In een (b)uurtje dichter bij je doel

In een (b)uurtje dichter bij je doel

Onderzoek onder onze lezers en klanten laat zien dat er behoefte is om samen te komen, elkaar te versterken, te delen en van elkaar te leren. Natuurlijk doen wij iets met zo’n duidelijke vraag. Wij zijn ook erg blij met deze uitkomst, die in één lijn is met wat we zelf ervaren in de praktijk en hoe wij de oplossingen in de sector zien.

We spelen er dan ook op in door het introduceren van twee wekelijkse “Koffie (B)uurtjes”, waarbij je gratis en laagdrempelig kunt aansluiten om met ons en andere boeren te praten, ventileren, een luisterend oor en onafhankelijk advies te ontvangen, met elkaar en met ons kennis te maken en te proeven wat we voor elkaar kunnen betekenen, maar boven alles, om eigen oplossingen te creëren vanuit alle agrarische passie, ondernemerskracht en visie die aanwezig is. 

Uit ervaring weten we wat een uurtje gedeelde passie en in vrijheid en vertrouwen met elkaar “buurten” over wat je bezig houdt, voor je doet. Ideeën komen tot leven, zaken rollen waar ze stagneerden, initiatieven komen op poten, kennis komt beschikbaar en wordt gedeeld, problemen lossen zich op, er komt ruimte om zelfs tot innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden te komen, door het bundelen van krachten. In elk geval is het nooit een weggegooid uurtje. Je komt altijd een stap dichter bij je doel en jouw antwoorden om verder te komen, verder met datgene waar je voor mee buurt. En dat is waar je het voor doet, waar wij het ook voor doen.

We willen graag een klankbord en een platform vormen om elkaar te ontmoeten, inspireren, van elkaar te leren, te verbinden en te groeien…. om duurzaam succesvoller te boeren.

Dus heb je een idee waar je mee rond loopt, dat (nog) niet tot bloei komt, heb je zorgen die je maar bezig houden, een missing link die je maar niet ziet of vindt, een antwoord dat je zoekt, een juridische kwestie die je belemmert, een probleem dat zich maar niet oplost, noem maar op? Doe er dan in elk geval iets aan. Geen vraag of dilemma is ons te gek. Elke boer verdient een mooie toekomst.

De AgriBusiness Koffie (B)uurtjes worden begeleid door AgriCoach Bianca Coenen van AgriBusiness. Zij heeft al vele ondernemers begeleid bij het maken van keuzes en het zetten van stappen richting hun dromen, succesvoller ondernemen en het opstarten, doorstarten of veranderen naar een sterkere en succesvollere versie van zichzelf en hun bedrijf.

Ga de uitdaging aan. Buurt mee!

Meld je aan voor het aankomende Koffie (B)uurtje op maandag 12 april 2021 om 16:00u via deze LINK.

Zet een lekkere kop koffie klaar. Tot gauw!

 

Bianca Coenen is er klaar voor – AgriCoach – AgriBusiness