een nieuw kabinet mee komt. Het is namelijk nog onduidelijk of en wanneer er een aangepast wetsvoorstel komt ter vervanging van de bestaande salderingsregeling.

Ondanks onduidelijkheden nog steeds perspectief

In de praktijk merken we dat zowel boeren, adviseurs alsook aanbieders van zonnepanelen, terughoudend zijn met het oog op de vele onduidelijkheden op dit moment. Achtzaamheid lijkt ook ons geboden. Desondanks is en blijft het wel of niet aanschaffen van zonnepanelen op dit moment altijd een individueel stukje maatwerk, dat per bedrijf en ondernemer apart beoordeeld en besproken kan worden. Ondanks de onduidelijkheden is er nog steeds perspectief.

Het nieuwe boeren

In tijden als deze, is dat in feite op alle mogelijke fronten en vlakken het geval. Het is absoluut pionieren in onzekere tijden met ontbrekende of alsmaar veranderende kaders. Maar dat is het nieuwe boeren. In onze optiek schept dit net zoveel mogelijkheden als dat het beperkingen opwerpt. Het is maar net hoe je het bekijkt en aanvliegt. Je kunt ook je voordeel doen van het feit dat regels nog niet helder zijn, omdat dit ook juist ruimte kan bieden. Ik kan er in elk vanuit een vlaag van inspiratie, passie en creatieve flow, met ondernemende boeren en welwillende gemeenten geval vaak goed mee werken.

Kritische kanttekeningen

Helaas zien we ook nog steeds dat berekeningen te rooskleurig gemaakt worden en dat de subsidies te laat worden aangevraagd, waardoor men deze mis loopt en de investeringen daardoor niet meer rendabel zijn. Dat geldt dus jammer genoeg óók als mensen er dure adviseurs voor in de arm hebben genomen. Verder is de administratie rondom de subsidieverstrekking niet altijd op orde, waardoor een subsidie achteraf terug betaald moet worden.

Ook zien we in de praktijk dat er bij grote veranderingen zoals bijvoorbeeld een staking of verkoop niet altijd tijdig gedacht is aan het feit dat reeds ontvangen subsidies in een dergelijk geval alsnog terug betaald moeten worden en zijn er daardoor overhaaste, ondoordachte beslissingen genomen die in het voortraject niet onvoldoende in kaart gebracht en doorgerekend zijn, alvorens tot de prijsafspraken te komen, waardoor behaalde winst achteraf een verlies blijkt te zijn.

Ons advies

Ga niet over één nacht ijs. Vraag altijd een second opinion en een onafhankelijk advies aan, voordat je overgaat tot de aanschaf van zonnepanelen of andere grootschalige investeringen. Ga een goed gesprek aan en zorg dat alle twijfel en onduidelijkheden vooraf zoveel mogelijk helder zijn en dat je precies weet wat de onzekerheden nog zijn, zodat je kunt besluiten of je deze risico’s wil en kunt nemen. Ga daarnaast ook na of je adviseur er daadwerkelijk achteraan gaat en werk van maakt.

Het is een feit dat er op dit moment veel onzekerheden zijn ten aanzien van de terug leveringen en daarvoor te ontvangen tarieven. Dat wil niet zeggen dat je geen besluiten kunt treffen en niet kunt investeren als sterk agrarisch ondernemer, wel dat je hier behoudend en nuchter in moet staan en op basis van gedegen informatie moet willen, durven en kunnen ondernemen.

Voor informatie of een goed gesprek hierover, ben je altijd welkom. Je kunt ons bereiken via het nummer (088) 505 55 05 of je vraag stellen via info@agribusiness.nl. We helpen je graag verder.

 

 

 

Door: Bianca Coenen B Ec B Com, AAA (AgriCoach, erkend Agrarisch Bedrijfsadviseuse, AgriColumniste) – AgriBusiness

Bronnen: Fiscount, Vereniging Eigen Huis, Zelfopwekken.nl AgriBusiness