Pluimvee

Bereid je goed voor op verplichte duurzaamheidsrapportage

2022-09-20T19:14:39+02:00

Bereid je goed voor op verplichte duurzaamheidsrapportage Welke impact heeft jouw onderneming op de wereld? Die vraag moeten veel bedrijven vanaf 2024 beantwoorden in een verplichte duurzaamheidsrapportage: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In dit verslag laat je zien wat je doet op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent de CSRD [...]

Bereid je goed voor op verplichte duurzaamheidsrapportage2022-09-20T19:14:39+02:00

5 voor 12 nieuwe meldplicht zorgaanbieders!

2022-06-21T21:36:36+02:00

5 voor 12 nieuwe meldplicht zorgaanbieders! Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De Wtzi was alleen bedoeld voor zorginstellingen en niet voor zorgverleners. Het toepassingsbereik van de Wtza is dus breder dan de Wtzi. De Wtza eist namelijk een meldplicht [...]

5 voor 12 nieuwe meldplicht zorgaanbieders!2022-06-21T21:36:36+02:00

Aankomende subsidie voor mestverwerkingsinstallatie

2022-06-21T18:16:21+02:00

Aankomende subsidie voor mestverwerkingsinstallatie Wil je een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie bouwen of een bestaande installatie verbouwen? Dan sta je dus op het punt aanzienlijke investeringen te doen. Hiervoor kun je binnenkort een interessante bijdrage van de overheid krijgen. Dat kan met de Subsidieregeling hoogwaardige mestverwerking (HMV). Lees er hieronder meer over en ontdek wat je nu [...]

Aankomende subsidie voor mestverwerkingsinstallatie2022-06-21T18:16:21+02:00

Mooie subsidieregeling praktijkleren

2022-05-18T23:21:44+02:00

Mooie subsidieregeling Praktijkleren Verzorg je een praktijk- of werkleerplaats voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden? Kijk dan ook even of je gebruik kunt maken van de Subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor het begeleiden bij de [...]

Mooie subsidieregeling praktijkleren2022-05-18T23:21:44+02:00

Anticipeer op aanhoudend hoge prijzen voor voedsel en energie

2022-05-18T12:56:43+02:00

Anticipeer op aanhoudend hoge prijzen voor voedsel en energie Volgens analisten van de Wereldbank houden de hoge voedsel- en energieprijzen nog zeker tot eind 2024 aan. De piek wordt dit jaar wel bereikt, maar ook de twee jaar daarna zal onze voeding naar verwachting nog duurder zijn dan in de afgelopen jaren en zal deze [...]

Anticipeer op aanhoudend hoge prijzen voor voedsel en energie2022-05-18T12:56:43+02:00

Sabe subsidie om samen te leren over duurzame landbouw

2022-06-01T19:15:29+02:00

Sabe subsidie om samen te leren over duurzame landbouw Wil je samen met een groep agrariërs van elkaar leren over duurzame landbouw? Bijvoorbeeld over duurzaam bodembeheer, minder stikstofuitstoot, maar ook een duurzamer verdienmodel of groeien als duurzaam ondernemer? Als je daarvoor een project opzet, kun je vanaf 1 juni 2022 subsidie aanvragen. Dit kan met [...]

Sabe subsidie om samen te leren over duurzame landbouw2022-06-01T19:15:29+02:00

Stikstofclaim: “Benut latente ruimte”

2022-04-20T18:09:19+02:00

Stikstofclaim: “Benut latente ruimte” Stichting Stikstofclaim ziet een mogelijke oplossing voor de PAS knelgevallen. De stichting stelt voor om de latente ruimte in verleende vergunningen binnen de Natuurbeschermingswet daarvoor te benutten. Als er voor deze latente ruimte ten tijde van de vergunningverlening een passende beoordeling is gedaan, dan heeft deze latente ruimte ook een juridisch [...]

Stikstofclaim: “Benut latente ruimte”2022-04-20T18:09:19+02:00

MIT-regeling open

2022-05-02T15:32:51+02:00

MIT-regeling open De MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat het mkb bijdraagt aan de kennis- en innovatie-agenda's van de Missies voor de toekomst. Mkb-bedrijven met een plan voor een innovatief product, proces of dienst kunnen weer subsidie aanvragen binnen de [...]

MIT-regeling open2022-05-02T15:32:51+02:00

Subsidie voor circulaire ketenprojecten bijna open

2022-04-20T17:43:09+02:00

Subsidie voor Circulaire ketenprojecten bijna open Wil je samen met andere ondernemers een product, proces of dienst circulair ontwerpen, produceren of organiseren? En wil je daarvoor hulp van een ervaren procesbegeleider? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan je daarbij ondersteunen. De subsidie is er vooral voor mkb-ondernemers. Per project mag ook een grote onderneming meedoen. Samenwerken [...]

Subsidie voor circulaire ketenprojecten bijna open2022-04-20T17:43:09+02:00

Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) open!!

2022-04-03T22:05:30+02:00

Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) open!! 4 april (NU DUS!) start weer een nieuwe openstelling van de Sabe-regeling, waarbij er diverse vouchers worden uitgegeven aan boeren en tuinders in Nederland. Deze vouchers kun je bij ons, zijnde BAS-erkende adviseur, verzilveren! Wil je leren over duurzame landbouw? Over omschakelen naar extensieve, natuurinclusieve, kringloop- [...]

Subsidie om te leren over duurzame landbouw (SABE) open!!2022-04-03T22:05:30+02:00
Go to Top