Van worstelen met keuzes…

Het ontbreken van een opvolger, onvoldoende toekomstperspectief, de druk van beperkende en vaak onduidelijke wet- en regelgeving, ambtelijke trajecten die geen doorgang bieden, gezondheidsklachten, persoonlijke of financiële problemen geven je het gevoel dat je situatie uitzichtloos is. Alsof dat nog niet genoeg is, komt daar nu ook nog eens de coronacrisis bij. 

Een prachtige toekomstdroom kan zo onbereikbaar lijken of op onbekend terrein liggen, dat je zelf geen mogelijkheid of aanknopingspunten ziet om deze te realiseren. De mooie plannen spelen dan alsmaar door je hoofd en je komt er niet toe ze om te zetten in daadkracht.

Een onafhankelijk luisterend oor 

Emoties als trots, schaamte, schuld- en verantwoordelijkheidsgevoel maken het moeilijk te praten over je situatie. Een luisterend oor en een vertrouwelijk, oplossingsgericht gesprek met een onafhankelijke persoon met kennis en ervaring in de agrarische sector, die zich onvoorwaardelijk voor je inzet en oprecht geïnteresseerd is in wat jou beweegt, dát is waar je behoefte aan hebt.

Hoe maak je de juiste keuzes voor de toekomst?

Als je je zorgen maakt over de toekomst van je agrarische bedrijf en je toekomstperspectief daarna en je dit niet of moeizaam met anderen, zoals familie, vrienden, je huidige adviseurs en naaste boeren in je omgeving kunt bespreken, is het een ware worsteling de juiste keuzes te maken voor de toekomst en stel je ze liefst uit.

naar succesvoller boeren.

Veel mooie toekomstplannen stranden onnodig

Ik zie veel mooie toekomstplannen, die het geluk van een agrarisch ondernemer kunnen betekenen en de sector nieuw leven in kunnen blazen, onnodig stranden. Dat blijft mij raken. Ik ben er namelijk van overtuigd dat jij het als geen ander verdient om te slagen met je onderneming en plannen en daarvoor de ruimte moet krijgen. Iedere agrarische ondernemer is een onmisbare schakel en van onschatbare waarde voor onze samenleving. We eten en leven van de boer!

Deskundig en betrouwbaar netwerk

Samen sterker. Ik geloof heilig in de kracht en magie van verbinden. Daarom werk ik samen met een zorgvuldig geselecteerd, deskundig en betrouwbaar netwerk van ervaren, bedreven Agrarische Subsidie Experts, Fiscalisten, Adviseurs en AgriCoaches, waar ik enorm dankbaar voor ben. Zij kennen de agrarische wet- en regelgeving en werken waar nodig samen met je huidige adviseurs.

Samen succesvoller boeren

We hebben ten alle tijde aandacht voor je persoonlijke situatie en belangen en ondersteunen en begeleiden je vanuit ons hart bij het maken van de juiste, bewuste keuzes, het vormgeven van je plannen voor de toekomst en de communicatie met familieleden, buren (en anderen) en de gemeente, zodat jij je droom daadwerkelijk kunt realiseren en succesvoller kunt boeren.

Over Bianca

Mijn naam is Bianca Coenen. AgriBusiness is ontstaan vanuit mijn eigen roots, passie en levensmissie. Het boeren zit al generaties in onze familie. Ik ben opgegroeid met de verhalen aan de keukentafel over zorgen over de toekomst, knelpunten in de wet- en regelgeving, financiële druk en problemen, de tegenvallers op het gebied van de uitvoerbaarheid van dromen en het spanningsveld met de omgeving, om maar wat voorbeelden te noemen. Ik ken echter ook de immense kracht, overtuiging, ondernemersgeest en daadkracht van de boer, die dit ruimschoots overtreffen.

Bianca Coenen, Initiatiefneemster en Eigenaar

AgriCaoch & Agrarisch CoPartner

Onafhankelijke informatie en begeleiding

Het viel mij op dat de meeste partijen waarmee de boer in contact komt veelal vanuit eigen belang handelen en dat er geen onafhankelijke partij leek te zijn voor een eerlijk gesprek en oprechte ondersteuning voor de boer, tot grote frustratie van hen. Zelf was ik op vele manieren in uiteenlopende functies binnen het bedrijfsleven en de overheid werkzaam in de agrarische sector, waaronder in de Accountancy, Advisering, Coaching en Marketing en overal zag ik dit terug. Daarom besloot ik mijn eigen missie en visie vorm te geven in AgriBusiness, met als doel boeren onafhankelijke informatie en begeleiding te bieden om hen de ruimte te geven om te ondernemen, betere mogelijkheden te ontplooien, een onbezorgde toekomst, meer toegevoegde waarde, een makkelijker leven en meer geluk te creëren, kortom, om succesvoller te kunen boeren.

Ik gun het ze van harte en ze verdienen het als geen ander.

Vanzelfsprekend

Het is voor mij dan ook vanzelfsprekend en een must je te ondersteunen jouw mogelijkheden optimaal te benutten en knelpunten richting je doelen op te sporen en op te lossen. Daarbij gebruik ik uiteraard mijn eigen ervaring in het bedrijfsleven, ons eigen familiebedrijf en de ondernemingen die ik daarna gestart ben, waardoor ik weet wat erbij komt kijken om een onderneming te starten, door te starten, over te nemen, te veranderen en te verkopen en hoe moeilijk het beslissingsproces en de weg ernaar toe kan zijn. 

Samen succesvoller boeren.

Blijf ook op de hoogte van alle ontwikkelingen in de agrarische sector.